Chủ Nhật, 11/04/2021, 10:44
logo1
Liên hệ quảng cáo
0

Ảnh giải Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh

 • 01:00
  (1) Sheffield United - Arsenal (-1)
  Soi kèo
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Arsenal
  Arsenal
  Lịch sử
  Home: 5.9
  Draw: 2.1
  Away: 2.2
  Sheffield United 15% Lịch sử
  Arsenal 30% Lịch sử
  Hoà 55% Lịch sử
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Arsenal
  Arsenal
  0.25 1.13
  Lịch sử
  -0.25 0.76
  Sheffield United 41% Lịch sử
  Arsenal 41% Lịch sử
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Arsenal
  Arsenal
  Lịch sử
  Chẵn 43% Lịch sử
  Lẻ 57% Lịch sử
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Arsenal
  Arsenal
  Tài: 1 1.01
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.85
  Tài 19% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Arsenal
  Arsenal
  Lịch sử
  Home: 6.4
  Draw: 4.1
  Away: 1.56
  Sheffield United 24% Lịch sử
  Arsenal 41% Lịch sử
  Hoà 35% Lịch sử
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Arsenal
  Arsenal
  1 0.91
  Lịch sử
  -1 0.97
  Sheffield United 33% Lịch sử
  Arsenal 28% Lịch sử
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Arsenal
  Arsenal
  Lịch sử
  Chẵn 39% Lịch sử
  Lẻ 61% Lịch sử
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Arsenal
  Arsenal
  Tài: 2.5 1.02
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.84
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Arsenal
  Arsenal
  Lịch sử
  Sheffield United 46% Lịch sử
  Arsenal 54% Lịch sử

  Sheffield United

  • 00:00 - 15:007%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0033%
  • 60:01 - 75:0033%
  • 75:01 - 90:000%

  Arsenal

  • 00:00 - 15:007%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:0025%
  • 45:01 - 60:0011%
  • 60:01 - 75:0025%
  • 75:01 - 90:0025%
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Arsenal
  Arsenal
  Tài: 9.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.9
  Tài 18% Lịch sử
  Xỉu 71% Lịch sử
  Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  vs Ảnh đội Arsenal
  Arsenal
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Sheffield United

  Hoà

  Arsenal

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 22:30
  (0.25) Tottenham Hotspur - Manchester United (-0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Home: 3.55
  Draw: 2.1
  Away: 3.1
  Tottenham Hotspur 37% Lịch sử
  Manchester United 16% Lịch sử
  Hoà 47% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  0 1.08
  Lịch sử
  0 0.8
  Tottenham Hotspur 64% Lịch sử
  Manchester United 18% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Tài: 1 0.99
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.87
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 38% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Home: 2.97
  Draw: 3.4
  Away: 2.43
  Tottenham Hotspur 39% Lịch sử
  Manchester United 44% Lịch sử
  Hoà 17% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  0.25 0.8
  Lịch sử
  -0.25 1.08
  Tottenham Hotspur 44% Lịch sử
  Manchester United 47% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Chẵn 36% Lịch sử
  Lẻ 64% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Tài: 2.5 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.88
  Tài 56% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Tottenham Hotspur 42% Lịch sử
  Manchester United 54% Lịch sử

  Tottenham Hotspur

  • 00:00 - 15:0012%
  • 15:01 - 30:0024%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0012%

  Manchester United

  • 00:00 - 15:003%
  • 15:01 - 30:0019%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:0024%
  • 75:01 - 90:0022%
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Tài: 9 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.98
  Tài 28% Lịch sử
  Xỉu 67% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Tottenham Hotspur

  Hoà

  Manchester United

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:05
  (0) West Ham United - Leicester City (0)
  Soi kèo
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  Lịch sử
  Home: 3.5
  Draw: 2.02
  Away: 3.15
  West Ham United 34% Lịch sử
  Leicester City 29% Lịch sử
  Hoà 37% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  0 1.08
  Lịch sử
  0 0.8
  West Ham United 50% Lịch sử
  Leicester City 33% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  Lịch sử
  Chẵn 62% Lịch sử
  Lẻ 38% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  Tài: 1 0.96
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.9
  Tài 54% Lịch sử
  Xỉu 20% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  Lịch sử
  Home: 2.95
  Draw: 3.3
  Away: 2.5
  West Ham United 25% Lịch sử
  Leicester City 36% Lịch sử
  Hoà 39% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  0 1.08
  Lịch sử
  0 0.8
  West Ham United 45% Lịch sử
  Leicester City 45% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  Lịch sử
  Chẵn 55% Lịch sử
  Lẻ 45% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  Tài: 2.5 1.01
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.85
  Tài 51% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  Lịch sử
  West Ham United 38% Lịch sử
  Leicester City 62% Lịch sử

  West Ham United

  • 00:00 - 15:0022%
  • 15:01 - 30:0012%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:006%
  • 75:01 - 90:0022%

  Leicester City

  • 00:00 - 15:008%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:0022%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0025%
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  Tài: 10 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.83
  Tài 61% Lịch sử
  Xỉu 32% Lịch sử
  Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  vs Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  West Ham United

  Hoà

  Leicester City

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 18:00
  (-0.25) Burnley - Newcastle United (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Burnley
  Burnley
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Lịch sử
  Home: 2.97
  Draw: 1.87
  Away: 4.35
  Burnley 10% Lịch sử
  Newcastle United 30% Lịch sử
  Hoà 60% Lịch sử
  Ảnh đội Burnley
  Burnley
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  -0.25 1.33
  Lịch sử
  0.25 0.63
  Burnley 21% Lịch sử
  Newcastle United 52% Lịch sử
  Ảnh đội Burnley
  Burnley
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Lịch sử
  Chẵn 61% Lịch sử
  Lẻ 39% Lịch sử
  Ảnh đội Burnley
  Burnley
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Tài: 0.75 0.84
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.02
  Tài 57% Lịch sử
  Xỉu 38% Lịch sử
  Ảnh đội Burnley
  Burnley
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Lịch sử
  Home: 2.2
  Draw: 3.15
  Away: 3.7
  Burnley 17% Lịch sử
  Newcastle United 26% Lịch sử
  Hoà 57% Lịch sử
  Ảnh đội Burnley
  Burnley
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  -0.25 0.87
  Lịch sử
  0.25 1.01
  Burnley 41% Lịch sử
  Newcastle United 38% Lịch sử
  Ảnh đội Burnley
  Burnley
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Lịch sử
  Chẵn 73% Lịch sử
  Lẻ 27% Lịch sử
  Ảnh đội Burnley
  Burnley
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Tài: 2 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 2 1.03
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 57% Lịch sử
  Ảnh đội Burnley
  Burnley
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Lịch sử
  Burnley 43% Lịch sử
  Newcastle United 54% Lịch sử

  Burnley

  • 00:00 - 15:0016%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:0021%
  • 60:01 - 75:005%
  • 75:01 - 90:0026%

  Newcastle United

  • 00:00 - 15:005%
  • 15:01 - 30:0020%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:0015%
  • 75:01 - 90:0035%
  Ảnh đội Burnley
  Burnley
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Tài: 10 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.83
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Burnley
  Burnley
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Burnley

  Hoà

  Newcastle United

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Serie A Serie A

 • 01:45
  (0.75) Fiorentina - Atalanta (-0.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Lịch sử
  Home: 4.9
  Draw: 2.2
  Away: 2.26
  Fiorentina 26% Lịch sử
  Atalanta 19% Lịch sử
  Hoà 55% Lịch sử
  Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  0.25 1.04
  Lịch sử
  -0.25 0.84
  Fiorentina 53% Lịch sử
  Atalanta 25% Lịch sử
  Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Lịch sử
  Chẵn 51% Lịch sử
  Lẻ 49% Lịch sử
  Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Tài: 1 0.75
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.12
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 47% Lịch sử
  Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Lịch sử
  Home: 5.1
  Draw: 4
  Away: 1.65
  Fiorentina 19% Lịch sử
  Atalanta 47% Lịch sử
  Hoà 34% Lịch sử
  Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  0.75 1.04
  Lịch sử
  -0.75 0.84
  Fiorentina 36% Lịch sử
  Atalanta 54% Lịch sử
  Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Tài: 2.75 0.94
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.92
  Tài 62% Lịch sử
  Xỉu 36% Lịch sử
  Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Lịch sử
  Fiorentina 79% Lịch sử
  Atalanta 21% Lịch sử

  Fiorentina

  • 00:00 - 15:0014%
  • 15:01 - 30:0024%
  • 30:01 - 45:0024%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:0010%

  Atalanta

  • 00:00 - 15:0018%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0021%
  • 60:01 - 75:0016%
  • 75:01 - 90:0018%
  Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Tài: 9 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.85
  Tài 53% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Fiorentina

  Hoà

  Atalanta

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 22:59
  (-0.75) AS Roma - Bologna (0.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội Bologna
  Bologna
  Lịch sử
  Home: 2.2
  Draw: 2.36
  Away: 4.5
  AS Roma 38% Lịch sử
  Bologna 40% Lịch sử
  Hoà 22% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội Bologna
  Bologna
  -0.25 0.82
  Lịch sử
  0.25 1.06
  AS Roma 40% Lịch sử
  Bologna 50% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội Bologna
  Bologna
  Lịch sử
  Chẵn 33% Lịch sử
  Lẻ 67% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội Bologna
  Bologna
  Tài: 1.25 0.93
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.93
  Tài 27% Lịch sử
  Xỉu 54% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội Bologna
  Bologna
  Lịch sử
  Home: 1.64
  Draw: 4.25
  Away: 4.9
  AS Roma 56% Lịch sử
  Bologna 22% Lịch sử
  Hoà 22% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội Bologna
  Bologna
  -0.75 0.81
  Lịch sử
  0.75 1.07
  AS Roma 36% Lịch sử
  Bologna 64% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội Bologna
  Bologna
  Lịch sử
  Chẵn 42% Lịch sử
  Lẻ 58% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội Bologna
  Bologna
  Tài: 3 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 3 1.03
  Tài 47% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội Bologna
  Bologna
  Lịch sử
  AS Roma 59% Lịch sử
  Bologna 41% Lịch sử

  AS Roma

  • 00:00 - 15:0019%
  • 15:01 - 30:0027%
  • 30:01 - 45:008%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:0016%
  • 75:01 - 90:0016%

  Bologna

  • 00:00 - 15:0018%
  • 15:01 - 30:0025%
  • 30:01 - 45:007%
  • 45:01 - 60:007%
  • 60:01 - 75:0025%
  • 75:01 - 90:0018%
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội Bologna
  Bologna
  Tài: 10.5 1
  Lịch sử
  Xỉu: 10.5 0.8
  Tài 51% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội Bologna
  Bologna
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  AS Roma

  Hoà

  Bologna

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:00
  (0.75) Sampdoria - Napoli (-0.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Napoli
  Napoli
  Lịch sử
  Home: 4.55
  Draw: 2.22
  Away: 2.33
  Sampdoria 20% Lịch sử
  Napoli 54% Lịch sử
  Hoà 26% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Napoli
  Napoli
  0.25 0.98
  Lịch sử
  -0.25 0.9
  Sampdoria 29% Lịch sử
  Napoli 59% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Napoli
  Napoli
  Lịch sử
  Chẵn 42% Lịch sử
  Lẻ 58% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Napoli
  Napoli
  Tài: 1.25 1.12
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.75
  Tài 51% Lịch sử
  Xỉu 40% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Napoli
  Napoli
  Lịch sử
  Home: 4.55
  Draw: 3.95
  Away: 1.73
  Sampdoria 11% Lịch sử
  Napoli 76% Lịch sử
  Hoà 13% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Napoli
  Napoli
  0.75 0.94
  Lịch sử
  -0.75 0.94
  Sampdoria 38% Lịch sử
  Napoli 52% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Napoli
  Napoli
  Lịch sử
  Chẵn 57% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Napoli
  Napoli
  Tài: 2.75 0.87
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.99
  Tài 51% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Napoli
  Napoli
  Lịch sử
  Sampdoria 44% Lịch sử
  Napoli 56% Lịch sử

  Sampdoria

  • 00:00 - 15:0022%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0017%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:009%
  • 75:01 - 90:0022%

  Napoli

  • 00:00 - 15:0030%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:0015%
  • 75:01 - 90:0015%
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Napoli
  Napoli
  Tài: 10 1
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.8
  Tài 45% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Napoli
  Napoli
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Sampdoria

  Hoà

  Napoli

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:00
  (0.5) Verona - Lazio (-0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Lịch sử
  Home: 4.1
  Draw: 2.05
  Away: 2.72
  Verona 19% Lịch sử
  Lazio 36% Lịch sử
  Hoà 45% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  0.25 0.72
  Lịch sử
  -0.25 1.19
  Verona 46% Lịch sử
  Lazio 43% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Lịch sử
  Chẵn 55% Lịch sử
  Lẻ 45% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Tài: 1 0.97
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.89
  Tài 43% Lịch sử
  Xỉu 40% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Lịch sử
  Home: 3.7
  Draw: 3.4
  Away: 2.06
  Verona 16% Lịch sử
  Lazio 65% Lịch sử
  Hoà 19% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  0.5 0.82
  Lịch sử
  -0.5 1.06
  Verona 31% Lịch sử
  Lazio 50% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Tài: 2.5 0.99
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.87
  Tài 49% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Lịch sử
  Verona 46% Lịch sử
  Lazio 50% Lịch sử

  Verona

  • 00:00 - 15:0021%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:007%
  • 60:01 - 75:0021%
  • 75:01 - 90:0025%

  Lazio

  • 00:00 - 15:0020%
  • 15:01 - 30:0023%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:0010%
  • 75:01 - 90:0020%
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Tài: 9.5 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.85
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Verona

  Hoà

  Lazio

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:00
  (-1.75) Juventus - Genoa (1.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Juventus
  Juventus
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Lịch sử
  Home: 1.73
  Draw: 2.56
  Away: 7.6
  Juventus 32% Lịch sử
  Genoa 12% Lịch sử
  Hoà 56% Lịch sử
  Ảnh đội Juventus
  Juventus
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  -0.75 0.95
  Lịch sử
  0.75 0.93
  Juventus 34% Lịch sử
  Genoa 56% Lịch sử
  Ảnh đội Juventus
  Juventus
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Lịch sử
  Chẵn 55% Lịch sử
  Lẻ 45% Lịch sử
  Ảnh đội Juventus
  Juventus
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Tài: 1.25 0.94
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.92
  Tài 40% Lịch sử
  Xỉu 49% Lịch sử
  Ảnh đội Juventus
  Juventus
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Lịch sử
  Home: 1.26
  Draw: 6.1
  Away: 11
  Juventus 59% Lịch sử
  Genoa 19% Lịch sử
  Hoà 22% Lịch sử
  Ảnh đội Juventus
  Juventus
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  -1.75 0.97
  Lịch sử
  1.75 0.91
  Juventus 44% Lịch sử
  Genoa 50% Lịch sử
  Ảnh đội Juventus
  Juventus
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Lịch sử
  Chẵn 66% Lịch sử
  Lẻ 34% Lịch sử
  Ảnh đội Juventus
  Juventus
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Tài: 3 0.94
  Lịch sử
  Xỉu: 3 0.92
  Tài 58% Lịch sử
  Xỉu 37% Lịch sử
  Ảnh đội Juventus
  Juventus
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Lịch sử
  Juventus 61% Lịch sử
  Genoa 35% Lịch sử

  Juventus

  • 00:00 - 15:0021%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:0024%
  • 75:01 - 90:0018%

  Genoa

  • 00:00 - 15:0030%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:000%
  • 45:01 - 60:0030%
  • 60:01 - 75:009%
  • 75:01 - 90:0017%
  Ảnh đội Juventus
  Juventus
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Tài: 10 0.93
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.88
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 54% Lịch sử
  Ảnh đội Juventus
  Juventus
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Juventus

  Hoà

  Genoa

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 17:30
  (-1.75) Inter Milan - Cagliari (1.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Home: 1.71
  Draw: 2.59
  Away: 7.7
  Inter Milan 55% Lịch sử
  Cagliari 14% Lịch sử
  Hoà 31% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  -0.75 1
  Lịch sử
  0.75 0.88
  Inter Milan 59% Lịch sử
  Cagliari 25% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Chẵn 36% Lịch sử
  Lẻ 64% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Tài: 1.25 0.92
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.94
  Tài 19% Lịch sử
  Xỉu 69% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Home: 1.25
  Draw: 6.2
  Away: 11.5
  Inter Milan 70% Lịch sử
  Cagliari 17% Lịch sử
  Hoà 13% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  -1.75 0.94
  Lịch sử
  1.75 0.94
  Inter Milan 66% Lịch sử
  Cagliari 34% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Tài: 3.25 1.04
  Lịch sử
  Xỉu: 3.25 0.82
  Tài 59% Lịch sử
  Xỉu 36% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Inter Milan 68% Lịch sử
  Cagliari 32% Lịch sử

  Inter Milan

  • 00:00 - 15:0029%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0016%
  • 60:01 - 75:0024%
  • 75:01 - 90:0013%

  Cagliari

  • 00:00 - 15:0028%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0022%
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Tài: 10 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.95
  Tài 66% Lịch sử
  Xỉu 27% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Inter Milan

  Hoà

  Cagliari

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải La Liga La Liga

 • 02:00
  (0.25) Real Betis - Atletico Madrid (-0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Lịch sử
  Home: 4.1
  Draw: 1.97
  Away: 2.87
  Real Betis 6% Lịch sử
  Atletico Madrid 22% Lịch sử
  Hoà 72% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  0.25 0.65
  Lịch sử
  -0.25 1.29
  Real Betis 58% Lịch sử
  Atletico Madrid 26% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Lịch sử
  Chẵn 75% Lịch sử
  Lẻ 25% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Tài: 0.75 0.72
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.16
  Tài 19% Lịch sử
  Xỉu 70% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Lịch sử
  Home: 3.5
  Draw: 3.35
  Away: 2.16
  Real Betis 21% Lịch sử
  Atletico Madrid 53% Lịch sử
  Hoà 26% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  0.25 1.01
  Lịch sử
  -0.25 0.87
  Real Betis 63% Lịch sử
  Atletico Madrid 29% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Lịch sử
  Chẵn 44% Lịch sử
  Lẻ 56% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Tài: 2.25 0.93
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.93
  Tài 20% Lịch sử
  Xỉu 77% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Lịch sử
  Real Betis 21% Lịch sử
  Atletico Madrid 73% Lịch sử

  Real Betis

  • 00:00 - 15:0015%
  • 15:01 - 30:000%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:0021%
  • 75:01 - 90:0041%

  Atletico Madrid

  • 00:00 - 15:004%
  • 15:01 - 30:0021%
  • 30:01 - 45:0025%
  • 45:01 - 60:0021%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0018%
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Tài: 8.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 8.5 0.9
  Tài 49% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Real Betis

  Hoà

  Atletico Madrid

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 23:30
  (-0.25) Real Valladolid - Granada CF (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Lịch sử
  Home: 2.85
  Draw: 1.99
  Away: 4.05
  Real Valladolid 23% Lịch sử
  Granada CF 19% Lịch sử
  Hoà 58% Lịch sử
  Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  -0.25 1.28
  Lịch sử
  0.25 0.66
  Real Valladolid 60% Lịch sử
  Granada CF 28% Lịch sử
  Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Tài: 0.75 0.75
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.12
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 34% Lịch sử
  Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Lịch sử
  Home: 2.15
  Draw: 3.4
  Away: 3.45
  Real Valladolid 32% Lịch sử
  Granada CF 41% Lịch sử
  Hoà 27% Lịch sử
  Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  -0.25 0.87
  Lịch sử
  0.25 1.01
  Real Valladolid 50% Lịch sử
  Granada CF 46% Lịch sử
  Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Lịch sử
  Chẵn 35% Lịch sử
  Lẻ 65% Lịch sử
  Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Tài: 2.25 1.01
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.85
  Tài 62% Lịch sử
  Xỉu 32% Lịch sử
  Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Lịch sử
  Real Valladolid 60% Lịch sử
  Granada CF 40% Lịch sử

  Real Valladolid

  • 00:00 - 15:0023%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:008%
  • 60:01 - 75:0031%
  • 75:01 - 90:0015%

  Granada CF

  • 00:00 - 15:004%
  • 15:01 - 30:0030%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0022%
  Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Tài: 8.5 1.05
  Lịch sử
  Xỉu: 8.5 0.75
  Tài 52% Lịch sử
  Xỉu 36% Lịch sử
  Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Real Valladolid

  Hoà

  Granada CF

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 21:15
  (0.5) Valencia - Real Sociedad (-0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  Lịch sử
  Home: 4.5
  Draw: 2.09
  Away: 2.64
  Valencia 18% Lịch sử
  Real Sociedad 27% Lịch sử
  Hoà 55% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  0.25 0.78
  Lịch sử
  -0.25 1.11
  Valencia 32% Lịch sử
  Real Sociedad 59% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  Lịch sử
  Chẵn 63% Lịch sử
  Lẻ 37% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  Tài: 1 0.88
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.98
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  Lịch sử
  Home: 3.9
  Draw: 3.55
  Away: 1.96
  Valencia 36% Lịch sử
  Real Sociedad 37% Lịch sử
  Hoà 27% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  0.5 0.92
  Lịch sử
  -0.5 0.96
  Valencia 38% Lịch sử
  Real Sociedad 59% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  Lịch sử
  Chẵn 32% Lịch sử
  Lẻ 68% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  Tài: 2.5 0.88
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.98
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 56% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  Lịch sử
  Valencia 53% Lịch sử
  Real Sociedad 43% Lịch sử

  Valencia

  • 00:00 - 15:0023%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:008%
  • 45:01 - 60:004%
  • 60:01 - 75:0015%
  • 75:01 - 90:0042%

  Real Sociedad

  • 00:00 - 15:0021%
  • 15:01 - 30:0012%
  • 30:01 - 45:008%
  • 45:01 - 60:0033%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0012%
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  Tài: 8.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 8.5 0.9
  Tài 52% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Valencia

  Hoà

  Real Sociedad

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 19:00
  (-0.75) Villarreal - Osasuna (0.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Home: 2.29
  Draw: 2.07
  Away: 5.5
  Villarreal 60% Lịch sử
  Osasuna 8% Lịch sử
  Hoà 32% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  -0.25 0.83
  Lịch sử
  0.25 1.05
  Villarreal 62% Lịch sử
  Osasuna 8% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Chẵn 57% Lịch sử
  Lẻ 43% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Tài: 1 1.11
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.76
  Tài 54% Lịch sử
  Xỉu 23% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Home: 1.63
  Draw: 3.85
  Away: 5.6
  Villarreal 54% Lịch sử
  Osasuna 25% Lịch sử
  Hoà 21% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  -0.75 0.81
  Lịch sử
  0.75 1.07
  Villarreal 52% Lịch sử
  Osasuna 35% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Chẵn 57% Lịch sử
  Lẻ 43% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Tài: 2.25 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.91
  Tài 54% Lịch sử
  Xỉu 43% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Villarreal 71% Lịch sử
  Osasuna 29% Lịch sử

  Villarreal

  • 00:00 - 15:0022%
  • 15:01 - 30:0019%
  • 30:01 - 45:0022%
  • 45:01 - 60:009%
  • 60:01 - 75:0016%
  • 75:01 - 90:0012%

  Osasuna

  • 00:00 - 15:0014%
  • 15:01 - 30:0023%
  • 30:01 - 45:009%
  • 45:01 - 60:005%
  • 60:01 - 75:0018%
  • 75:01 - 90:0032%
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Tài: 8.5 1
  Lịch sử
  Xỉu: 8.5 0.8
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 59% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Villarreal

  Hoà

  Osasuna

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Bundesliga Bundesliga

 • 22:59
  (0.25) FC Koln - FSV Mainz 05 (-0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Lịch sử
  Home: 3.6
  Draw: 2
  Away: 3.1
  FC Koln 27% Lịch sử
  FSV Mainz 05 16% Lịch sử
  Hoà 57% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  0 1.09
  Lịch sử
  0 0.79
  FC Koln 45% Lịch sử
  FSV Mainz 05 30% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Lịch sử
  Chẵn 62% Lịch sử
  Lẻ 38% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Tài: 1 1.05
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.81
  Tài 32% Lịch sử
  Xỉu 51% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Lịch sử
  Home: 3
  Draw: 3.35
  Away: 2.45
  FC Koln 30% Lịch sử
  FSV Mainz 05 25% Lịch sử
  Hoà 45% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  0.25 0.8
  Lịch sử
  -0.25 1.08
  FC Koln 37% Lịch sử
  FSV Mainz 05 50% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Lịch sử
  Chẵn 66% Lịch sử
  Lẻ 34% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Tài: 2.25 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 1.03
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 58% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Lịch sử
  FC Koln 68% Lịch sử
  FSV Mainz 05 26% Lịch sử

  FC Koln

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0028%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0011%

  FSV Mainz 05

  • 00:00 - 15:0020%
  • 15:01 - 30:0010%
  • 30:01 - 45:0020%
  • 45:01 - 60:0025%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:0025%
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Tài: 9 1.05
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.75
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  FC Koln

  Hoà

  FSV Mainz 05

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:30
  (0.25) Schalke 04 - Augsburg (-0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Schalke 04
  Schalke 04
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Lịch sử
  Home: 4.15
  Draw: 1.96
  Away: 2.87
  Schalke 04 23% Lịch sử
  Augsburg 35% Lịch sử
  Hoà 42% Lịch sử
  Ảnh đội Schalke 04
  Schalke 04
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  0.25 0.65
  Lịch sử
  -0.25 1.29
  Schalke 04 26% Lịch sử
  Augsburg 68% Lịch sử
  Ảnh đội Schalke 04
  Schalke 04
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Lịch sử
  Chẵn 40% Lịch sử
  Lẻ 60% Lịch sử
  Ảnh đội Schalke 04
  Schalke 04
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Tài: 0.75 0.74
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.13
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội Schalke 04
  Schalke 04
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Lịch sử
  Home: 3.6
  Draw: 3.25
  Away: 2.18
  Schalke 04 29% Lịch sử
  Augsburg 21% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  Ảnh đội Schalke 04
  Schalke 04
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  0.25 1.01
  Lịch sử
  -0.25 0.87
  Schalke 04 45% Lịch sử
  Augsburg 45% Lịch sử
  Ảnh đội Schalke 04
  Schalke 04
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Lịch sử
  Chẵn 52% Lịch sử
  Lẻ 48% Lịch sử
  Ảnh đội Schalke 04
  Schalke 04
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Tài: 2.25 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.88
  Tài 56% Lịch sử
  Xỉu 37% Lịch sử
  Ảnh đội Schalke 04
  Schalke 04
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Lịch sử
  Schalke 04 58% Lịch sử
  Augsburg 39% Lịch sử

  Schalke 04

  • 00:00 - 15:000%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:0021%
  • 60:01 - 75:0021%
  • 75:01 - 90:0021%

  Augsburg

  • 00:00 - 15:0019%
  • 15:01 - 30:0019%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:0029%
  Ảnh đội Schalke 04
  Schalke 04
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Tài: 8.5 0.8
  Lịch sử
  Xỉu: 8.5 1
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 55% Lịch sử
  Ảnh đội Schalke 04
  Schalke 04
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Schalke 04

  Hoà

  Augsburg

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Ligue 1 Ligue 1

 • 02:00
  (-1.25) Lyon - Angers (1.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Lyon
  Lyon
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Lịch sử
  Home: 1.94
  Draw: 2.43
  Away: 5.7
  Lyon 49% Lịch sử
  Angers 18% Lịch sử
  Hoà 33% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon
  Lyon
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  -0.5 0.94
  Lịch sử
  0.5 0.94
  Lyon 54% Lịch sử
  Angers 31% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon
  Lyon
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Lịch sử
  Chẵn 55% Lịch sử
  Lẻ 45% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon
  Lyon
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Tài: 1.25 1.02
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.84
  Tài 51% Lịch sử
  Xỉu 32% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon
  Lyon
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Lịch sử
  Home: 1.39
  Draw: 4.75
  Away: 6.5
  Lyon 59% Lịch sử
  Angers 9% Lịch sử
  Hoà 32% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon
  Lyon
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  -1.25 0.92
  Lịch sử
  1.25 0.96
  Lyon 57% Lịch sử
  Angers 33% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon
  Lyon
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon
  Lyon
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Tài: 2.75 0.82
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 1.04
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 51% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon
  Lyon
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Lịch sử
  Lyon 59% Lịch sử
  Angers 34% Lịch sử

  Lyon

  • 00:00 - 15:0012%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0024%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0021%

  Angers

  • 00:00 - 15:0029%
  • 15:01 - 30:0024%
  • 30:01 - 45:0029%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:006%
  • 75:01 - 90:000%
  Ảnh đội Lyon
  Lyon
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Tài: 9.5 0.88
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.93
  Tài 49% Lịch sử
  Xỉu 39% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon
  Lyon
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Lyon

  Hoà

  Angers

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 22:05
  (-1.75) Monaco - Dijon (1.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  Lịch sử
  Home: 1.71
  Draw: 2.64
  Away: 7.3
  Monaco 43% Lịch sử
  Dijon 17% Lịch sử
  Hoà 40% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  -0.75 0.96
  Lịch sử
  0.75 0.92
  Monaco 52% Lịch sử
  Dijon 36% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  Lịch sử
  Chẵn 41% Lịch sử
  Lẻ 59% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  Tài: 1.25 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.96
  Tài 23% Lịch sử
  Xỉu 54% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  Lịch sử
  Home: 1.25
  Draw: 5.7
  Away: 9.4
  Monaco 59% Lịch sử
  Dijon 8% Lịch sử
  Hoà 33% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  -1.75 0.98
  Lịch sử
  1.75 0.9
  Monaco 31% Lịch sử
  Dijon 46% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  Lịch sử
  Chẵn 61% Lịch sử
  Lẻ 39% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  Tài: 3 0.87
  Lịch sử
  Xỉu: 3 0.99
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 61% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  Lịch sử
  Monaco 32% Lịch sử
  Dijon 52% Lịch sử

  Monaco

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:007%
  • 45:01 - 60:0022%
  • 60:01 - 75:0020%
  • 75:01 - 90:0029%

  Dijon

  • 00:00 - 15:007%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0020%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:0027%
  • 75:01 - 90:0033%
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  Tài: 9 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.98
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 57% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Dijon
  Dijon
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Monaco

  Hoà

  Dijon

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:00
  (-0.25) Nice - Reims (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Home: 2.98
  Draw: 1.98
  Away: 3.85
  Nice 34% Lịch sử
  Reims 17% Lịch sử
  Hoà 49% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  0 0.71
  Lịch sử
  0 1.2
  Nice 43% Lịch sử
  Reims 29% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Tài: 1 1.09
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.77
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Home: 2.26
  Draw: 3.15
  Away: 3.1
  Nice 33% Lịch sử
  Reims 15% Lịch sử
  Hoà 52% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  -0.25 0.98
  Lịch sử
  0.25 0.9
  Nice 44% Lịch sử
  Reims 32% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Chẵn 59% Lịch sử
  Lẻ 41% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Tài: 2.25 0.86
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 1
  Tài 22% Lịch sử
  Xỉu 73% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Nice 64% Lịch sử
  Reims 27% Lịch sử

  Nice

  • 00:00 - 15:0012%
  • 15:01 - 30:0021%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:0021%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0021%

  Reims

  • 00:00 - 15:0027%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:0023%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:009%
  • 75:01 - 90:0018%
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Tài: 9 0.93
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.88
  Tài 32% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Nice

  Hoà

  Reims

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:00
  (-0.25) Saint Etienne - Bordeaux (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  Lịch sử
  Home: 3
  Draw: 1.94
  Away: 3.95
  Saint Etienne 12% Lịch sử
  Bordeaux 30% Lịch sử
  Hoà 58% Lịch sử
  Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  0 0.69
  Lịch sử
  0 1.23
  Saint Etienne 12% Lịch sử
  Bordeaux 39% Lịch sử
  Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  Lịch sử
  Chẵn 59% Lịch sử
  Lẻ 41% Lịch sử
  Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  Tài: 0.75 0.75
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.12
  Tài 56% Lịch sử
  Xỉu 28% Lịch sử
  Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  Lịch sử
  Home: 2.26
  Draw: 3.1
  Away: 3.2
  Saint Etienne 38% Lịch sử
  Bordeaux 38% Lịch sử
  Hoà 24% Lịch sử
  Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  -0.25 0.97
  Lịch sử
  0.25 0.91
  Saint Etienne 38% Lịch sử
  Bordeaux 41% Lịch sử
  Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  Lịch sử
  Chẵn 34% Lịch sử
  Lẻ 66% Lịch sử
  Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  Tài: 2.25 0.96
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.9
  Tài 68% Lịch sử
  Xỉu 32% Lịch sử
  Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  Lịch sử
  Saint Etienne 48% Lịch sử
  Bordeaux 52% Lịch sử

  Saint Etienne

  • 00:00 - 15:0024%
  • 15:01 - 30:0029%
  • 30:01 - 45:005%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:0019%
  • 75:01 - 90:0014%

  Bordeaux

  • 00:00 - 15:0021%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:0033%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0012%
  Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  Tài: 9.5 0.88
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.93
  Tài 62% Lịch sử
  Xỉu 31% Lịch sử
  Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  vs Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Saint Etienne

  Hoà

  Bordeaux

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:00
  (-0.5) Stade Brestois - Nimes (0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Nimes
  Nimes
  Lịch sử
  Home: 2.63
  Draw: 2.18
  Away: 3.85
  Stade Brestois 24% Lịch sử
  Nimes 28% Lịch sử
  Hoà 48% Lịch sử
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Nimes
  Nimes
  -0.25 1.14
  Lịch sử
  0.25 0.75
  Stade Brestois 31% Lịch sử
  Nimes 41% Lịch sử
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Nimes
  Nimes
  Lịch sử
  Chẵn 47% Lịch sử
  Lẻ 53% Lịch sử
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Nimes
  Nimes
  Tài: 1 0.87
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.99
  Tài 47% Lịch sử
  Xỉu 28% Lịch sử
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Nimes
  Nimes
  Lịch sử
  Home: 2.02
  Draw: 3.6
  Away: 3.25
  Stade Brestois 29% Lịch sử
  Nimes 46% Lịch sử
  Hoà 25% Lịch sử
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Nimes
  Nimes
  -0.5 1.02
  Lịch sử
  0.5 0.86
  Stade Brestois 43% Lịch sử
  Nimes 53% Lịch sử
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Nimes
  Nimes
  Lịch sử
  Chẵn 68% Lịch sử
  Lẻ 32% Lịch sử
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Nimes
  Nimes
  Tài: 2.5 0.86
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 1
  Tài 54% Lịch sử
  Xỉu 43% Lịch sử
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Nimes
  Nimes
  Lịch sử
  Stade Brestois 50% Lịch sử
  Nimes 47% Lịch sử

  Stade Brestois

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:0033%

  Nimes

  • 00:00 - 15:0016%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:0026%
  • 45:01 - 60:0021%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0021%
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Nimes
  Nimes
  Tài: 9.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.9
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử
  Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  vs Ảnh đội Nimes
  Nimes
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Stade Brestois

  Hoà

  Nimes

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:00
  (-0.5) Lens - Lorient (0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Lens
  Lens
  vs Ảnh đội Lorient
  Lorient
  Lịch sử
  Home: 2.61
  Draw: 2.06
  Away: 4.3
  Lens 47% Lịch sử
  Lorient 13% Lịch sử
  Hoà 40% Lịch sử
  Ảnh đội Lens
  Lens
  vs Ảnh đội Lorient
  Lorient
  -0.25 1.11
  Lịch sử
  0.25 0.78
  Lens 53% Lịch sử
  Lorient 27% Lịch sử
  Ảnh đội Lens
  Lens
  vs Ảnh đội Lorient
  Lorient
  Lịch sử
  Chẵn 32% Lịch sử
  Lẻ 68% Lịch sử
  Ảnh đội Lens
  Lens
  vs Ảnh đội Lorient
  Lorient
  Tài: 1 1.11
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.76
  Tài 55% Lịch sử
  Xỉu 23% Lịch sử
  Ảnh đội Lens
  Lens
  vs Ảnh đội Lorient
  Lorient
  Lịch sử
  Home: 1.94
  Draw: 3.45
  Away: 3.65
  Lens 29% Lịch sử
  Lorient 19% Lịch sử
  Hoà 52% Lịch sử
  Ảnh đội Lens
  Lens
  vs Ảnh đội Lorient
  Lorient
  -0.5 0.94
  Lịch sử
  0.5 0.94
  Lens 33% Lịch sử
  Lorient 44% Lịch sử
  Ảnh đội Lens
  Lens
  vs Ảnh đội Lorient
  Lorient
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Lens
  Lens
  vs Ảnh đội Lorient
  Lorient
  Tài: 2.25 0.82
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 1.04
  Tài 59% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Lens
  Lens
  vs Ảnh đội Lorient
  Lorient
  Lịch sử
  Lens 30% Lịch sử
  Lorient 70% Lịch sử

  Lens

  • 00:00 - 15:0038%
  • 15:01 - 30:0015%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:0015%
  • 75:01 - 90:009%

  Lorient

  • 00:00 - 15:0014%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:009%
  • 60:01 - 75:0018%
  • 75:01 - 90:0032%
  Ảnh đội Lens
  Lens
  vs Ảnh đội Lorient
  Lorient
  Tài: 9.5 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.83
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 59% Lịch sử
  Ảnh đội Lens
  Lens
  vs Ảnh đội Lorient
  Lorient
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Lens

  Hoà

  Lorient

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 18:00
  (-0.5) Rennes - Nantes (0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Rennes
  Rennes
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Lịch sử
  Home: 2.53
  Draw: 2.03
  Away: 4.7
  Rennes 15% Lịch sử
  Nantes 30% Lịch sử
  Hoà 55% Lịch sử
  Ảnh đội Rennes
  Rennes
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  -0.25 1.03
  Lịch sử
  0.25 0.85
  Rennes 17% Lịch sử
  Nantes 54% Lịch sử
  Ảnh đội Rennes
  Rennes
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Rennes
  Rennes
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Tài: 0.75 0.72
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.16
  Tài 52% Lịch sử
  Xỉu 38% Lịch sử
  Ảnh đội Rennes
  Rennes
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Lịch sử
  Home: 1.85
  Draw: 3.4
  Away: 4.05
  Rennes 39% Lịch sử
  Nantes 13% Lịch sử
  Hoà 48% Lịch sử
  Ảnh đội Rennes
  Rennes
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  -0.5 0.85
  Lịch sử
  0.5 1.03
  Rennes 57% Lịch sử
  Nantes 37% Lịch sử
  Ảnh đội Rennes
  Rennes
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Lịch sử
  Chẵn 44% Lịch sử
  Lẻ 56% Lịch sử
  Ảnh đội Rennes
  Rennes
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Tài: 2.25 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.88
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 60% Lịch sử
  Ảnh đội Rennes
  Rennes
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Lịch sử
  Rennes 39% Lịch sử
  Nantes 58% Lịch sử

  Rennes

  • 00:00 - 15:0010%
  • 15:01 - 30:0019%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:0029%

  Nantes

  • 00:00 - 15:0032%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:0016%
  • 60:01 - 75:005%
  • 75:01 - 90:0021%
  Ảnh đội Rennes
  Rennes
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Tài: 9 0.93
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.88
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 56% Lịch sử
  Ảnh đội Rennes
  Rennes
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Rennes

  Hoà

  Nantes

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Hạng 2 Đức Hạng 2 Đức

 • 18:30
  (0) VfL Osnabruck - Eintracht Braunschweig (0)
  Soi kèo
  Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Lịch sử
  Home: 3.35
  Draw: 2.06
  Away: 3.2
  VfL Osnabruck 24% Lịch sử
  Eintracht Braunschweig 11% Lịch sử
  Hoà 65% Lịch sử
  Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  0 0.99
  Lịch sử
  0 0.89
  VfL Osnabruck 41% Lịch sử
  Eintracht Braunschweig 24% Lịch sử
  Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Tài: 1 0.96
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.92
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 33% Lịch sử
  Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Lịch sử
  Home: 2.66
  Draw: 3.3
  Away: 2.5
  VfL Osnabruck 50% Lịch sử
  Eintracht Braunschweig 21% Lịch sử
  Hoà 29% Lịch sử
  Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  0 1
  Lịch sử
  0 0.88
  VfL Osnabruck 57% Lịch sử
  Eintracht Braunschweig 43% Lịch sử
  Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Lịch sử
  Chẵn 38% Lịch sử
  Lẻ 62% Lịch sử
  Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Tài: 2.5 0.97
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.91
  Tài 35% Lịch sử
  Xỉu 65% Lịch sử
  Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Lịch sử
  VfL Osnabruck 65% Lịch sử
  Eintracht Braunschweig 35% Lịch sử

  VfL Osnabruck

  • 00:00 - 15:0039%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0017%

  Eintracht Braunschweig

  • 00:00 - 15:0032%
  • 15:01 - 30:0021%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:005%
  • 60:01 - 75:0016%
  • 75:01 - 90:0016%
  Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Tài: 9.5 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.95
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  VfL Osnabruck

  Hoà

  Eintracht Braunschweig

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 18:30
  (0.25) Wurzburger Kickers - Nurnberg (-0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Wurzburger Kickers
  Wurzburger Kickers
  vs Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  Lịch sử
  Home: 3.65
  Draw: 2.11
  Away: 2.85
  Wurzburger Kickers 16% Lịch sử
  Nurnberg 24% Lịch sử
  Hoà 60% Lịch sử
  Ảnh đội Wurzburger Kickers
  Wurzburger Kickers
  vs Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  0 1.2
  Lịch sử
  0 0.71
  Wurzburger Kickers 48% Lịch sử
  Nurnberg 39% Lịch sử
  Ảnh đội Wurzburger Kickers
  Wurzburger Kickers
  vs Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  Lịch sử
  Chẵn 60% Lịch sử
  Lẻ 40% Lịch sử
  Ảnh đội Wurzburger Kickers
  Wurzburger Kickers
  vs Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  Tài: 1 0.84
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.04
  Tài 39% Lịch sử
  Xỉu 36% Lịch sử
  Ảnh đội Wurzburger Kickers
  Wurzburger Kickers
  vs Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  Lịch sử
  Home: 3.1
  Draw: 3.6
  Away: 2.22
  Wurzburger Kickers 10% Lịch sử
  Nurnberg 33% Lịch sử
  Hoà 57% Lịch sử
  Ảnh đội Wurzburger Kickers
  Wurzburger Kickers
  vs Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  0.25 0.93
  Lịch sử
  -0.25 0.95
  Wurzburger Kickers 32% Lịch sử
  Nurnberg 58% Lịch sử
  Ảnh đội Wurzburger Kickers
  Wurzburger Kickers
  vs Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Wurzburger Kickers
  Wurzburger Kickers
  vs Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  Tài: 2.5 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 1.03
  Tài 67% Lịch sử
  Xỉu 33% Lịch sử
  Ảnh đội Wurzburger Kickers
  Wurzburger Kickers
  vs Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  Lịch sử
  Wurzburger Kickers 45% Lịch sử
  Nurnberg 55% Lịch sử

  Wurzburger Kickers

  • 00:00 - 15:0039%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:009%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:009%

  Nurnberg

  • 00:00 - 15:0013%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:0022%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:0013%
  • 75:01 - 90:0035%
  Ảnh đội Wurzburger Kickers
  Wurzburger Kickers
  vs Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  Tài: 9.5 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.95
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Wurzburger Kickers
  Wurzburger Kickers
  vs Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Wurzburger Kickers

  Hoà

  Nurnberg

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 18:30
  (0) Hannover 96 - Heidenheimer (0)
  Soi kèo
  Ảnh đội Hannover 96
  Hannover 96
  vs Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  Lịch sử
  Home: 3.05
  Draw: 2.02
  Away: 3.65
  Hannover 96 33% Lịch sử
  Heidenheimer 34% Lịch sử
  Hoà 33% Lịch sử
  Ảnh đội Hannover 96
  Hannover 96
  vs Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  0 0.8
  Lịch sử
  0 1.08
  Hannover 96 36% Lịch sử
  Heidenheimer 45% Lịch sử
  Ảnh đội Hannover 96
  Hannover 96
  vs Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  Lịch sử
  Chẵn 47% Lịch sử
  Lẻ 53% Lịch sử
  Ảnh đội Hannover 96
  Hannover 96
  vs Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  Tài: 1 0.94
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.94
  Tài 43% Lịch sử
  Xỉu 18% Lịch sử
  Ảnh đội Hannover 96
  Hannover 96
  vs Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  Lịch sử
  Home: 2.65
  Draw: 3.2
  Away: 2.55
  Hannover 96 39% Lịch sử
  Heidenheimer 39% Lịch sử
  Hoà 22% Lịch sử
  Ảnh đội Hannover 96
  Hannover 96
  vs Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  0 0.91
  Lịch sử
  0 0.97
  Hannover 96 50% Lịch sử
  Heidenheimer 50% Lịch sử
  Ảnh đội Hannover 96
  Hannover 96
  vs Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  Lịch sử
  Chẵn 37% Lịch sử
  Lẻ 63% Lịch sử
  Ảnh đội Hannover 96
  Hannover 96
  vs Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  Tài: 2.5 0.86
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 1.02
  Tài 53% Lịch sử
  Xỉu 47% Lịch sử
  Ảnh đội Hannover 96
  Hannover 96
  vs Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  Lịch sử
  Hannover 96 42% Lịch sử
  Heidenheimer 58% Lịch sử

  Hannover 96

  • 00:00 - 15:0019%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0016%
  • 45:01 - 60:0029%
  • 60:01 - 75:0010%
  • 75:01 - 90:0013%

  Heidenheimer

  • 00:00 - 15:007%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:0025%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:0025%
  Ảnh đội Hannover 96
  Hannover 96
  vs Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  Tài: 9.5 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.95
  Tài 55% Lịch sử
  Xỉu 34% Lịch sử
  Ảnh đội Hannover 96
  Hannover 96
  vs Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Hannover 96

  Hoà

  Heidenheimer

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Hạng 2 Pháp Hạng 2 Pháp

 • 00:00
  (-0.25) Amiens - Rodez Aveyron (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Amiens
  Amiens
  vs Ảnh đội Rodez Aveyron
  Rodez Aveyron
  Lịch sử
  Home: 3.15
  Draw: 1.82
  Away: 3.95
  Amiens 11% Lịch sử
  Rodez Aveyron 22% Lịch sử
  Hoà 67% Lịch sử
  Ảnh đội Amiens
  Amiens
  vs Ảnh đội Rodez Aveyron
  Rodez Aveyron
  0 0.73
  Lịch sử
  0 1.17
  Amiens 19% Lịch sử
  Rodez Aveyron 44% Lịch sử
  Ảnh đội Amiens
  Amiens
  vs Ảnh đội Rodez Aveyron
  Rodez Aveyron
  Lịch sử
  Chẵn 64% Lịch sử
  Lẻ 36% Lịch sử
  Ảnh đội Amiens
  Amiens
  vs Ảnh đội Rodez Aveyron
  Rodez Aveyron
  Tài: 0.75 1
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 0.86
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội Amiens
  Amiens
  vs Ảnh đội Rodez Aveyron
  Rodez Aveyron
  Lịch sử
  Home: 2.31
  Draw: 2.92
  Away: 3.1
  Amiens 25% Lịch sử
  Rodez Aveyron 25% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  Ảnh đội Amiens
  Amiens
  vs Ảnh đội Rodez Aveyron
  Rodez Aveyron
  -0.25 1.05
  Lịch sử
  0.25 0.83
  Amiens 38% Lịch sử
  Rodez Aveyron 38% Lịch sử
  Ảnh đội Amiens
  Amiens
  vs Ảnh đội Rodez Aveyron
  Rodez Aveyron
  Lịch sử
  Chẵn 55% Lịch sử
  Lẻ 45% Lịch sử
  Ảnh đội Amiens
  Amiens
  vs Ảnh đội Rodez Aveyron
  Rodez Aveyron
  Tài: 1.75 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 1.75 1.01
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội Amiens
  Amiens
  vs Ảnh đội Rodez Aveyron
  Rodez Aveyron
  Lịch sử
  Amiens 47% Lịch sử
  Rodez Aveyron 53% Lịch sử

  Amiens

  • 00:00 - 15:0030%
  • 15:01 - 30:0020%
  • 30:01 - 45:0020%
  • 45:01 - 60:005%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:0025%

  Rodez Aveyron

  • 00:00 - 15:0018%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:0027%
  • 75:01 - 90:0036%
  Ảnh đội Amiens
  Amiens
  vs Ảnh đội Rodez Aveyron
  Rodez Aveyron
  Tài: 8 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 8 0.9
  Tài 27% Lịch sử
  Xỉu 73% Lịch sử
  Ảnh đội Amiens
  Amiens
  vs Ảnh đội Rodez Aveyron
  Rodez Aveyron
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Amiens

  Hoà

  Rodez Aveyron

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Hạng 3 Pháp Hạng 3 Pháp

 • 01:00
  (0) Lyon Duchere - Red Star FC 93 (0)
  Soi kèo
  Ảnh đội Lyon Duchere
  Lyon Duchere
  vs Ảnh đội Red Star FC 93
  Red Star FC 93
  Lịch sử
  Home: 3.75
  Draw: 1.82
  Away: 3.3
  Lyon Duchere 0% Lịch sử
  Red Star FC 93 100% Lịch sử
  Hoà 0% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon Duchere
  Lyon Duchere
  vs Ảnh đội Red Star FC 93
  Red Star FC 93
  0 1.04
  Lịch sử
  0 0.78
  Lyon Duchere 0% Lịch sử
  Red Star FC 93 % Lịch sử
  Ảnh đội Lyon Duchere
  Lyon Duchere
  vs Ảnh đội Red Star FC 93
  Red Star FC 93
  Lịch sử
  Chẵn 0% Lịch sử
  Lẻ 0% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon Duchere
  Lyon Duchere
  vs Ảnh đội Red Star FC 93
  Red Star FC 93
  Tài: 0.75 0.91
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 0.89
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon Duchere
  Lyon Duchere
  vs Ảnh đội Red Star FC 93
  Red Star FC 93
  Lịch sử
  Home: 2.84
  Draw: 2.85
  Away: 2.4
  Lyon Duchere 0% Lịch sử
  Red Star FC 93 100% Lịch sử
  Hoà 0% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon Duchere
  Lyon Duchere
  vs Ảnh đội Red Star FC 93
  Red Star FC 93
  0 1.07
  Lịch sử
  0 0.75
  Lyon Duchere 0% Lịch sử
  Red Star FC 93 % Lịch sử
  Ảnh đội Lyon Duchere
  Lyon Duchere
  vs Ảnh đội Red Star FC 93
  Red Star FC 93
  Lịch sử
  Chẵn 0% Lịch sử
  Lẻ 0% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon Duchere
  Lyon Duchere
  vs Ảnh đội Red Star FC 93
  Red Star FC 93
  Tài: 2 1.02
  Lịch sử
  Xỉu: 2 0.78
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử
  Ảnh đội Lyon Duchere
  Lyon Duchere
  vs Ảnh đội Red Star FC 93
  Red Star FC 93
  Lịch sử
  Lyon Duchere 0% Lịch sử
  Red Star FC 93 % Lịch sử

  Lyon Duchere

  • 00:00 - 15:000%
  • 15:01 - 30:000%
  • 30:01 - 45:000%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:000%

  Red Star FC 93

  • 00:00 - 15:000%
  • 15:01 - 30:000%
  • 30:01 - 45:000%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:000%
  Ảnh đội Lyon Duchere
  Lyon Duchere
  vs Ảnh đội Red Star FC 93
  Red Star FC 93
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài % Lịch sử
  Xỉu % Lịch sử
  Ảnh đội Lyon Duchere
  Lyon Duchere
  vs Ảnh đội Red Star FC 93
  Red Star FC 93
  Lịch sử
  Tài % Lịch sử
  Xỉu % Lịch sử

  Lyon Duchere

  Hoà

  Red Star FC 93

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Tin bóng đá

Nhận định bóng đá

Trực tiếp bóng đá

Video bóng đá

HAALAND, GIROUD, MBAPPÉ: #Những bàn thắng đẹp nhất ở Champion League

HAALAND, GIROUD, MBAPPÉ: #Những bàn thắng đẹp nhất ở Champion League

Bayer Leverkusen 4-1 SV Werder Bremen

Bayer Leverkusen 4-1 SV Werder Bremen

30 bàn thắng điên rồ nhất năm 2020

30 bàn thắng điên rồ nhất năm 2020

Dortmund 4-0 Schalke, giải vô địch Đức, 16/05/2020

Dortmund 4-0 Schalke, giải vô địch Đức, 16/05/2020

Trận đấu hay nhất thập kỷ Bundesliga: Borussia Dortmund 4-4 FC Schalke 04

Trận đấu hay nhất thập kỷ Bundesliga: Borussia Dortmund 4-4 FC Schalke 04

Juventus 3-1 Roma

Juventus 3-1 Roma

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cảm ơn tấm lòng người hâm mộ

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cảm ơn tấm lòng người hâm mộ

test livestream 25/11

test livestream 25/11

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

Khucamdia - ty le keo nha cai - nhan dinh bong da số 1 Việt Nam

Khucamdia.com - Chuyên trang tin tức bóng đá, tỷ lệ kèo, nhận định kèo nhà cái hàng ngày bởi bảng thống kê số liệu duy nhất tại Việt Nam.

Chuyên mục tin bóng đá

Với Khucamdia - Việc truyền tải tin bóng đá, tin thể thao là sứ mệnh lớn nhất của chúng tôi, cung cấp thông tin nhanh, nhạy, sắc bén nhất đến bạn đọc về các sự kiện bóng đá lớn như giải ngoại hạng Anh, giải vô địch Đức, giải vô địch Tây Ban Nha. Cùng với đó là nhưng trận cầu đỉnh cao, thông tin bên lề của Champion League, Europa League, Euro 2020, World Cup 2022 ....

Trực tiếp bóng đá ở Khucamdia.com

Nhận thấy việc xem bóng đá với người Việt Nam nói chung là việc thực sự không dễ ở các giải đấu lớn. Chúng tôi muốn là người đi đầu mang các trận trực tiếp bóng đá từ các giải lớn nhất đến với người hâm mộ chỉ với 1 thiết bị duy nhất và đặc biệt là miễn phí trọn đời.

Bảng tỷ lệ kèo, tỉ lệ cược độc quyền của Khucamdia

Chúng tôi đã dày công nghiên cứu và tạo ra bảng tỷ lệ kèo nhà cái duy nhất, cung cấp được đầy đủ các thông tin về các loại kèo bóng đá trong 1 trận đấu của các nhà cái lớn trên thế giới, gồm: Kèo Hiệp 1, kèo chấp, kèo tài xỉu, kèo chẵn lẻ, kèo rung, kèo phạt góc và kèo thẻ vàng từ của kèo châu Á, Châu Âu, keo malaysia, ma cao du doan, keonhacai.

Những số liệu thống kê được, sẽ được thông qua 1 thuật toán đặc biệt để tạo ra tỉ lệ phần % thắng tốt nhất. Nó giúp người chơi soi keo bong da mà không phải phân vân mỗi khi đọc bảng keo nha cai hàng ngày mà đơn giản chỉ cần xem và đưa ra lựa chọn ngay lập tức.

Cập nhật đầy đủ kết quả bóng đá?

Kết quả bóng đá hôm nay được chúng tôi kết nối với bên thứ 3 để tạo ra luồng thông tin nhanh, kèm với thông số chính xác từng mini giây, đảm bảo không sai lệch với thời gian thực của trận đấu.

Chuyên mục “Nhận định bóng đá” ở Khucamdia ra sao?

Các bài viết nhận định, soi kèo bóng đá hay các bài soi keo hàng ngày được cung cấp bởi đội chuyên gia nhận định tỉ lệ cược dày dặn kinh nghiệm, có nhiều năm làm việc tại các nhà cái lớn từ Anh Quốc, Mỹ tới Philippines.