Chủ Nhật, 17/01/2021, 04:13
logo1
 • 17/01/2021
  Ngoại Hạng Anh
  Liverpool Ảnh đội Liverpool VS Ảnh đội Manchester United Manchester United
  Xem Soi kèo

  LiverpoolvsManchester United

  Lịch sử
  Liverpool 20% Lịch sử
  Manchester United 20% Lịch sử
  Hoà 60% Lịch sử
  Liverpool
  vs
  Manchester United
  Lịch sử
  Liverpool 28% Lịch sử
  Manchester United 48% Lịch sử

  LiverpoolvsManchester United

  Lịch sử
  Chẵn 70% Lịch sử
  Lẻ 30% Lịch sử
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Tài 51% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử

  LiverpoolvsManchester United

  Lịch sử
  Liverpool 31% Lịch sử
  Manchester United 22% Lịch sử
  Hoà 47% Lịch sử
  Liverpool
  vs
  Manchester United
  Lịch sử
  Liverpool 45% Lịch sử
  Manchester United 42% Lịch sử

  LiverpoolvsManchester United

  Lịch sử
  Chẵn 66% Lịch sử
  Lẻ 34% Lịch sử
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 61% Lịch sử

  LiverpoolvsManchester United

  Lịch sử
  Liverpool 50% Lịch sử
  Manchester United 29% Lịch sử

  Liverpool

  • 00:00 - 15:0060%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:005%
  • 45:01 - 60:007%
  • 60:01 - 75:007%
  • 75:01 - 90:0014%

  Manchester United

  • 00:00 - 15:0033%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0021%
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 49% Lịch sử
  Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Liverpool

  Hoà

  Manchester United

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Ligue 1
  Lille Ảnh đội Lille VS Ảnh đội Reims Reims
  Xem Soi kèo

  LillevsReims

  Lịch sử
  Lille 31% Lịch sử
  Reims 22% Lịch sử
  Hoà 47% Lịch sử
  Lille
  vs
  Reims
  Lịch sử
  Lille 33% Lịch sử
  Reims 37% Lịch sử

  LillevsReims

  Lịch sử
  Chẵn 49% Lịch sử
  Lẻ 51% Lịch sử
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Tài 46% Lịch sử
  Xỉu 36% Lịch sử

  LillevsReims

  Lịch sử
  Lille 35% Lịch sử
  Reims 33% Lịch sử
  Hoà 32% Lịch sử
  Lille
  vs
  Reims
  Lịch sử
  Lille 31% Lịch sử
  Reims 57% Lịch sử

  LillevsReims

  Lịch sử
  Chẵn 66% Lịch sử
  Lẻ 34% Lịch sử
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Tài 49% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử

  LillevsReims

  Lịch sử
  Lille 50% Lịch sử
  Reims 36% Lịch sử

  Lille

  • 00:00 - 15:0049%
  • 15:01 - 30:002%
  • 30:01 - 45:0010%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0015%

  Reims

  • 00:00 - 15:0058%
  • 15:01 - 30:000%
  • 30:01 - 45:004%
  • 45:01 - 60:008%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0017%
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Tài 32% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Lille

  Hoà

  Reims

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Bundesliga
  Bayern Munchen Ảnh đội Bayern Munchen VS Ảnh đội SC Freiburg SC Freiburg
  Xem Soi kèo

  Bayern MunchenvsSC Freiburg

  Lịch sử
  Bayern Munchen 50% Lịch sử
  SC Freiburg 0% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  Bayern Munchen
  vs
  SC Freiburg
  Lịch sử
  Bayern Munchen 36% Lịch sử
  SC Freiburg 32% Lịch sử

  Bayern MunchenvsSC Freiburg

  Lịch sử
  Chẵn 63% Lịch sử
  Lẻ 37% Lịch sử
  Ảnh đội Bayern Munchen
  Bayern Munchen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  Lịch sử
  Tài 58% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử

  Bayern MunchenvsSC Freiburg

  Lịch sử
  Bayern Munchen 59% Lịch sử
  SC Freiburg 11% Lịch sử
  Hoà 30% Lịch sử
  Bayern Munchen
  vs
  SC Freiburg
  Lịch sử
  Bayern Munchen 33% Lịch sử
  SC Freiburg 61% Lịch sử

  Bayern MunchenvsSC Freiburg

  Lịch sử
  Chẵn 74% Lịch sử
  Lẻ 26% Lịch sử
  Ảnh đội Bayern Munchen
  Bayern Munchen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  Lịch sử
  Tài 51% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử

  Bayern MunchenvsSC Freiburg

  Lịch sử
  Bayern Munchen 67% Lịch sử
  SC Freiburg 27% Lịch sử

  Bayern Munchen

  • 00:00 - 15:0037%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0017%
  • 45:01 - 60:007%
  • 60:01 - 75:0015%
  • 75:01 - 90:0017%

  SC Freiburg

  • 00:00 - 15:0039%
  • 15:01 - 30:003%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0021%
  • 60:01 - 75:0015%
  • 75:01 - 90:006%
  Ảnh đội Bayern Munchen
  Bayern Munchen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  Lịch sử
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 47% Lịch sử
  Ảnh đội Bayern Munchen
  Bayern Munchen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Bayern Munchen

  Hoà

  SC Freiburg

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Ngoại Hạng Anh
  Sheffield United Ảnh đội Sheffield United VS Ảnh đội Tottenham Hotspur Tottenham Hotspur
  Xem Soi kèo

  Sheffield UnitedvsTottenham Hotspur

  Lịch sử
  Sheffield United 9% Lịch sử
  Tottenham Hotspur 30% Lịch sử
  Hoà 61% Lịch sử
  Sheffield United
  vs
  Tottenham Hotspur
  Lịch sử
  Sheffield United 47% Lịch sử
  Tottenham Hotspur 47% Lịch sử

  Sheffield UnitedvsTottenham Hotspur

  Lịch sử
  Chẵn 57% Lịch sử
  Lẻ 43% Lịch sử
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  Lịch sử
  Tài 35% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử

  Sheffield UnitedvsTottenham Hotspur

  Lịch sử
  Sheffield United 11% Lịch sử
  Tottenham Hotspur 45% Lịch sử
  Hoà 44% Lịch sử
  Sheffield United
  vs
  Tottenham Hotspur
  Lịch sử
  Sheffield United 53% Lịch sử
  Tottenham Hotspur 32% Lịch sử

  Sheffield UnitedvsTottenham Hotspur

  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  Lịch sử
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử

  Sheffield UnitedvsTottenham Hotspur

  Lịch sử
  Sheffield United 20% Lịch sử
  Tottenham Hotspur 65% Lịch sử

  Sheffield United

  • 00:00 - 15:0043%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:007%
  • 75:01 - 90:0021%

  Tottenham Hotspur

  • 00:00 - 15:0040%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:0017%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0017%
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  Lịch sử
  Tài 27% Lịch sử
  Xỉu 62% Lịch sử
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Sheffield United

  Hoà

  Tottenham Hotspur

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Ligue 1
  Lorient Ảnh đội Lorient VS Ảnh đội Dijon Dijon
  Xem Soi kèo

  LorientvsDijon

  Lịch sử
  Lorient 7% Lịch sử
  Dijon 7% Lịch sử
  Hoà 86% Lịch sử
  Lorient
  vs
  Dijon
  Lịch sử
  Lorient 23% Lịch sử
  Dijon 15% Lịch sử

  LorientvsDijon

  Lịch sử
  Chẵn 68% Lịch sử
  Lẻ 32% Lịch sử
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  Lịch sử
  Tài 27% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử

  LorientvsDijon

  Lịch sử
  Lorient 18% Lịch sử
  Dijon 9% Lịch sử
  Hoà 73% Lịch sử
  Lorient
  vs
  Dijon
  Lịch sử
  Lorient 27% Lịch sử
  Dijon 64% Lịch sử

  LorientvsDijon

  Lịch sử
  Chẵn 77% Lịch sử
  Lẻ 23% Lịch sử
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  Lịch sử
  Tài 23% Lịch sử
  Xỉu 73% Lịch sử

  LorientvsDijon

  Lịch sử
  Lorient 25% Lịch sử
  Dijon 25% Lịch sử

  Lorient

  • 00:00 - 15:0083%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:000%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:008%

  Dijon

  • 00:00 - 15:0039%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:0011%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0011%
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  Lịch sử
  Tài 64% Lịch sử
  Xỉu 32% Lịch sử
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Lorient

  Hoà

  Dijon

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Ligue 1
  Nantes Ảnh đội Nantes VS Ảnh đội Lens Lens
  Xem Soi kèo

  NantesvsLens

  Lịch sử
  Nantes 19% Lịch sử
  Lens 52% Lịch sử
  Hoà 29% Lịch sử
  Nantes
  vs
  Lens
  Lịch sử
  Nantes 25% Lịch sử
  Lens 55% Lịch sử

  NantesvsLens

  Lịch sử
  Chẵn 35% Lịch sử
  Lẻ 65% Lịch sử
  Ảnh đội Nantes
  Nantes
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  Lịch sử
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 17% Lịch sử

  NantesvsLens

  Lịch sử
  Nantes 22% Lịch sử
  Lens 34% Lịch sử
  Hoà 44% Lịch sử
  Nantes
  vs
  Lens
  Lịch sử
  Nantes 50% Lịch sử
  Lens 43% Lịch sử

  NantesvsLens

  Lịch sử
  Chẵn 62% Lịch sử
  Lẻ 38% Lịch sử
  Ảnh đội Nantes
  Nantes
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  Lịch sử
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 58% Lịch sử

  NantesvsLens

  Lịch sử
  Nantes 42% Lịch sử
  Lens 58% Lịch sử

  Nantes

  • 00:00 - 15:0050%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:004%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:0025%

  Lens

  • 00:00 - 15:0070%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:0017%
  • 45:01 - 60:004%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:004%
  Ảnh đội Nantes
  Nantes
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  Lịch sử
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Nantes
  Nantes
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Nantes

  Hoà

  Lens

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Ligue 1
  Nice Ảnh đội Nice VS Ảnh đội Bordeaux Bordeaux
  Xem Soi kèo

  NicevsBordeaux

  Lịch sử
  Nice 30% Lịch sử
  Bordeaux 20% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  Nice
  vs
  Bordeaux
  Lịch sử
  Nice 52% Lịch sử
  Bordeaux 19% Lịch sử

  NicevsBordeaux

  Lịch sử
  Chẵn 42% Lịch sử
  Lẻ 58% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  Lịch sử
  Tài 51% Lịch sử
  Xỉu 38% Lịch sử

  NicevsBordeaux

  Lịch sử
  Nice 36% Lịch sử
  Bordeaux 21% Lịch sử
  Hoà 43% Lịch sử
  Nice
  vs
  Bordeaux
  Lịch sử
  Nice 62% Lịch sử
  Bordeaux 22% Lịch sử

  NicevsBordeaux

  Lịch sử
  Chẵn 48% Lịch sử
  Lẻ 52% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  Lịch sử
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 64% Lịch sử

  NicevsBordeaux

  Lịch sử
  Nice 39% Lịch sử
  Bordeaux 30% Lịch sử

  Nice

  • 00:00 - 15:0058%
  • 15:01 - 30:000%
  • 30:01 - 45:004%
  • 45:01 - 60:0015%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0012%

  Bordeaux

  • 00:00 - 15:0044%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0020%
  • 45:01 - 60:004%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:0016%
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  Lịch sử
  Tài 43% Lịch sử
  Xỉu 43% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Nice

  Hoà

  Bordeaux

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Ligue 1
  Strasbourg Ảnh đội Strasbourg VS Ảnh đội Saint Etienne Saint Etienne
  Xem Soi kèo

  StrasbourgvsSaint Etienne

  Lịch sử
  Strasbourg 28% Lịch sử
  Saint Etienne 16% Lịch sử
  Hoà 56% Lịch sử
  Strasbourg
  vs
  Saint Etienne
  Lịch sử
  Strasbourg 48% Lịch sử
  Saint Etienne 16% Lịch sử

  StrasbourgvsSaint Etienne

  Lịch sử
  Chẵn 73% Lịch sử
  Lẻ 27% Lịch sử
  Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  Lịch sử
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 57% Lịch sử

  StrasbourgvsSaint Etienne

  Lịch sử
  Strasbourg 22% Lịch sử
  Saint Etienne 30% Lịch sử
  Hoà 48% Lịch sử
  Strasbourg
  vs
  Saint Etienne
  Lịch sử
  Strasbourg 48% Lịch sử
  Saint Etienne 39% Lịch sử

  StrasbourgvsSaint Etienne

  Lịch sử
  Chẵn 73% Lịch sử
  Lẻ 27% Lịch sử
  Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  Lịch sử
  Tài 32% Lịch sử
  Xỉu 68% Lịch sử

  StrasbourgvsSaint Etienne

  Lịch sử
  Strasbourg 38% Lịch sử
  Saint Etienne 43% Lịch sử

  Strasbourg

  • 00:00 - 15:0052%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:007%
  • 60:01 - 75:007%
  • 75:01 - 90:0014%

  Saint Etienne

  • 00:00 - 15:0045%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:0020%
  • 75:01 - 90:005%
  Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  Lịch sử
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 40% Lịch sử
  Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Strasbourg

  Hoà

  Saint Etienne

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Serie A
  Sassuolo Ảnh đội Sassuolo VS Ảnh đội Parma Parma
  Xem Soi kèo

  SassuolovsParma

  Lịch sử
  Sassuolo 26% Lịch sử
  Parma 30% Lịch sử
  Hoà 44% Lịch sử
  Sassuolo
  vs
  Parma
  Lịch sử
  Sassuolo 35% Lịch sử
  Parma 46% Lịch sử

  SassuolovsParma

  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  vs Ảnh đội Parma
  Parma
  Lịch sử
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 52% Lịch sử

  SassuolovsParma

  Lịch sử
  Sassuolo 30% Lịch sử
  Parma 30% Lịch sử
  Hoà 40% Lịch sử
  Sassuolo
  vs
  Parma
  Lịch sử
  Sassuolo 46% Lịch sử
  Parma 54% Lịch sử

  SassuolovsParma

  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  vs Ảnh đội Parma
  Parma
  Lịch sử
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 53% Lịch sử

  SassuolovsParma

  Lịch sử
  Sassuolo 31% Lịch sử
  Parma 42% Lịch sử

  Sassuolo

  • 00:00 - 15:0059%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:003%
  • 45:01 - 60:0015%
  • 60:01 - 75:005%
  • 75:01 - 90:0013%

  Parma

  • 00:00 - 15:0072%
  • 15:01 - 30:003%
  • 30:01 - 45:0010%
  • 45:01 - 60:003%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:0010%
  Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  vs Ảnh đội Parma
  Parma
  Lịch sử
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 60% Lịch sử
  Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  vs Ảnh đội Parma
  Parma
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Sassuolo

  Hoà

  Parma

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Serie A
  Crotone Ảnh đội Crotone VS Ảnh đội Benevento Benevento
  Xem Soi kèo

  CrotonevsBenevento

  Lịch sử
  Crotone 17% Lịch sử
  Benevento 22% Lịch sử
  Hoà 61% Lịch sử
  Crotone
  vs
  Benevento
  Lịch sử
  Crotone 37% Lịch sử
  Benevento 32% Lịch sử

  CrotonevsBenevento

  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  Lịch sử
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 48% Lịch sử

  CrotonevsBenevento

  Lịch sử
  Crotone 33% Lịch sử
  Benevento 34% Lịch sử
  Hoà 33% Lịch sử
  Crotone
  vs
  Benevento
  Lịch sử
  Crotone 52% Lịch sử
  Benevento 48% Lịch sử

  CrotonevsBenevento

  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  Lịch sử
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 55% Lịch sử

  CrotonevsBenevento

  Lịch sử
  Crotone 52% Lịch sử
  Benevento 30% Lịch sử

  Crotone

  • 00:00 - 15:0075%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:008%
  • 45:01 - 60:004%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:000%

  Benevento

  • 00:00 - 15:0075%
  • 15:01 - 30:000%
  • 30:01 - 45:004%
  • 45:01 - 60:004%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:008%
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  Lịch sử
  Tài 32% Lịch sử
  Xỉu 61% Lịch sử
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Crotone

  Hoà

  Benevento

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Ligue 1
  Stade Brestois Ảnh đội Stade Brestois VS Ảnh đội Rennes Rennes
  Xem Soi kèo

  Stade BrestoisvsRennes

  Lịch sử
  Stade Brestois 43% Lịch sử
  Rennes 3% Lịch sử
  Hoà 54% Lịch sử
  Stade Brestois
  vs
  Rennes
  Lịch sử
  Stade Brestois 74% Lịch sử
  Rennes 3% Lịch sử

  Stade BrestoisvsRennes

  Lịch sử
  Chẵn 59% Lịch sử
  Lẻ 41% Lịch sử
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  Lịch sử
  Tài 27% Lịch sử
  Xỉu 56% Lịch sử

  Stade BrestoisvsRennes

  Lịch sử
  Stade Brestois 33% Lịch sử
  Rennes 37% Lịch sử
  Hoà 30% Lịch sử
  Stade Brestois
  vs
  Rennes
  Lịch sử
  Stade Brestois 59% Lịch sử
  Rennes 37% Lịch sử

  Stade BrestoisvsRennes

  Lịch sử
  Chẵn 29% Lịch sử
  Lẻ 71% Lịch sử
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  Lịch sử
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 59% Lịch sử

  Stade BrestoisvsRennes

  Lịch sử
  Stade Brestois 68% Lịch sử
  Rennes 20% Lịch sử

  Stade Brestois

  • 00:00 - 15:0058%
  • 15:01 - 30:0010%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:006%

  Rennes

  • 00:00 - 15:0073%
  • 15:01 - 30:000%
  • 30:01 - 45:009%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:005%
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  Lịch sử
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 30% Lịch sử
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Stade Brestois

  Hoà

  Rennes

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Ngoại Hạng Anh
  Aston Villa Ảnh đội Aston Villa VS Ảnh đội Everton Everton
  Xem Soi kèo

  Aston VillavsEverton

  Lịch sử
  Aston Villa 22% Lịch sử
  Everton 37% Lịch sử
  Hoà 41% Lịch sử
  Aston Villa
  vs
  Everton
  Lịch sử
  Aston Villa 39% Lịch sử
  Everton 48% Lịch sử

  Aston VillavsEverton

  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  Lịch sử
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 33% Lịch sử

  Aston VillavsEverton

  Lịch sử
  Aston Villa 35% Lịch sử
  Everton 43% Lịch sử
  Hoà 22% Lịch sử
  Aston Villa
  vs
  Everton
  Lịch sử
  Aston Villa 48% Lịch sử
  Everton 52% Lịch sử

  Aston VillavsEverton

  Lịch sử
  Chẵn 47% Lịch sử
  Lẻ 53% Lịch sử
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  Lịch sử
  Tài 59% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử

  Aston VillavsEverton

  Lịch sử
  Aston Villa 23% Lịch sử
  Everton 38% Lịch sử

  Aston Villa

  • 00:00 - 15:0042%
  • 15:01 - 30:0010%
  • 30:01 - 45:0010%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:0016%
  • 75:01 - 90:0013%

  Everton

  • 00:00 - 15:0059%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:005%
  • 60:01 - 75:0010%
  • 75:01 - 90:000%
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  Lịch sử
  Tài 25% Lịch sử
  Xỉu 43% Lịch sử
  Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  vs Ảnh đội Everton
  Everton
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Aston Villa

  Hoà

  Everton

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Serie A
  Napoli Ảnh đội Napoli VS Ảnh đội Fiorentina Fiorentina
  Xem Soi kèo

  NapolivsFiorentina

  Lịch sử
  Napoli 34% Lịch sử
  Fiorentina 17% Lịch sử
  Hoà 49% Lịch sử
  Napoli
  vs
  Fiorentina
  Lịch sử
  Napoli 35% Lịch sử
  Fiorentina 50% Lịch sử

  NapolivsFiorentina

  Lịch sử
  Chẵn 56% Lịch sử
  Lẻ 44% Lịch sử
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  Lịch sử
  Tài 26% Lịch sử
  Xỉu 67% Lịch sử

  NapolivsFiorentina

  Lịch sử
  Napoli 41% Lịch sử
  Fiorentina 18% Lịch sử
  Hoà 41% Lịch sử
  Napoli
  vs
  Fiorentina
  Lịch sử
  Napoli 32% Lịch sử
  Fiorentina 57% Lịch sử

  NapolivsFiorentina

  Lịch sử
  Chẵn 55% Lịch sử
  Lẻ 45% Lịch sử
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  Lịch sử
  Tài 30% Lịch sử
  Xỉu 65% Lịch sử

  NapolivsFiorentina

  Lịch sử
  Napoli 47% Lịch sử
  Fiorentina 37% Lịch sử

  Napoli

  • 00:00 - 15:0079%
  • 15:01 - 30:002%
  • 30:01 - 45:002%
  • 45:01 - 60:007%
  • 60:01 - 75:002%
  • 75:01 - 90:007%

  Fiorentina

  • 00:00 - 15:0078%
  • 15:01 - 30:003%
  • 30:01 - 45:0016%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:003%
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  Lịch sử
  Tài 34% Lịch sử
  Xỉu 61% Lịch sử
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Napoli

  Hoà

  Fiorentina

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Ngoại Hạng Anh
  Leicester City Ảnh đội Leicester City VS Ảnh đội Southampton Southampton
  Xem Soi kèo

  Leicester CityvsSouthampton

  Lịch sử
  Leicester City 31% Lịch sử
  Southampton 32% Lịch sử
  Hoà 37% Lịch sử
  Leicester City
  vs
  Southampton
  Lịch sử
  Leicester City 35% Lịch sử
  Southampton 59% Lịch sử

  Leicester CityvsSouthampton

  Lịch sử
  Chẵn 61% Lịch sử
  Lẻ 39% Lịch sử
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  Lịch sử
  Tài 63% Lịch sử
  Xỉu 23% Lịch sử

  Leicester CityvsSouthampton

  Lịch sử
  Leicester City 37% Lịch sử
  Southampton 34% Lịch sử
  Hoà 29% Lịch sử
  Leicester City
  vs
  Southampton
  Lịch sử
  Leicester City 35% Lịch sử
  Southampton 65% Lịch sử

  Leicester CityvsSouthampton

  Lịch sử
  Chẵn 37% Lịch sử
  Lẻ 63% Lịch sử
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  Lịch sử
  Tài 58% Lịch sử
  Xỉu 40% Lịch sử

  Leicester CityvsSouthampton

  Lịch sử
  Leicester City 42% Lịch sử
  Southampton 42% Lịch sử

  Leicester City

  • 00:00 - 15:0044%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:008%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:006%

  Southampton

  • 00:00 - 15:0034%
  • 15:01 - 30:0016%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:009%
  • 75:01 - 90:0022%
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  Lịch sử
  Tài 54% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Southampton
  Southampton
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Leicester City

  Hoà

  Southampton

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Ligue 1
  Angers Ảnh đội Angers VS Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG) Paris Saint Germain (PSG)
  Xem Soi kèo

  AngersvsParis Saint Germain (PSG)

  Lịch sử
  Angers 5% Lịch sử
  Paris Saint Germain (PSG) 61% Lịch sử
  Hoà 34% Lịch sử
  Angers
  vs
  Paris Saint Germain (PSG)
  Lịch sử
  Angers 24% Lịch sử
  Paris Saint Germain (PSG) 68% Lịch sử

  AngersvsParis Saint Germain (PSG)

  Lịch sử
  Chẵn 70% Lịch sử
  Lẻ 30% Lịch sử
  Ảnh đội Angers
  Angers
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  Lịch sử
  Tài 65% Lịch sử
  Xỉu 33% Lịch sử

  AngersvsParis Saint Germain (PSG)

  Lịch sử
  Angers 11% Lịch sử
  Paris Saint Germain (PSG) 81% Lịch sử
  Hoà 8% Lịch sử
  Angers
  vs
  Paris Saint Germain (PSG)
  Lịch sử
  Angers 40% Lịch sử
  Paris Saint Germain (PSG) 50% Lịch sử

  AngersvsParis Saint Germain (PSG)

  Lịch sử
  Chẵn 52% Lịch sử
  Lẻ 48% Lịch sử
  Ảnh đội Angers
  Angers
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  Lịch sử
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử

  AngersvsParis Saint Germain (PSG)

  Lịch sử
  Angers 11% Lịch sử
  Paris Saint Germain (PSG) 80% Lịch sử

  Angers

  • 00:00 - 15:0061%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:009%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:009%
  • 75:01 - 90:000%

  Paris Saint Germain (PSG)

  • 00:00 - 15:0054%
  • 15:01 - 30:0012%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:008%
  • 60:01 - 75:006%
  • 75:01 - 90:006%
  Ảnh đội Angers
  Angers
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  Lịch sử
  Tài 45% Lịch sử
  Xỉu 47% Lịch sử
  Ảnh đội Angers
  Angers
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Angers

  Hoà

  Paris Saint Germain (PSG)

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Serie A
  Sampdoria Ảnh đội Sampdoria VS Ảnh đội Udinese Udinese
  Xem Soi kèo

  SampdoriavsUdinese

  Lịch sử
  Sampdoria 22% Lịch sử
  Udinese 34% Lịch sử
  Hoà 44% Lịch sử
  Sampdoria
  vs
  Udinese
  Lịch sử
  Sampdoria 22% Lịch sử
  Udinese 56% Lịch sử

  SampdoriavsUdinese

  Lịch sử
  Chẵn 40% Lịch sử
  Lẻ 60% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Udinese
  Udinese
  Lịch sử
  Tài 26% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử

  SampdoriavsUdinese

  Lịch sử
  Sampdoria 39% Lịch sử
  Udinese 34% Lịch sử
  Hoà 27% Lịch sử
  Sampdoria
  vs
  Udinese
  Lịch sử
  Sampdoria 53% Lịch sử
  Udinese 41% Lịch sử

  SampdoriavsUdinese

  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Udinese
  Udinese
  Lịch sử
  Tài 55% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử

  SampdoriavsUdinese

  Lịch sử
  Sampdoria 29% Lịch sử
  Udinese 56% Lịch sử

  Sampdoria

  • 00:00 - 15:0074%
  • 15:01 - 30:006%
  • 30:01 - 45:003%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:003%
  • 75:01 - 90:006%

  Udinese

  • 00:00 - 15:0073%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:004%
  • 45:01 - 60:008%
  • 60:01 - 75:004%
  • 75:01 - 90:004%
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Udinese
  Udinese
  Lịch sử
  Tài 39% Lịch sử
  Xỉu 53% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Udinese
  Udinese
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Sampdoria

  Hoà

  Udinese

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Bundesliga
  VfB Stuttgart Ảnh đội VfB Stuttgart VS Ảnh đội Borussia Monchengladbach Borussia Monchengladbach
  Xem Soi kèo

  VfB StuttgartvsBorussia Monchengladbach

  Lịch sử
  VfB Stuttgart 19% Lịch sử
  Borussia Monchengladbach 31% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  VfB Stuttgart
  vs
  Borussia Monchengladbach
  Lịch sử
  VfB Stuttgart 52% Lịch sử
  Borussia Monchengladbach 34% Lịch sử

  VfB StuttgartvsBorussia Monchengladbach

  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội VfB Stuttgart
  VfB Stuttgart
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  Lịch sử
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 58% Lịch sử

  VfB StuttgartvsBorussia Monchengladbach

  Lịch sử
  VfB Stuttgart 19% Lịch sử
  Borussia Monchengladbach 49% Lịch sử
  Hoà 32% Lịch sử
  VfB Stuttgart
  vs
  Borussia Monchengladbach
  Lịch sử
  VfB Stuttgart 37% Lịch sử
  Borussia Monchengladbach 60% Lịch sử

  VfB StuttgartvsBorussia Monchengladbach

  Lịch sử
  Chẵn 68% Lịch sử
  Lẻ 32% Lịch sử
  Ảnh đội VfB Stuttgart
  VfB Stuttgart
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  Lịch sử
  Tài 40% Lịch sử
  Xỉu 55% Lịch sử

  VfB StuttgartvsBorussia Monchengladbach

  Lịch sử
  VfB Stuttgart 34% Lịch sử
  Borussia Monchengladbach 60% Lịch sử

  VfB Stuttgart

  • 00:00 - 15:0044%
  • 15:01 - 30:0010%
  • 30:01 - 45:0017%
  • 45:01 - 60:004%
  • 60:01 - 75:006%
  • 75:01 - 90:0019%

  Borussia Monchengladbach

  • 00:00 - 15:0045%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:008%
  • 60:01 - 75:006%
  • 75:01 - 90:0020%
  Ảnh đội VfB Stuttgart
  VfB Stuttgart
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  Lịch sử
  Tài 21% Lịch sử
  Xỉu 55% Lịch sử
  Ảnh đội VfB Stuttgart
  VfB Stuttgart
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  VfB Stuttgart

  Hoà

  Borussia Monchengladbach

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Ngoại Hạng Anh
  Fulham Ảnh đội Fulham VS Ảnh đội Chelsea Chelsea
  Xem Soi kèo

  FulhamvsChelsea

  Lịch sử
  Fulham 15% Lịch sử
  Chelsea 45% Lịch sử
  Hoà 40% Lịch sử
  Fulham
  vs
  Chelsea
  Lịch sử
  Fulham 38% Lịch sử
  Chelsea 44% Lịch sử

  FulhamvsChelsea

  Lịch sử
  Chẵn 54% Lịch sử
  Lẻ 46% Lịch sử
  Ảnh đội Fulham
  Fulham
  vs Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  Lịch sử
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử

  FulhamvsChelsea

  Lịch sử
  Fulham 12% Lịch sử
  Chelsea 59% Lịch sử
  Hoà 29% Lịch sử
  Fulham
  vs
  Chelsea
  Lịch sử
  Fulham 41% Lịch sử
  Chelsea 35% Lịch sử

  FulhamvsChelsea

  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Fulham
  Fulham
  vs Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  Lịch sử
  Tài 46% Lịch sử
  Xỉu 54% Lịch sử

  FulhamvsChelsea

  Lịch sử
  Fulham 27% Lịch sử
  Chelsea 53% Lịch sử

  Fulham

  • 00:00 - 15:0062%
  • 15:01 - 30:0024%
  • 30:01 - 45:005%
  • 45:01 - 60:005%
  • 60:01 - 75:005%
  • 75:01 - 90:000%

  Chelsea

  • 00:00 - 15:0033%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0016%
  • 60:01 - 75:0013%
  • 75:01 - 90:0016%
  Ảnh đội Fulham
  Fulham
  vs Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  Lịch sử
  Tài 46% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Fulham
  Fulham
  vs Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Fulham

  Hoà

  Chelsea

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17/01/2021
  Serie A
  Torino Ảnh đội Torino VS Ảnh đội Spezia Spezia
  Xem Soi kèo

  TorinovsSpezia

  Lịch sử
  Torino 38% Lịch sử
  Spezia 24% Lịch sử
  Hoà 38% Lịch sử
  Torino
  vs
  Spezia
  Lịch sử
  Torino 46% Lịch sử
  Spezia 46% Lịch sử

  TorinovsSpezia

  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Torino
  Torino
  vs Ảnh đội Spezia
  Spezia
  Lịch sử
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử

  TorinovsSpezia

  Lịch sử
  Torino 17% Lịch sử
  Spezia 16% Lịch sử
  Hoà 67% Lịch sử
  Torino
  vs
  Spezia
  Lịch sử
  Torino 25% Lịch sử
  Spezia 58% Lịch sử

  TorinovsSpezia

  Lịch sử
  Chẵn 60% Lịch sử
  Lẻ 40% Lịch sử
  Ảnh đội Torino
  Torino
  vs Ảnh đội Spezia
  Spezia
  Lịch sử
  Tài 70% Lịch sử
  Xỉu 25% Lịch sử

  TorinovsSpezia

  Lịch sử
  Torino 36% Lịch sử
  Spezia 36% Lịch sử

  Torino

  • 00:00 - 15:0067%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:006%
  • 75:01 - 90:000%

  Spezia

  • 00:00 - 15:0069%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:004%
  • 45:01 - 60:004%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:008%
  Ảnh đội Torino
  Torino
  vs Ảnh đội Spezia
  Spezia
  Lịch sử
  Tài 15% Lịch sử
  Xỉu 85% Lịch sử
  Ảnh đội Torino
  Torino
  vs Ảnh đội Spezia
  Spezia
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Torino

  Hoà

  Spezia

  #Tổng bình chọn: 0