Thứ Ba, 20/04/2021, 17:44
logo1
 • 20/04/2021
  Bundesliga
  FC Koln Ảnh đội FC Koln VS Ảnh đội RB Leipzig RB Leipzig
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  Lịch sử
  Home: 5.5
  Draw: 2.36
  Away: 2.01
  FC Koln 6% Lịch sử
  RB Leipzig 36% Lịch sử
  Hoà 58% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  0.5 0.87
  Lịch sử
  -0.5 1.01
  FC Koln 33% Lịch sử
  RB Leipzig 52% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  Lịch sử
  Chẵn 74% Lịch sử
  Lẻ 26% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  Tài: 1.25 1.09
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.77
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  Lịch sử
  Home: 5.5
  Draw: 2.36
  Away: 2.01
  FC Koln 15% Lịch sử
  RB Leipzig 54% Lịch sử
  Hoà 31% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  0.5 0.9
  Lịch sử
  -1.25 0.98
  FC Koln 29% Lịch sử
  RB Leipzig 62% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  Tài: 2.75 0.82
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 1.04
  Tài 52% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  Lịch sử
  FC Koln 42% Lịch sử
  RB Leipzig 58% Lịch sử

  FC Koln

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0028%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0011%

  RB Leipzig

  • 00:00 - 15:0011%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:0031%
  • 75:01 - 90:0020%
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 29% Lịch sử
  Xỉu 61% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  FC Koln

  Hoà

  RB Leipzig

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20/04/2021
  Ngoại Hạng Anh
  Leeds United Ảnh đội Leeds United VS Ảnh đội Liverpool Liverpool
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Home: 4.65
  Draw: 2.43
  Away: 2.21
  Leeds United 7% Lịch sử
  Liverpool 20% Lịch sử
  Hoà 73% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  0.25 1.05
  Lịch sử
  -0.25 0.83
  Leeds United 50% Lịch sử
  Liverpool 30% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Tài: 1.25 0.92
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.94
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 54% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Home: 4.65
  Draw: 2.43
  Away: 2.21
  Leeds United 27% Lịch sử
  Liverpool 60% Lịch sử
  Hoà 13% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  0.25 1.06
  Lịch sử
  -0.75 0.82
  Leeds United 43% Lịch sử
  Liverpool 29% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Tài: 3.25 1.01
  Lịch sử
  Xỉu: 3.25 0.85
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 58% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Leeds United 40% Lịch sử
  Liverpool 60% Lịch sử

  Leeds United

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:0010%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0021%
  • 75:01 - 90:0014%

  Liverpool

  • 00:00 - 15:004%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:008%
  • 45:01 - 60:0035%
  • 60:01 - 75:0038%
  • 75:01 - 90:0012%
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Tài: 10 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.9
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 67% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Leeds United

  Hoà

  Liverpool

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20/04/2021
  Hạng 2 Tây Ban Nha
  Almeria Ảnh đội Almeria VS Ảnh đội RCD Espanyol RCD Espanyol
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Lịch sử
  Home: 3.6
  Draw: 2.06
  Away: 2.95
  Almeria 17% Lịch sử
  RCD Espanyol 41% Lịch sử
  Hoà 42% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  0 1.14
  Lịch sử
  0 0.75
  Almeria 25% Lịch sử
  RCD Espanyol 50% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Lịch sử
  Chẵn 54% Lịch sử
  Lẻ 46% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Tài: 1 1.09
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.77
  Tài 68% Lịch sử
  Xỉu 32% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Lịch sử
  Home: 3.6
  Draw: 2.06
  Away: 2.95
  Almeria 23% Lịch sử
  RCD Espanyol 45% Lịch sử
  Hoà 32% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  0 0.86
  Lịch sử
  -0.25 1.02
  Almeria 29% Lịch sử
  RCD Espanyol 53% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Tài: 2.25 0.89
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.97
  Tài 54% Lịch sử
  Xỉu 36% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Lịch sử
  Almeria 26% Lịch sử
  RCD Espanyol 32% Lịch sử

  Almeria

  • 00:00 - 15:0014%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0028%

  RCD Espanyol

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:0010%
  • 75:01 - 90:0034%
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Almeria

  Hoà

  RCD Espanyol

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20/04/2021
  Hạng 2 Tây Ban Nha
  Leganes Ảnh đội Leganes VS Ảnh đội Ponferradina Ponferradina
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Leganes
  Leganes
  vs Ảnh đội Ponferradina
  Ponferradina
  Lịch sử
  Home: 2.44
  Draw: 1.97
  Away: 5.4
  Leganes 29% Lịch sử
  Ponferradina 9% Lịch sử
  Hoà 62% Lịch sử
  Ảnh đội Leganes
  Leganes
  vs Ảnh đội Ponferradina
  Ponferradina
  -0.25 0.95
  Lịch sử
  0.25 0.93
  Leganes 38% Lịch sử
  Ponferradina 24% Lịch sử
  Ảnh đội Leganes
  Leganes
  vs Ảnh đội Ponferradina
  Ponferradina
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Leganes
  Leganes
  vs Ảnh đội Ponferradina
  Ponferradina
  Tài: 0.75 0.78
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.08
  Tài 59% Lịch sử
  Xỉu 34% Lịch sử
  Ảnh đội Leganes
  Leganes
  vs Ảnh đội Ponferradina
  Ponferradina
  Lịch sử
  Home: 2.44
  Draw: 1.97
  Away: 5.4
  Leganes 31% Lịch sử
  Ponferradina 27% Lịch sử
  Hoà 42% Lịch sử
  Ảnh đội Leganes
  Leganes
  vs Ảnh đội Ponferradina
  Ponferradina
  -0.25 0.98
  Lịch sử
  0.75 0.9
  Leganes 44% Lịch sử
  Ponferradina 44% Lịch sử
  Ảnh đội Leganes
  Leganes
  vs Ảnh đội Ponferradina
  Ponferradina
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Leganes
  Leganes
  vs Ảnh đội Ponferradina
  Ponferradina
  Tài: 2 0.8
  Lịch sử
  Xỉu: 2 1.06
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 57% Lịch sử
  Ảnh đội Leganes
  Leganes
  vs Ảnh đội Ponferradina
  Ponferradina
  Lịch sử
  Leganes 32% Lịch sử
  Ponferradina 36% Lịch sử

  Leganes

  • 00:00 - 15:0023%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:0023%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:0018%

  Ponferradina

  • 00:00 - 15:005%
  • 15:01 - 30:0015%
  • 30:01 - 45:005%
  • 45:01 - 60:0030%
  • 60:01 - 75:0020%
  • 75:01 - 90:0025%
  Ảnh đội Leganes
  Leganes
  vs Ảnh đội Ponferradina
  Ponferradina
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 27% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Leganes
  Leganes
  vs Ảnh đội Ponferradina
  Ponferradina
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Leganes

  Hoà

  Ponferradina

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0