Thứ Hai, 01/03/2021, 17:54
logo1
 • 01/03/2021
  Ligue 1
  Marseille Ảnh đội Marseille VS Ảnh đội Lyon Lyon
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Lịch sử
  Home: 4.35
  Draw: 2.21
  Away: 2.4
  Marseille 22% Lịch sử
  Lyon 35% Lịch sử
  Hoà 43% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  0.25 0.91
  Lịch sử
  -0.25 0.97
  Marseille 44% Lịch sử
  Lyon 47% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Lịch sử
  Chẵn 60% Lịch sử
  Lẻ 40% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Tài: 1 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.03
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 39% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Lịch sử
  Home: 4.35
  Draw: 2.21
  Away: 2.4
  Marseille 11% Lịch sử
  Lyon 61% Lịch sử
  Hoà 28% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  0.25 0.88
  Lịch sử
  -0.75 1
  Marseille 31% Lịch sử
  Lyon 56% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Lịch sử
  Chẵn 51% Lịch sử
  Lẻ 49% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Tài: 2.75 0.99
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.87
  Tài 46% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Lịch sử
  Marseille 31% Lịch sử
  Lyon 31% Lịch sử

  Marseille

  • 00:00 - 15:0016%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0028%
  • 45:01 - 60:008%
  • 60:01 - 75:0020%
  • 75:01 - 90:0020%

  Lyon

  • 00:00 - 15:0032%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:009%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0015%
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Tài: 9.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.9
  Tài 46% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Marseille

  Hoà

  Lyon

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0