Chủ Nhật, 09/05/2021, 11:00
logo1
 • 09/05/2021
  Ngoại Hạng Anh
  West Ham United Ảnh đội West Ham United VS Ảnh đội Everton Everton
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  Lịch sử
  Home: 2.94
  Draw: 2.14
  Away: 3.45
  West Ham United 28% Lịch sử
  Everton 28% Lịch sử
  Hoà 44% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  0 0.79
  Lịch sử
  0 1.09
  West Ham United 48% Lịch sử
  Everton 36% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  Lịch sử
  Chẵn 63% Lịch sử
  Lẻ 37% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  Tài: 1 0.94
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.92
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  Lịch sử
  Home: 2.94
  Draw: 2.14
  Away: 3.45
  West Ham United 34% Lịch sử
  Everton 44% Lịch sử
  Hoà 22% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  0 1.05
  Lịch sử
  0.25 0.83
  West Ham United 44% Lịch sử
  Everton 47% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  Lịch sử
  Chẵn 61% Lịch sử
  Lẻ 39% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  Tài: 2.5 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.91
  Tài 40% Lịch sử
  Xỉu 58% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  Lịch sử
  West Ham United 39% Lịch sử
  Everton 54% Lịch sử

  West Ham United

  • 00:00 - 15:0021%
  • 15:01 - 30:0018%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:0015%
  • 60:01 - 75:009%
  • 75:01 - 90:0021%

  Everton

  • 00:00 - 15:0020%
  • 15:01 - 30:0012%
  • 30:01 - 45:0016%
  • 45:01 - 60:0016%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0024%
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  Tài: 9.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.9
  Tài 52% Lịch sử
  Xỉu 43% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  West Ham United

  Hoà

  Everton

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 09/05/2021
  Ngoại Hạng Anh
  Aston Villa Ảnh đội Aston Villa VS Ảnh đội Manchester United Manchester United
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Home: 4.25
  Draw: 2.28
  Away: 2.35
  Aston Villa 14% Lịch sử
  Manchester United 43% Lịch sử
  Hoà 43% Lịch sử
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  0.25 0.94
  Lịch sử
  -0.25 0.94
  Aston Villa 20% Lịch sử
  Manchester United 68% Lịch sử
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Chẵn 41% Lịch sử
  Lẻ 59% Lịch sử
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Tài: 1.25 1.14
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.73
  Tài 34% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Home: 4.25
  Draw: 2.28
  Away: 2.35
  Aston Villa 10% Lịch sử
  Manchester United 62% Lịch sử
  Hoà 28% Lịch sử
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  0.25 0.9
  Lịch sử
  -0.75 0.98
  Aston Villa 27% Lịch sử
  Manchester United 65% Lịch sử
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Tài: 2.75 0.89
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.97
  Tài 45% Lịch sử
  Xỉu 48% Lịch sử
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Aston Villa 35% Lịch sử
  Manchester United 60% Lịch sử

  Aston Villa

  • 00:00 - 15:0033%
  • 15:01 - 30:000%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:005%
  • 75:01 - 90:0033%

  Manchester United

  • 00:00 - 15:007%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:0020%
  • 60:01 - 75:0020%
  • 75:01 - 90:0030%
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Tài: 9.5 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.98
  Tài 40% Lịch sử
  Xỉu 47% Lịch sử
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Aston Villa

  Hoà

  Manchester United

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 09/05/2021
  Ngoại Hạng Anh
  Wolves Ảnh đội Wolves VS Ảnh đội Brighton Hove Albion Brighton Hove Albion
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Wolves
  Wolves
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Lịch sử
  Home: 3.5
  Draw: 1.94
  Away: 3.3
  Wolves 10% Lịch sử
  Brighton Hove Albion 33% Lịch sử
  Hoà 57% Lịch sử
  Ảnh đội Wolves
  Wolves
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  0 1
  Lịch sử
  0 0.88
  Wolves 18% Lịch sử
  Brighton Hove Albion 54% Lịch sử
  Ảnh đội Wolves
  Wolves
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Lịch sử
  Chẵn 56% Lịch sử
  Lẻ 44% Lịch sử
  Ảnh đội Wolves
  Wolves
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Tài: 0.75 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.03
  Tài 22% Lịch sử
  Xỉu 59% Lịch sử
  Ảnh đội Wolves
  Wolves
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Lịch sử
  Home: 3.5
  Draw: 1.94
  Away: 3.3
  Wolves 10% Lịch sử
  Brighton Hove Albion 38% Lịch sử
  Hoà 52% Lịch sử
  Ảnh đội Wolves
  Wolves
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  0 1.02
  Lịch sử
  0 0.86
  Wolves 13% Lịch sử
  Brighton Hove Albion 68% Lịch sử
  Ảnh đội Wolves
  Wolves
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Lịch sử
  Chẵn 54% Lịch sử
  Lẻ 46% Lịch sử
  Ảnh đội Wolves
  Wolves
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Tài: 2 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 2 1.01
  Tài 31% Lịch sử
  Xỉu 69% Lịch sử
  Ảnh đội Wolves
  Wolves
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Lịch sử
  Wolves 29% Lịch sử
  Brighton Hove Albion 68% Lịch sử

  Wolves

  • 00:00 - 15:0011%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:0042%
  • 45:01 - 60:0016%
  • 60:01 - 75:0026%
  • 75:01 - 90:000%

  Brighton Hove Albion

  • 00:00 - 15:0020%
  • 15:01 - 30:0020%
  • 30:01 - 45:0010%
  • 45:01 - 60:0030%
  • 60:01 - 75:0010%
  • 75:01 - 90:0010%
  Ảnh đội Wolves
  Wolves
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Tài: 10 1
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.8
  Tài 47% Lịch sử
  Xỉu 47% Lịch sử
  Ảnh đội Wolves
  Wolves
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Wolves

  Hoà

  Brighton Hove Albion

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 09/05/2021
  Ngoại Hạng Anh
  Liverpool Ảnh đội Liverpool VS Ảnh đội Southampton Southampton
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  Lịch sử
  Home: 1.88
  Draw: 2.48
  Away: 6
  Liverpool 31% Lịch sử
  Southampton 26% Lịch sử
  Hoà 43% Lịch sử
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  -0.5 0.88
  Lịch sử
  0.5 1
  Liverpool 32% Lịch sử
  Southampton 65% Lịch sử
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  Lịch sử
  Chẵn 56% Lịch sử
  Lẻ 44% Lịch sử
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  Tài: 1.25 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.88
  Tài 31% Lịch sử
  Xỉu 49% Lịch sử
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  Lịch sử
  Home: 1.88
  Draw: 2.48
  Away: 6
  Liverpool 54% Lịch sử
  Southampton 26% Lịch sử
  Hoà 20% Lịch sử
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  -0.5 1
  Lịch sử
  1.5 0.88
  Liverpool 45% Lịch sử
  Southampton 52% Lịch sử
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  Lịch sử
  Chẵn 37% Lịch sử
  Lẻ 63% Lịch sử
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  Tài: 3 0.87
  Lịch sử
  Xỉu: 3 0.99
  Tài 35% Lịch sử
  Xỉu 63% Lịch sử
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  Lịch sử
  Liverpool 54% Lịch sử
  Southampton 38% Lịch sử

  Liverpool

  • 00:00 - 15:004%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:0033%
  • 60:01 - 75:0033%
  • 75:01 - 90:0012%

  Southampton

  • 00:00 - 15:0010%
  • 15:01 - 30:0030%
  • 30:01 - 45:0030%
  • 45:01 - 60:0015%
  • 60:01 - 75:0010%
  • 75:01 - 90:005%
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  Tài: 10 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.83
  Tài 49% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Liverpool

  Hoà

  Southampton

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0