Thứ Năm, 24/06/2021, 04:07
logo1
 • 24/06/2021
  EURO Cup
  Germany Ảnh đội Germany VS Ảnh đội Hungary Hungary
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Germany
  Germany
  vs Ảnh đội Hungary
  Hungary
  Lịch sử
  Home: 1.72
  Draw: 2.57
  Away: 7.6
  Germany 39% Lịch sử
  Hungary 28% Lịch sử
  Hoà 33% Lịch sử
  Ảnh đội Germany
  Germany
  vs Ảnh đội Hungary
  Hungary
  -0.75 0.99
  Lịch sử
  0.75 0.83
  Germany 38% Lịch sử
  Hungary 38% Lịch sử
  Ảnh đội Germany
  Germany
  vs Ảnh đội Hungary
  Hungary
  Lịch sử
  Chẵn 32% Lịch sử
  Lẻ 68% Lịch sử
  Ảnh đội Germany
  Germany
  vs Ảnh đội Hungary
  Hungary
  Tài: 1.25 0.93
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.87
  Tài 27% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội Germany
  Germany
  vs Ảnh đội Hungary
  Hungary
  Lịch sử
  Home: 1.72
  Draw: 2.57
  Away: 7.6
  Germany 39% Lịch sử
  Hungary 28% Lịch sử
  Hoà 33% Lịch sử
  Ảnh đội Germany
  Germany
  vs Ảnh đội Hungary
  Hungary
  -0.75 0.95
  Lịch sử
  1.75 0.87
  Germany 36% Lịch sử
  Hungary 45% Lịch sử
  Ảnh đội Germany
  Germany
  vs Ảnh đội Hungary
  Hungary
  Lịch sử
  Chẵn 55% Lịch sử
  Lẻ 45% Lịch sử
  Ảnh đội Germany
  Germany
  vs Ảnh đội Hungary
  Hungary
  Tài: 3 0.82
  Lịch sử
  Xỉu: 3 0.98
  Tài 32% Lịch sử
  Xỉu 64% Lịch sử
  Ảnh đội Germany
  Germany
  vs Ảnh đội Hungary
  Hungary
  Lịch sử
  Germany 45% Lịch sử
  Hungary 27% Lịch sử

  Germany

  • 00:00 - 15:0019%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0028%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0013%

  Hungary

  • 00:00 - 15:0023%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0023%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:0023%
  Ảnh đội Germany
  Germany
  vs Ảnh đội Hungary
  Hungary
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 14% Lịch sử
  Xỉu 77% Lịch sử
  Ảnh đội Germany
  Germany
  vs Ảnh đội Hungary
  Hungary
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Germany

  Hoà

  Hungary

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 24/06/2021
  EURO Cup
  Portugal Ảnh đội Portugal VS Ảnh đội France France
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Portugal
  Portugal
  vs Ảnh đội France
  France
  Lịch sử
  Home:
  Draw:
  Away:
  Portugal 17% Lịch sử
  France 36% Lịch sử
  Hoà 47% Lịch sử
  Ảnh đội Portugal
  Portugal
  vs Ảnh đội France
  France
  0 1.13
  Lịch sử
  0 0.7
  Portugal 33% Lịch sử
  France 33% Lịch sử
  Ảnh đội Portugal
  Portugal
  vs Ảnh đội France
  France
  Lịch sử
  Chẵn 62% Lịch sử
  Lẻ 38% Lịch sử
  Ảnh đội Portugal
  Portugal
  vs Ảnh đội France
  France
  Tài: 0.75 0.7
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.11
  Tài 32% Lịch sử
  Xỉu 48% Lịch sử
  Ảnh đội Portugal
  Portugal
  vs Ảnh đội France
  France
  Lịch sử
  Home:
  Draw:
  Away:
  Portugal 23% Lịch sử
  France 54% Lịch sử
  Hoà 23% Lịch sử
  Ảnh đội Portugal
  Portugal
  vs Ảnh đội France
  France
  0 0.83
  Lịch sử
  -0.25 0.99
  Portugal 40% Lịch sử
  France 56% Lịch sử
  Ảnh đội Portugal
  Portugal
  vs Ảnh đội France
  France
  Lịch sử
  Chẵn 38% Lịch sử
  Lẻ 62% Lịch sử
  Ảnh đội Portugal
  Portugal
  vs Ảnh đội France
  France
  Tài: 2.25 0.91
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.89
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 62% Lịch sử
  Ảnh đội Portugal
  Portugal
  vs Ảnh đội France
  France
  Lịch sử
  Portugal 38% Lịch sử
  France 31% Lịch sử

  Portugal

  • 00:00 - 15:008%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:0015%
  • 60:01 - 75:0019%
  • 75:01 - 90:0032%

  France

  • 00:00 - 15:007%
  • 15:01 - 30:0021%
  • 30:01 - 45:0023%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0026%
  Ảnh đội Portugal
  Portugal
  vs Ảnh đội France
  France
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 55% Lịch sử
  Xỉu 34% Lịch sử
  Ảnh đội Portugal
  Portugal
  vs Ảnh đội France
  France
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Portugal

  Hoà

  France

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0