Thứ Hai, 21/06/2021, 05:13
logo1
 • 21/06/2021
  Copa America
  Colombia Ảnh đội Colombia VS Ảnh đội Peru Peru
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Colombia
  Colombia
  vs Ảnh đội Peru
  Peru
  Lịch sử
  Home: 2.26
  Draw: 2.04
  Away: 5.3
  Colombia 45% Lịch sử
  Peru 3% Lịch sử
  Hoà 52% Lịch sử
  Ảnh đội Colombia
  Colombia
  vs Ảnh đội Peru
  Peru
  -0.25 0.83
  Lịch sử
  0.25 0.99
  Colombia 46% Lịch sử
  Peru 27% Lịch sử
  Ảnh đội Colombia
  Colombia
  vs Ảnh đội Peru
  Peru
  Lịch sử
  Chẵn 56% Lịch sử
  Lẻ 44% Lịch sử
  Ảnh đội Colombia
  Colombia
  vs Ảnh đội Peru
  Peru
  Tài: 0.75 0.69
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.12
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 35% Lịch sử
  Ảnh đội Colombia
  Colombia
  vs Ảnh đội Peru
  Peru
  Lịch sử
  Home: 2.26
  Draw: 2.04
  Away: 5.3
  Colombia 48% Lịch sử
  Peru 4% Lịch sử
  Hoà 48% Lịch sử
  Ảnh đội Colombia
  Colombia
  vs Ảnh đội Peru
  Peru
  -0.25 0.8
  Lịch sử
  0.75 1.02
  Colombia 46% Lịch sử
  Peru 31% Lịch sử
  Ảnh đội Colombia
  Colombia
  vs Ảnh đội Peru
  Peru
  Lịch sử
  Chẵn 61% Lịch sử
  Lẻ 39% Lịch sử
  Ảnh đội Colombia
  Colombia
  vs Ảnh đội Peru
  Peru
  Tài: 2.25 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.9
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 56% Lịch sử
  Ảnh đội Colombia
  Colombia
  vs Ảnh đội Peru
  Peru
  Lịch sử
  Colombia 66% Lịch sử
  Peru 28% Lịch sử

  Colombia

  • 00:00 - 15:0024%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0028%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:0020%

  Peru

  • 00:00 - 15:0025%
  • 15:01 - 30:006%
  • 30:01 - 45:0025%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:006%
  • 75:01 - 90:0025%
  Ảnh đội Colombia
  Colombia
  vs Ảnh đội Peru
  Peru
  Tài: 9 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.85
  Tài 26% Lịch sử
  Xỉu 51% Lịch sử
  Ảnh đội Colombia
  Colombia
  vs Ảnh đội Peru
  Peru
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Colombia

  Hoà

  Peru

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 21/06/2021
  Copa America
  Venezuela Ảnh đội Venezuela VS Ảnh đội Ecuador Ecuador
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Venezuela
  Venezuela
  vs Ảnh đội Ecuador
  Ecuador
  Lịch sử
  Home: 5.1
  Draw: 2
  Away: 2.35
  Venezuela 15% Lịch sử
  Ecuador 23% Lịch sử
  Hoà 62% Lịch sử
  Ảnh đội Venezuela
  Venezuela
  vs Ảnh đội Ecuador
  Ecuador
  0.25 0.92
  Lịch sử
  -0.25 0.9
  Venezuela 57% Lịch sử
  Ecuador 29% Lịch sử
  Ảnh đội Venezuela
  Venezuela
  vs Ảnh đội Ecuador
  Ecuador
  Lịch sử
  Chẵn 66% Lịch sử
  Lẻ 34% Lịch sử
  Ảnh đội Venezuela
  Venezuela
  vs Ảnh đội Ecuador
  Ecuador
  Tài: 0.75 0.72
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.08
  Tài 43% Lịch sử
  Xỉu 30% Lịch sử
  Ảnh đội Venezuela
  Venezuela
  vs Ảnh đội Ecuador
  Ecuador
  Lịch sử
  Home: 5.1
  Draw: 2
  Away: 2.35
  Venezuela 23% Lịch sử
  Ecuador 41% Lịch sử
  Hoà 36% Lịch sử
  Ảnh đội Venezuela
  Venezuela
  vs Ảnh đội Ecuador
  Ecuador
  0.25 0.91
  Lịch sử
  -0.75 0.91
  Venezuela 50% Lịch sử
  Ecuador 45% Lịch sử
  Ảnh đội Venezuela
  Venezuela
  vs Ảnh đội Ecuador
  Ecuador
  Lịch sử
  Chẵn 44% Lịch sử
  Lẻ 56% Lịch sử
  Ảnh đội Venezuela
  Venezuela
  vs Ảnh đội Ecuador
  Ecuador
  Tài: 2.25 0.96
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.84
  Tài 47% Lịch sử
  Xỉu 43% Lịch sử
  Ảnh đội Venezuela
  Venezuela
  vs Ảnh đội Ecuador
  Ecuador
  Lịch sử
  Venezuela 50% Lịch sử
  Ecuador 50% Lịch sử

  Venezuela

  • 00:00 - 15:0019%
  • 15:01 - 30:0029%
  • 30:01 - 45:0029%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:0010%

  Ecuador

  • 00:00 - 15:000%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0026%
  • 60:01 - 75:0026%
  • 75:01 - 90:0022%
  Ảnh đội Venezuela
  Venezuela
  vs Ảnh đội Ecuador
  Ecuador
  Tài: 9.5 1
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.8
  Tài 31% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Venezuela
  Venezuela
  vs Ảnh đội Ecuador
  Ecuador
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Venezuela

  Hoà

  Ecuador

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0