Thứ Hai, 17/05/2021, 01:08
logo1
Liên hệ quảng cáo
0

Ảnh giải Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh

 • 01:00
  (-1.25) Everton - Sheffield United (1.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  Lịch sử
  Home: 2.07
  Draw: 2.2
  Away: 6.1
  Everton 11% Lịch sử
  Sheffield United 21% Lịch sử
  Hoà 68% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  -0.5 1.07
  Lịch sử
  0.5 0.81
  Everton 25% Lịch sử
  Sheffield United 56% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  Tài: 1 0.93
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.93
  Tài 20% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  Lịch sử
  Home: 1.44
  Draw: 4.3
  Away: 6.5
  Everton 57% Lịch sử
  Sheffield United 29% Lịch sử
  Hoà 14% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  -1.25 1.06
  Lịch sử
  1.25 0.82
  Everton 64% Lịch sử
  Sheffield United 29% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  Lịch sử
  Chẵn 42% Lịch sử
  Lẻ 58% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  Tài: 2.5 0.94
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.92
  Tài 23% Lịch sử
  Xỉu 73% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  Lịch sử
  Everton 39% Lịch sử
  Sheffield United 56% Lịch sử

  Everton

  • 00:00 - 15:0020%
  • 15:01 - 30:0016%
  • 30:01 - 45:0016%
  • 45:01 - 60:0016%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0020%

  Sheffield United

  • 00:00 - 15:007%
  • 15:01 - 30:0020%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0033%
  • 60:01 - 75:0027%
  • 75:01 - 90:000%
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  Tài: 10.5 1
  Lịch sử
  Xỉu: 10.5 0.8
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 54% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Sheffield United
  Sheffield United
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Everton

  Hoà

  Sheffield United

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 22:30
  (1.75) West Bromwich(WBA) - Liverpool (-1.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Home: 6.8
  Draw: 2.62
  Away: 1.75
  West Bromwich(WBA) 15% Lịch sử
  Liverpool 43% Lịch sử
  Hoà 42% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  0.75 0.83
  Lịch sử
  -0.75 1.05
  West Bromwich(WBA) 43% Lịch sử
  Liverpool 40% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Chẵn 56% Lịch sử
  Lẻ 44% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Tài: 1.25 0.89
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.97
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 51% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Home: 8.6
  Draw: 5.6
  Away: 1.27
  West Bromwich(WBA) 15% Lịch sử
  Liverpool 32% Lịch sử
  Hoà 53% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  1.75 0.84
  Lịch sử
  -1.75 1.04
  West Bromwich(WBA) 71% Lịch sử
  Liverpool 17% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Tài: 3 0.82
  Lịch sử
  Xỉu: 3 1.04
  Tài 34% Lịch sử
  Xỉu 58% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  West Bromwich(WBA) 30% Lịch sử
  Liverpool 60% Lịch sử

  West Bromwich(WBA)

  • 00:00 - 15:0013%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:0022%
  • 45:01 - 60:0026%
  • 60:01 - 75:0026%
  • 75:01 - 90:009%

  Liverpool

  • 00:00 - 15:004%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0031%
  • 60:01 - 75:0031%
  • 75:01 - 90:0015%
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Tài: 9.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.9
  Tài 51% Lịch sử
  Xỉu 38% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  West Bromwich(WBA)

  Hoà

  Liverpool

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:05
  (-1) Tottenham Hotspur - Wolves (1)
  Soi kèo
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Wolves
  Wolves
  Lịch sử
  Home: 2.14
  Draw: 2.21
  Away: 5.5
  Tottenham Hotspur 61% Lịch sử
  Wolves 4% Lịch sử
  Hoà 35% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Wolves
  Wolves
  -0.5 1.09
  Lịch sử
  0.5 0.79
  Tottenham Hotspur 75% Lịch sử
  Wolves 5% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Wolves
  Wolves
  Lịch sử
  Chẵn 37% Lịch sử
  Lẻ 63% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Wolves
  Wolves
  Tài: 1 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.96
  Tài 48% Lịch sử
  Xỉu 31% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Wolves
  Wolves
  Lịch sử
  Home: 1.46
  Draw: 4.3
  Away: 6.1
  Tottenham Hotspur 33% Lịch sử
  Wolves 34% Lịch sử
  Hoà 33% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Wolves
  Wolves
  -1 0.82
  Lịch sử
  1 1.06
  Tottenham Hotspur 41% Lịch sử
  Wolves 59% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Wolves
  Wolves
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Wolves
  Wolves
  Tài: 2.5 0.91
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.95
  Tài 63% Lịch sử
  Xỉu 37% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Wolves
  Wolves
  Lịch sử
  Tottenham Hotspur 55% Lịch sử
  Wolves 35% Lịch sử

  Tottenham Hotspur

  • 00:00 - 15:009%
  • 15:01 - 30:0024%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:0021%
  • 60:01 - 75:0018%
  • 75:01 - 90:0012%

  Wolves

  • 00:00 - 15:0010%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:0038%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:0024%
  • 75:01 - 90:0010%
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Wolves
  Wolves
  Tài: 9.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.9
  Tài 60% Lịch sử
  Xỉu 40% Lịch sử
  Ảnh đội Tottenham Hotspur
  Tottenham Hotspur
  vs Ảnh đội Wolves
  Wolves
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Tottenham Hotspur

  Hoà

  Wolves

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Serie A Serie A

 • 01:45
  (-1) AC Milan - Cagliari (1)
  Soi kèo
  Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Home: 2.13
  Draw: 2.32
  Away: 5
  AC Milan 51% Lịch sử
  Cagliari 11% Lịch sử
  Hoà 38% Lịch sử
  Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  -0.5 1.13
  Lịch sử
  0.5 0.76
  AC Milan 58% Lịch sử
  Cagliari 22% Lịch sử
  Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Chẵn 44% Lịch sử
  Lẻ 56% Lịch sử
  Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Tài: 1.25 1.12
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.75
  Tài 29% Lịch sử
  Xỉu 66% Lịch sử
  Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Home: 1.53
  Draw: 4.3
  Away: 5.2
  AC Milan 70% Lịch sử
  Cagliari 16% Lịch sử
  Hoà 14% Lịch sử
  Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  -1 0.93
  Lịch sử
  1 0.95
  AC Milan 56% Lịch sử
  Cagliari 39% Lịch sử
  Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Chẵn 37% Lịch sử
  Lẻ 63% Lịch sử
  Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Tài: 2.75 0.89
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.97
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 55% Lịch sử
  Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  AC Milan 58% Lịch sử
  Cagliari 39% Lịch sử

  AC Milan

  • 00:00 - 15:0014%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:0026%
  • 75:01 - 90:0020%

  Cagliari

  • 00:00 - 15:0015%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:005%
  • 45:01 - 60:0020%
  • 60:01 - 75:0025%
  • 75:01 - 90:0030%
  Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Tài: 10.5 0.93
  Lịch sử
  Xỉu: 10.5 0.88
  Tài 48% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  AC Milan

  Hoà

  Cagliari

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 22:59
  (0.75) Parma - Sassuolo (-0.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Parma
  Parma
  vs Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  Lịch sử
  Home: 4.3
  Draw: 2.36
  Away: 2.26
  Parma 32% Lịch sử
  Sassuolo 32% Lịch sử
  Hoà 36% Lịch sử
  Ảnh đội Parma
  Parma
  vs Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  0.25 1.01
  Lịch sử
  -0.25 0.87
  Parma 55% Lịch sử
  Sassuolo 32% Lịch sử
  Ảnh đội Parma
  Parma
  vs Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  Lịch sử
  Chẵn 44% Lịch sử
  Lẻ 56% Lịch sử
  Ảnh đội Parma
  Parma
  vs Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  Tài: 1.25 1.03
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.83
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội Parma
  Parma
  vs Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  Lịch sử
  Home: 4.05
  Draw: 4
  Away: 1.71
  Parma 33% Lịch sử
  Sassuolo 43% Lịch sử
  Hoà 24% Lịch sử
  Ảnh đội Parma
  Parma
  vs Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  0.75 0.99
  Lịch sử
  -0.75 0.89
  Parma 42% Lịch sử
  Sassuolo 50% Lịch sử
  Ảnh đội Parma
  Parma
  vs Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  Lịch sử
  Chẵn 38% Lịch sử
  Lẻ 62% Lịch sử
  Ảnh đội Parma
  Parma
  vs Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  Tài: 3 0.99
  Lịch sử
  Xỉu: 3 0.87
  Tài 56% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Parma
  Parma
  vs Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  Lịch sử
  Parma 52% Lịch sử
  Sassuolo 43% Lịch sử

  Parma

  • 00:00 - 15:0016%
  • 15:01 - 30:0020%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:0020%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0020%

  Sassuolo

  • 00:00 - 15:0020%
  • 15:01 - 30:003%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0023%
  • 60:01 - 75:0013%
  • 75:01 - 90:0027%
  Ảnh đội Parma
  Parma
  vs Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  Tài: 10 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.95
  Tài 13% Lịch sử
  Xỉu 70% Lịch sử
  Ảnh đội Parma
  Parma
  vs Ảnh đội Sassuolo
  Sassuolo
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Parma

  Hoà

  Sassuolo

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:00
  (-1) Benevento - Crotone (1)
  Soi kèo
  Ảnh đội Benevento
  Benevento
  vs Ảnh đội Crotone
  Crotone
  Lịch sử
  Home: 2.16
  Draw: 2.41
  Away: 4.5
  Benevento 20% Lịch sử
  Crotone 36% Lịch sử
  Hoà 44% Lịch sử
  Ảnh đội Benevento
  Benevento
  vs Ảnh đội Crotone
  Crotone
  -0.25 0.78
  Lịch sử
  0.25 1.11
  Benevento 24% Lịch sử
  Crotone 52% Lịch sử
  Ảnh đội Benevento
  Benevento
  vs Ảnh đội Crotone
  Crotone
  Lịch sử
  Chẵn 56% Lịch sử
  Lẻ 44% Lịch sử
  Ảnh đội Benevento
  Benevento
  vs Ảnh đội Crotone
  Crotone
  Tài: 1.25 0.97
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.89
  Tài 52% Lịch sử
  Xỉu 29% Lịch sử
  Ảnh đội Benevento
  Benevento
  vs Ảnh đội Crotone
  Crotone
  Lịch sử
  Home: 1.61
  Draw: 4.25
  Away: 4.5
  Benevento 37% Lịch sử
  Crotone 52% Lịch sử
  Hoà 11% Lịch sử
  Ảnh đội Benevento
  Benevento
  vs Ảnh đội Crotone
  Crotone
  -1 1.01
  Lịch sử
  1 0.87
  Benevento 35% Lịch sử
  Crotone 52% Lịch sử
  Ảnh đội Benevento
  Benevento
  vs Ảnh đội Crotone
  Crotone
  Lịch sử
  Chẵn 38% Lịch sử
  Lẻ 62% Lịch sử
  Ảnh đội Benevento
  Benevento
  vs Ảnh đội Crotone
  Crotone
  Tài: 3 0.89
  Lịch sử
  Xỉu: 3 0.97
  Tài 65% Lịch sử
  Xỉu 35% Lịch sử
  Ảnh đội Benevento
  Benevento
  vs Ảnh đội Crotone
  Crotone
  Lịch sử
  Benevento 41% Lịch sử
  Crotone 59% Lịch sử

  Benevento

  • 00:00 - 15:0011%
  • 15:01 - 30:0016%
  • 30:01 - 45:0016%
  • 45:01 - 60:0026%
  • 60:01 - 75:0016%
  • 75:01 - 90:0016%

  Crotone

  • 00:00 - 15:007%
  • 15:01 - 30:0022%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:0022%
  • 60:01 - 75:0019%
  • 75:01 - 90:0011%
  Ảnh đội Benevento
  Benevento
  vs Ảnh đội Crotone
  Crotone
  Tài: 10 1.03
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.78
  Tài 53% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Benevento
  Benevento
  vs Ảnh đội Crotone
  Crotone
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Benevento

  Hoà

  Crotone

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:00
  (-0.25) Udinese - Sampdoria (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  Lịch sử
  Home: 2.9
  Draw: 2.11
  Away: 3.55
  Udinese 36% Lịch sử
  Sampdoria 19% Lịch sử
  Hoà 45% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  0 0.75
  Lịch sử
  0 1.14
  Udinese 59% Lịch sử
  Sampdoria 22% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  Lịch sử
  Chẵn 37% Lịch sử
  Lẻ 63% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  Tài: 1 1
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.86
  Tài 31% Lịch sử
  Xỉu 40% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  Lịch sử
  Home: 2.26
  Draw: 3.4
  Away: 2.9
  Udinese 27% Lịch sử
  Sampdoria 46% Lịch sử
  Hoà 27% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  -0.25 1
  Lịch sử
  0.25 0.88
  Udinese 34% Lịch sử
  Sampdoria 62% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  Lịch sử
  Chẵn 60% Lịch sử
  Lẻ 40% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  Tài: 2.5 1.04
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.82
  Tài 48% Lịch sử
  Xỉu 52% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  Lịch sử
  Udinese 55% Lịch sử
  Sampdoria 34% Lịch sử

  Udinese

  • 00:00 - 15:0014%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:0023%
  • 45:01 - 60:009%
  • 60:01 - 75:0023%
  • 75:01 - 90:0023%

  Sampdoria

  • 00:00 - 15:000%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0029%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0029%
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  Tài: 9.5 0.93
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.88
  Tài 39% Lịch sử
  Xỉu 47% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Udinese

  Hoà

  Sampdoria

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải La Liga La Liga

 • 23:30
  (0.25) Villarreal - Sevilla (-0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  Lịch sử
  Home: 3.65
  Draw: 2.08
  Away: 2.89
  Villarreal 56% Lịch sử
  Sevilla 10% Lịch sử
  Hoà 34% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  0 1.19
  Lịch sử
  0 0.72
  Villarreal 80% Lịch sử
  Sevilla 12% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  Lịch sử
  Chẵn 42% Lịch sử
  Lẻ 58% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  Tài: 1 1.05
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.81
  Tài 39% Lịch sử
  Xỉu 36% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  Lịch sử
  Home: 2.78
  Draw: 3.2
  Away: 2.23
  Villarreal 31% Lịch sử
  Sevilla 32% Lịch sử
  Hoà 37% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  0.25 0.91
  Lịch sử
  -0.25 0.97
  Villarreal 54% Lịch sử
  Sevilla 32% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  Lịch sử
  Chẵn 49% Lịch sử
  Lẻ 51% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  Tài: 2.5 1.04
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.82
  Tài 66% Lịch sử
  Xỉu 34% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  Lịch sử
  Villarreal 70% Lịch sử
  Sevilla 19% Lịch sử

  Villarreal

  • 00:00 - 15:0021%
  • 15:01 - 30:0018%
  • 30:01 - 45:0024%
  • 45:01 - 60:009%
  • 60:01 - 75:0018%
  • 75:01 - 90:0012%

  Sevilla

  • 00:00 - 15:007%
  • 15:01 - 30:0023%
  • 30:01 - 45:007%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0013%
  • 75:01 - 90:0033%
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  Tài: 8 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 8 0.95
  Tài 43% Lịch sử
  Xỉu 43% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Villarreal

  Hoà

  Sevilla

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 23:30
  (-0.75) Getafe - Levante (0.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Levante
  Levante
  Lịch sử
  Home: 2.44
  Draw: 2.01
  Away: 5.2
  Getafe 12% Lịch sử
  Levante 19% Lịch sử
  Hoà 69% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Levante
  Levante
  -0.25 0.96
  Lịch sử
  0.25 0.92
  Getafe 24% Lịch sử
  Levante 61% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Levante
  Levante
  Lịch sử
  Chẵn 76% Lịch sử
  Lẻ 24% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Levante
  Levante
  Tài: 0.75 0.78
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.08
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 53% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Levante
  Levante
  Lịch sử
  Home: 1.74
  Draw: 3.65
  Away: 4.95
  Getafe 21% Lịch sử
  Levante 40% Lịch sử
  Hoà 39% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Levante
  Levante
  -0.75 0.98
  Lịch sử
  0.75 0.9
  Getafe 39% Lịch sử
  Levante 46% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Levante
  Levante
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Levante
  Levante
  Tài: 2.25 1.03
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.83
  Tài 29% Lịch sử
  Xỉu 67% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Levante
  Levante
  Lịch sử
  Getafe 43% Lịch sử
  Levante 54% Lịch sử

  Getafe

  • 00:00 - 15:008%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0025%
  • 45:01 - 60:0025%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0017%

  Levante

  • 00:00 - 15:000%
  • 15:01 - 30:0030%
  • 30:01 - 45:0026%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:009%
  • 75:01 - 90:0022%
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Levante
  Levante
  Tài: 9 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.9
  Tài 55% Lịch sử
  Xỉu 40% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Levante
  Levante
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Getafe

  Hoà

  Levante

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 23:30
  (-0.25) Alaves - Granada CF (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Lịch sử
  Home: 2.78
  Draw: 2.02
  Away: 4.05
  Alaves 17% Lịch sử
  Granada CF 22% Lịch sử
  Hoà 61% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  -0.25 1.25
  Lịch sử
  0.25 0.68
  Alaves 32% Lịch sử
  Granada CF 37% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Lịch sử
  Chẵn 43% Lịch sử
  Lẻ 57% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Tài: 0.75 0.73
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.14
  Tài 47% Lịch sử
  Xỉu 33% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Lịch sử
  Home: 2.1
  Draw: 3.5
  Away: 3.5
  Alaves 28% Lịch sử
  Granada CF 61% Lịch sử
  Hoà 11% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  -0.25 0.83
  Lịch sử
  0.25 1.05
  Alaves 39% Lịch sử
  Granada CF 61% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Lịch sử
  Chẵn 33% Lịch sử
  Lẻ 67% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Tài: 2.25 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.91
  Tài 62% Lịch sử
  Xỉu 31% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Lịch sử
  Alaves 26% Lịch sử
  Granada CF 74% Lịch sử

  Alaves

  • 00:00 - 15:0011%
  • 15:01 - 30:0021%
  • 30:01 - 45:005%
  • 45:01 - 60:0016%
  • 60:01 - 75:0016%
  • 75:01 - 90:0032%

  Granada CF

  • 00:00 - 15:005%
  • 15:01 - 30:0018%
  • 30:01 - 45:009%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:0023%
  • 75:01 - 90:0032%
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Tài: 8.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 8.5 0.9
  Tài 47% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Alaves

  Hoà

  Granada CF

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 23:30
  (0) Valencia - Eibar (0)
  Soi kèo
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Eibar
  Eibar
  Lịch sử
  Home: 3.15
  Draw: 2
  Away: 3.55
  Valencia 27% Lịch sử
  Eibar 16% Lịch sử
  Hoà 57% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Eibar
  Eibar
  0 0.82
  Lịch sử
  0 1.06
  Valencia 34% Lịch sử
  Eibar 45% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Eibar
  Eibar
  Lịch sử
  Chẵn 56% Lịch sử
  Lẻ 44% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Eibar
  Eibar
  Tài: 1 1.09
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.77
  Tài 35% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Eibar
  Eibar
  Lịch sử
  Home: 2.5
  Draw: 3.5
  Away: 2.73
  Valencia 23% Lịch sử
  Eibar 40% Lịch sử
  Hoà 37% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Eibar
  Eibar
  0 0.86
  Lịch sử
  0 1.02
  Valencia 30% Lịch sử
  Eibar 55% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Eibar
  Eibar
  Lịch sử
  Chẵn 42% Lịch sử
  Lẻ 57% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Eibar
  Eibar
  Tài: 2.25 0.82
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 1.04
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 63% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Eibar
  Eibar
  Lịch sử
  Valencia 39% Lịch sử
  Eibar 55% Lịch sử

  Valencia

  • 00:00 - 15:0014%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:007%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:0018%
  • 75:01 - 90:0032%

  Eibar

  • 00:00 - 15:0021%
  • 15:01 - 30:0016%
  • 30:01 - 45:005%
  • 45:01 - 60:0032%
  • 60:01 - 75:005%
  • 75:01 - 90:0021%
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Eibar
  Eibar
  Tài: 9 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.9
  Tài 49% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử
  Ảnh đội Valencia
  Valencia
  vs Ảnh đội Eibar
  Eibar
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Valencia

  Hoà

  Eibar

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 23:30
  (-0.5) Real Betis - SD Huesca (0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội SD Huesca
  SD Huesca
  Lịch sử
  Home: 2.66
  Draw: 2.13
  Away: 3.95
  Real Betis 17% Lịch sử
  SD Huesca 9% Lịch sử
  Hoà 74% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội SD Huesca
  SD Huesca
  -0.25 1.16
  Lịch sử
  0.25 0.74
  Real Betis 30% Lịch sử
  SD Huesca 30% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội SD Huesca
  SD Huesca
  Lịch sử
  Chẵn 69% Lịch sử
  Lẻ 31% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội SD Huesca
  SD Huesca
  Tài: 1 0.97
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.89
  Tài 31% Lịch sử
  Xỉu 62% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội SD Huesca
  SD Huesca
  Lịch sử
  Home: 1.94
  Draw: 3.7
  Away: 3.75
  Real Betis 36% Lịch sử
  SD Huesca 28% Lịch sử
  Hoà 36% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội SD Huesca
  SD Huesca
  -0.5 0.94
  Lịch sử
  0.5 0.94
  Real Betis 53% Lịch sử
  SD Huesca 37% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội SD Huesca
  SD Huesca
  Lịch sử
  Chẵn 54% Lịch sử
  Lẻ 46% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội SD Huesca
  SD Huesca
  Tài: 2.5 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.91
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 58% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội SD Huesca
  SD Huesca
  Lịch sử
  Real Betis 58% Lịch sử
  SD Huesca 33% Lịch sử

  Real Betis

  • 00:00 - 15:009%
  • 15:01 - 30:003%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:009%
  • 60:01 - 75:0018%
  • 75:01 - 90:0042%

  SD Huesca

  • 00:00 - 15:0014%
  • 15:01 - 30:0010%
  • 30:01 - 45:0029%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:0010%
  • 75:01 - 90:0019%
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội SD Huesca
  SD Huesca
  Tài: 8.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 8.5 0.9
  Tài 54% Lịch sử
  Xỉu 29% Lịch sử
  Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  vs Ảnh đội SD Huesca
  SD Huesca
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Real Betis

  Hoà

  SD Huesca

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 23:30
  (0.75) Athletic Bilbao - Real Madrid (-0.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Athletic Bilbao
  Athletic Bilbao
  vs Ảnh đội Real Madrid
  Real Madrid
  Lịch sử
  Home: 4.6
  Draw: 2.15
  Away: 2.4
  Athletic Bilbao 24% Lịch sử
  Real Madrid 23% Lịch sử
  Hoà 53% Lịch sử
  Ảnh đội Athletic Bilbao
  Athletic Bilbao
  vs Ảnh đội Real Madrid
  Real Madrid
  0.25 0.92
  Lịch sử
  -0.25 0.96
  Athletic Bilbao 64% Lịch sử
  Real Madrid 27% Lịch sử
  Ảnh đội Athletic Bilbao
  Athletic Bilbao
  vs Ảnh đội Real Madrid
  Real Madrid
  Lịch sử
  Chẵn 67% Lịch sử
  Lẻ 33% Lịch sử
  Ảnh đội Athletic Bilbao
  Athletic Bilbao
  vs Ảnh đội Real Madrid
  Real Madrid
  Tài: 1 0.97
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.89
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 57% Lịch sử
  Ảnh đội Athletic Bilbao
  Athletic Bilbao
  vs Ảnh đội Real Madrid
  Real Madrid
  Lịch sử
  Home: 4.4
  Draw: 3.9
  Away: 1.77
  Athletic Bilbao 14% Lịch sử
  Real Madrid 37% Lịch sử
  Hoà 49% Lịch sử
  Ảnh đội Athletic Bilbao
  Athletic Bilbao
  vs Ảnh đội Real Madrid
  Real Madrid
  0.75 0.88
  Lịch sử
  -0.75 1
  Athletic Bilbao 58% Lịch sử
  Real Madrid 33% Lịch sử
  Ảnh đội Athletic Bilbao
  Athletic Bilbao
  vs Ảnh đội Real Madrid
  Real Madrid
  Lịch sử
  Chẵn 67% Lịch sử
  Lẻ 33% Lịch sử
  Ảnh đội Athletic Bilbao
  Athletic Bilbao
  vs Ảnh đội Real Madrid
  Real Madrid
  Tài: 2.5 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.91
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 62% Lịch sử
  Ảnh đội Athletic Bilbao
  Athletic Bilbao
  vs Ảnh đội Real Madrid
  Real Madrid
  Lịch sử
  Athletic Bilbao 29% Lịch sử
  Real Madrid 54% Lịch sử

  Athletic Bilbao

  • 00:00 - 15:0026%
  • 15:01 - 30:0010%
  • 30:01 - 45:0010%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:0010%
  • 75:01 - 90:0026%

  Real Madrid

  • 00:00 - 15:006%
  • 15:01 - 30:0019%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:0019%
  • 75:01 - 90:0029%
  Ảnh đội Athletic Bilbao
  Athletic Bilbao
  vs Ảnh đội Real Madrid
  Real Madrid
  Tài: 9 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.95
  Tài 67% Lịch sử
  Xỉu 29% Lịch sử
  Ảnh đội Athletic Bilbao
  Athletic Bilbao
  vs Ảnh đội Real Madrid
  Real Madrid
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Athletic Bilbao

  Hoà

  Real Madrid

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 23:30
  (-0.75) Real Sociedad - Real Valladolid (0.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Lịch sử
  Home: 2.38
  Draw: 2.03
  Away: 4.8
  Real Sociedad 7% Lịch sử
  Real Valladolid 32% Lịch sử
  Hoà 61% Lịch sử
  Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  -0.25 0.93
  Lịch sử
  0.25 0.95
  Real Sociedad 7% Lịch sử
  Real Valladolid 78% Lịch sử
  Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Lịch sử
  Chẵn 59% Lịch sử
  Lẻ 41% Lịch sử
  Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Tài: 1 1.09
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.77
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Lịch sử
  Home: 1.72
  Draw: 3.85
  Away: 4.8
  Real Sociedad 28% Lịch sử
  Real Valladolid 12% Lịch sử
  Hoà 60% Lịch sử
  Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  -0.75 0.94
  Lịch sử
  0.75 0.94
  Real Sociedad 20% Lịch sử
  Real Valladolid 56% Lịch sử
  Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Tài: 2.25 0.84
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 1.02
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 58% Lịch sử
  Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Lịch sử
  Real Sociedad 46% Lịch sử
  Real Valladolid 50% Lịch sử

  Real Sociedad

  • 00:00 - 15:0012%
  • 15:01 - 30:0012%
  • 30:01 - 45:0016%
  • 45:01 - 60:0024%
  • 60:01 - 75:0016%
  • 75:01 - 90:0020%

  Real Valladolid

  • 00:00 - 15:0016%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:0016%
  • 45:01 - 60:005%
  • 60:01 - 75:0032%
  • 75:01 - 90:0026%
  Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Tài: 9.5 1
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.8
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 53% Lịch sử
  Ảnh đội Real Sociedad
  Real Sociedad
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Real Sociedad

  Hoà

  Real Valladolid

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 23:30
  (0.25) Cadiz - Elche (-0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Lịch sử
  Home: 3.75
  Draw: 1.89
  Away: 3.3
  Cadiz 18% Lịch sử
  Elche 32% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  0 1.07
  Lịch sử
  0 0.81
  Cadiz 27% Lịch sử
  Elche 54% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Lịch sử
  Chẵn 39% Lịch sử
  Lẻ 61% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Tài: 0.75 0.92
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 0.94
  Tài 60% Lịch sử
  Xỉu 29% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Lịch sử
  Home: 2.96
  Draw: 3.2
  Away: 2.5
  Cadiz 46% Lịch sử
  Elche 15% Lịch sử
  Hoà 39% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  0.25 0.75
  Lịch sử
  -0.25 1.14
  Cadiz 50% Lịch sử
  Elche 39% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Tài: 2 0.97
  Lịch sử
  Xỉu: 2 0.89
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Lịch sử
  Cadiz 25% Lịch sử
  Elche 67% Lịch sử

  Cadiz

  • 00:00 - 15:0014%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:0024%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:0029%
  • 75:01 - 90:0014%

  Elche

  • 00:00 - 15:0019%
  • 15:01 - 30:0012%
  • 30:01 - 45:0031%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:006%
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Tài: 8.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 8.5 0.9
  Tài 68% Lịch sử
  Xỉu 26% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Cadiz

  Hoà

  Elche

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 23:30
  (-1.5) Atletico Madrid - Osasuna (1.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Home: 1.88
  Draw: 2.24
  Away: 8.1
  Atletico Madrid 42% Lịch sử
  Osasuna 12% Lịch sử
  Hoà 46% Lịch sử
  Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  -0.5 0.88
  Lịch sử
  0.5 1
  Atletico Madrid 52% Lịch sử
  Osasuna 35% Lịch sử
  Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Tài: 1 0.97
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.89
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 43% Lịch sử
  Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Home: 1.31
  Draw: 5.2
  Away: 10.5
  Atletico Madrid 58% Lịch sử
  Osasuna 17% Lịch sử
  Hoà 25% Lịch sử
  Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  -1.5 0.97
  Lịch sử
  1.5 0.91
  Atletico Madrid 65% Lịch sử
  Osasuna 25% Lịch sử
  Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Tài: 2.5 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.91
  Tài 48% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Atletico Madrid 75% Lịch sử
  Osasuna 25% Lịch sử

  Atletico Madrid

  • 00:00 - 15:007%
  • 15:01 - 30:0021%
  • 30:01 - 45:0025%
  • 45:01 - 60:0025%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0011%

  Osasuna

  • 00:00 - 15:0012%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:0029%
  • 75:01 - 90:0029%
  Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Tài: 9 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.9
  Tài 55% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Atletico Madrid

  Hoà

  Osasuna

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 23:30
  (-2) FC Barcelona - Celta Vigo (2)
  Soi kèo
  Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  vs Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  Lịch sử
  Home: 1.6
  Draw: 2.95
  Away: 7.3
  FC Barcelona 46% Lịch sử
  Celta Vigo 13% Lịch sử
  Hoà 41% Lịch sử
  Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  vs Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  -0.75 0.82
  Lịch sử
  0.75 1.06
  FC Barcelona 45% Lịch sử
  Celta Vigo 35% Lịch sử
  Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  vs Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  Lịch sử
  Chẵn 70% Lịch sử
  Lẻ 30% Lịch sử
  Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  vs Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  Tài: 1.5 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 1.5 0.91
  Tài 66% Lịch sử
  Xỉu 32% Lịch sử
  Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  vs Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  Lịch sử
  Home: 1.2
  Draw: 7.5
  Away: 11.5
  FC Barcelona 42% Lịch sử
  Celta Vigo 22% Lịch sử
  Hoà 36% Lịch sử
  Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  vs Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  -2 0.85
  Lịch sử
  2 1.03
  FC Barcelona 36% Lịch sử
  Celta Vigo 64% Lịch sử
  Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  vs Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  vs Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  Tài: 3.75 0.94
  Lịch sử
  Xỉu: 3.75 0.92
  Tài 58% Lịch sử
  Xỉu 37% Lịch sử
  Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  vs Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  Lịch sử
  FC Barcelona 69% Lịch sử
  Celta Vigo 27% Lịch sử

  FC Barcelona

  • 00:00 - 15:005%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:0017%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0021%
  • 75:01 - 90:0026%

  Celta Vigo

  • 00:00 - 15:0019%
  • 15:01 - 30:0016%
  • 30:01 - 45:0028%
  • 45:01 - 60:009%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0016%
  Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  vs Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  Tài: 9 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.9
  Tài 46% Lịch sử
  Xỉu 49% Lịch sử
  Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  vs Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  FC Barcelona

  Hoà

  Celta Vigo

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Bundesliga Bundesliga

 • 01:30
  (-0.5) RB Leipzig - VfL Wolfsburg (0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Lịch sử
  Home: 2.53
  Draw: 2.19
  Away: 3.75
  RB Leipzig 29% Lịch sử
  VfL Wolfsburg 25% Lịch sử
  Hoà 46% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  -0.25 1.09
  Lịch sử
  0.25 0.79
  RB Leipzig 38% Lịch sử
  VfL Wolfsburg 55% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Tài: 1 0.77
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.09
  Tài 25% Lịch sử
  Xỉu 70% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Lịch sử
  Home: 1.97
  Draw: 3.6
  Away: 3.35
  RB Leipzig 44% Lịch sử
  VfL Wolfsburg 25% Lịch sử
  Hoà 31% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  -0.5 0.97
  Lịch sử
  0.5 0.91
  RB Leipzig 45% Lịch sử
  VfL Wolfsburg 52% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Tài: 2.75 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.88
  Tài 34% Lịch sử
  Xỉu 63% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Lịch sử
  RB Leipzig 63% Lịch sử
  VfL Wolfsburg 33% Lịch sử

  RB Leipzig

  • 00:00 - 15:008%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:0030%
  • 75:01 - 90:0022%

  VfL Wolfsburg

  • 00:00 - 15:0011%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:0026%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0014%
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Tài: 9.5 1
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.8
  Tài 48% Lịch sử
  Xỉu 52% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  RB Leipzig

  Hoà

  VfL Wolfsburg

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 22:59
  (1) FSV Mainz 05 - Borussia Dortmund (-1)
  Soi kèo
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Lịch sử
  Home: 4.5
  Draw: 2.43
  Away: 2.06
  FSV Mainz 05 26% Lịch sử
  Borussia Dortmund 37% Lịch sử
  Hoà 37% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  0.5 0.82
  Lịch sử
  -0.5 1.06
  FSV Mainz 05 53% Lịch sử
  Borussia Dortmund 39% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Lịch sử
  Chẵn 42% Lịch sử
  Lẻ 58% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Tài: 1.25 0.8
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 1.06
  Tài 30% Lịch sử
  Xỉu 68% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Lịch sử
  Home: 5
  Draw: 4.6
  Away: 1.51
  FSV Mainz 05 30% Lịch sử
  Borussia Dortmund 43% Lịch sử
  Hoà 27% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  1 1.02
  Lịch sử
  -1 0.86
  FSV Mainz 05 64% Lịch sử
  Borussia Dortmund 27% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Tài: 3.25 0.84
  Lịch sử
  Xỉu: 3.25 1.02
  Tài 31% Lịch sử
  Xỉu 57% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Lịch sử
  FSV Mainz 05 34% Lịch sử
  Borussia Dortmund 66% Lịch sử

  FSV Mainz 05

  • 00:00 - 15:0024%
  • 15:01 - 30:0012%
  • 30:01 - 45:0024%
  • 45:01 - 60:0016%
  • 60:01 - 75:004%
  • 75:01 - 90:0020%

  Borussia Dortmund

  • 00:00 - 15:0015%
  • 15:01 - 30:0019%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:0023%
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Tài: 9 1
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.8
  Tài 29% Lịch sử
  Xỉu 69% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  FSV Mainz 05

  Hoà

  Borussia Dortmund

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Ligue 1 Ligue 1

 • 02:00
  (0.25) Nice - Strasbourg (-0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  Lịch sử
  Home: 3.45
  Draw: 2.2
  Away: 2.83
  Nice 31% Lịch sử
  Strasbourg 42% Lịch sử
  Hoà 27% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  0 1.13
  Lịch sử
  0 0.76
  Nice 38% Lịch sử
  Strasbourg 54% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  Lịch sử
  Chẵn 34% Lịch sử
  Lẻ 66% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  Tài: 1 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.03
  Tài 52% Lịch sử
  Xỉu 21% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  Lịch sử
  Home: 2.95
  Draw: 3.7
  Away: 2.27
  Nice 40% Lịch sử
  Strasbourg 32% Lịch sử
  Hoà 28% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  0.25 0.88
  Lịch sử
  -0.25 1
  Nice 43% Lịch sử
  Strasbourg 43% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  Lịch sử
  Chẵn 44% Lịch sử
  Lẻ 56% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  Tài: 2.5 0.86
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 1
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 59% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  Lịch sử
  Nice 45% Lịch sử
  Strasbourg 50% Lịch sử

  Nice

  • 00:00 - 15:0014%
  • 15:01 - 30:0018%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:0018%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:0014%

  Strasbourg

  • 00:00 - 15:009%
  • 15:01 - 30:0022%
  • 30:01 - 45:0026%
  • 45:01 - 60:009%
  • 60:01 - 75:0013%
  • 75:01 - 90:0022%
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  Tài: 9.5 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.83
  Tài 52% Lịch sử
  Xỉu 39% Lịch sử
  Ảnh đội Nice
  Nice
  vs Ảnh đội Strasbourg
  Strasbourg
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Nice

  Hoà

  Strasbourg

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 02:00
  (-2.5) Paris Saint Germain (PSG) - Reims (2.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Home: 1.39
  Draw: 3.35
  Away: 12
  Paris Saint Germain (PSG) 52% Lịch sử
  Reims 19% Lịch sử
  Hoà 29% Lịch sử
  Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  -1 0.85
  Lịch sử
  1 1.03
  Paris Saint Germain (PSG) 53% Lịch sử
  Reims 30% Lịch sử
  Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Tài: 1.5 1.01
  Lịch sử
  Xỉu: 1.5 0.85
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 53% Lịch sử
  Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Home: 1.1
  Draw: 10.5
  Away: 21
  Paris Saint Germain (PSG) 50% Lịch sử
  Reims 20% Lịch sử
  Hoà 30% Lịch sử
  Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  -2.5 0.89
  Lịch sử
  2.5 0.99
  Paris Saint Germain (PSG) 43% Lịch sử
  Reims 54% Lịch sử
  Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Tài: 3.5 0.91
  Lịch sử
  Xỉu: 3.5 0.95
  Tài 49% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Paris Saint Germain (PSG) 55% Lịch sử
  Reims 45% Lịch sử

  Paris Saint Germain (PSG)

  • 00:00 - 15:0018%
  • 15:01 - 30:0018%
  • 30:01 - 45:0022%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:0010%
  • 75:01 - 90:0020%

  Reims

  • 00:00 - 15:0014%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:0029%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:005%
  • 75:01 - 90:0024%
  Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Tài: 9.5 1
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.8
  Tài 47% Lịch sử
  Xỉu 34% Lịch sử
  Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  vs Ảnh đội Reims
  Reims
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Paris Saint Germain (PSG)

  Hoà

  Reims

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 02:00
  (1) Dijon - Nantes (-1)
  Soi kèo
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Lịch sử
  Home: 5.8
  Draw: 2.27
  Away: 2.04
  Dijon 15% Lịch sử
  Nantes 29% Lịch sử
  Hoà 56% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  0.5 0.8
  Lịch sử
  -0.5 1.08
  Dijon 43% Lịch sử
  Nantes 29% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Lịch sử
  Chẵn 55% Lịch sử
  Lẻ 45% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Tài: 1 0.79
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.07
  Tài 49% Lịch sử
  Xỉu 29% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Lịch sử
  Home: 6.2
  Draw: 4.5
  Away: 1.5
  Dijon 19% Lịch sử
  Nantes 46% Lịch sử
  Hoà 35% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  1 1.05
  Lịch sử
  -1 0.83
  Dijon 35% Lịch sử
  Nantes 46% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Tài: 2.75 1.03
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.83
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 51% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Lịch sử
  Dijon 42% Lịch sử
  Nantes 58% Lịch sử

  Dijon

  • 00:00 - 15:0013%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:0020%
  • 75:01 - 90:0033%

  Nantes

  • 00:00 - 15:0020%
  • 15:01 - 30:0012%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:0028%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0016%
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Tài: 10 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.98
  Tài 29% Lịch sử
  Xỉu 66% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Nantes
  Nantes
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Dijon

  Hoà

  Nantes

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 02:00
  (-0.75) Lorient - Metz (0.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Metz
  Metz
  Lịch sử
  Home: 2.36
  Draw: 2.16
  Away: 4.7
  Lorient 29% Lịch sử
  Metz 7% Lịch sử
  Hoà 64% Lịch sử
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Metz
  Metz
  -0.25 0.93
  Lịch sử
  0.25 0.95
  Lorient 43% Lịch sử
  Metz 21% Lịch sử
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Metz
  Metz
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Metz
  Metz
  Tài: 1 0.94
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.92
  Tài 55% Lịch sử
  Xỉu 32% Lịch sử
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Metz
  Metz
  Lịch sử
  Home: 1.75
  Draw: 3.9
  Away: 4.5
  Lorient 29% Lịch sử
  Metz 28% Lịch sử
  Hoà 43% Lịch sử
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Metz
  Metz
  -0.75 0.97
  Lịch sử
  0.75 0.91
  Lorient 43% Lịch sử
  Metz 50% Lịch sử
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Metz
  Metz
  Lịch sử
  Chẵn 59% Lịch sử
  Lẻ 41% Lịch sử
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Metz
  Metz
  Tài: 2.5 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.88
  Tài 64% Lịch sử
  Xỉu 36% Lịch sử
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Metz
  Metz
  Lịch sử
  Lorient 44% Lịch sử
  Metz 56% Lịch sử

  Lorient

  • 00:00 - 15:0010%
  • 15:01 - 30:0019%
  • 30:01 - 45:0016%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:0016%
  • 75:01 - 90:0029%

  Metz

  • 00:00 - 15:004%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:0022%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:0013%
  • 75:01 - 90:0039%
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Metz
  Metz
  Tài: 9 1
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.8
  Tài 27% Lịch sử
  Xỉu 73% Lịch sử
  Ảnh đội Lorient
  Lorient
  vs Ảnh đội Metz
  Metz
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Lorient

  Hoà

  Metz

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 02:00
  (-1) Monaco - Rennes (1)
  Soi kèo
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  Lịch sử
  Home: 2.23
  Draw: 2.2
  Away: 5
  Monaco 38% Lịch sử
  Rennes 24% Lịch sử
  Hoà 38% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  -0.25 0.81
  Lịch sử
  0.25 1.07
  Monaco 50% Lịch sử
  Rennes 47% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  Lịch sử
  Chẵn 41% Lịch sử
  Lẻ 59% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  Tài: 1 0.87
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.99
  Tài 39% Lịch sử
  Xỉu 39% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  Lịch sử
  Home: 1.62
  Draw: 3.6
  Away: 4.45
  Monaco 47% Lịch sử
  Rennes 24% Lịch sử
  Hoà 29% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  -1 1.07
  Lịch sử
  1 0.81
  Monaco 50% Lịch sử
  Rennes 50% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  Lịch sử
  Chẵn 34% Lịch sử
  Lẻ 66% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  Tài: 2.5 0.91
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.95
  Tài 65% Lịch sử
  Xỉu 33% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  Lịch sử
  Monaco 42% Lịch sử
  Rennes 50% Lịch sử

  Monaco

  • 00:00 - 15:0011%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:007%
  • 45:01 - 60:0022%
  • 60:01 - 75:0018%
  • 75:01 - 90:0031%

  Rennes

  • 00:00 - 15:0011%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:007%
  • 60:01 - 75:0025%
  • 75:01 - 90:0032%
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  Tài: 9 1
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.8
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 56% Lịch sử
  Ảnh đội Monaco
  Monaco
  vs Ảnh đội Rennes
  Rennes
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Monaco

  Hoà

  Rennes

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 02:00
  (-0.25) Montpellier - Stade Brestois (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Montpellier
  Montpellier
  vs Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  Lịch sử
  Home: 2.76
  Draw: 2.33
  Away: 3.25
  Montpellier 35% Lịch sử
  Stade Brestois 18% Lịch sử
  Hoà 47% Lịch sử
  Ảnh đội Montpellier
  Montpellier
  vs Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  0 0.78
  Lịch sử
  0 1.11
  Montpellier 43% Lịch sử
  Stade Brestois 29% Lịch sử
  Ảnh đội Montpellier
  Montpellier
  vs Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  Lịch sử
  Chẵn 54% Lịch sử
  Lẻ 46% Lịch sử
  Ảnh đội Montpellier
  Montpellier
  vs Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  Tài: 1.25 1.06
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.8
  Tài 43% Lịch sử
  Xỉu 22% Lịch sử
  Ảnh đội Montpellier
  Montpellier
  vs Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  Lịch sử
  Home: 2.26
  Draw: 3.9
  Away: 2.83
  Montpellier 38% Lịch sử
  Stade Brestois 12% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  Ảnh đội Montpellier
  Montpellier
  vs Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  -0.25 1.01
  Lịch sử
  0.25 0.87
  Montpellier 46% Lịch sử
  Stade Brestois 46% Lịch sử
  Ảnh đội Montpellier
  Montpellier
  vs Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  Lịch sử
  Chẵn 62% Lịch sử
  Lẻ 38% Lịch sử
  Ảnh đội Montpellier
  Montpellier
  vs Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  Tài: 3 1.04
  Lịch sử
  Xỉu: 3 0.82
  Tài 62% Lịch sử
  Xỉu 38% Lịch sử
  Ảnh đội Montpellier
  Montpellier
  vs Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  Lịch sử
  Montpellier 46% Lịch sử
  Stade Brestois 46% Lịch sử

  Montpellier

  • 00:00 - 15:0010%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:007%
  • 45:01 - 60:0028%
  • 60:01 - 75:0024%
  • 75:01 - 90:0014%

  Stade Brestois

  • 00:00 - 15:008%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0017%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0033%
  Ảnh đội Montpellier
  Montpellier
  vs Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  Tài: 9 0.88
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.93
  Tài 39% Lịch sử
  Xỉu 48% Lịch sử
  Ảnh đội Montpellier
  Montpellier
  vs Ảnh đội Stade Brestois
  Stade Brestois
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Montpellier

  Hoà

  Stade Brestois

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 02:00
  (1.5) Nimes - Lyon (-1.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Nimes
  Nimes
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Lịch sử
  Home: 5.6
  Draw: 2.66
  Away: 1.82
  Nimes 20% Lịch sử
  Lyon 30% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  Ảnh đội Nimes
  Nimes
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  0.5 1.06
  Lịch sử
  -0.5 0.82
  Nimes 53% Lịch sử
  Lyon 40% Lịch sử
  Ảnh đội Nimes
  Nimes
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Lịch sử
  Chẵn 43% Lịch sử
  Lẻ 57% Lịch sử
  Ảnh đội Nimes
  Nimes
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Tài: 1.5 1.06
  Lịch sử
  Xỉu: 1.5 0.8
  Tài 25% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Nimes
  Nimes
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Lịch sử
  Home: 6.9
  Draw: 5.5
  Away: 1.38
  Nimes 14% Lịch sử
  Lyon 45% Lịch sử
  Hoà 41% Lịch sử
  Ảnh đội Nimes
  Nimes
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  1.5 0.91
  Lịch sử
  -1.5 0.97
  Nimes 44% Lịch sử
  Lyon 50% Lịch sử
  Ảnh đội Nimes
  Nimes
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Lịch sử
  Chẵn 61% Lịch sử
  Lẻ 39% Lịch sử
  Ảnh đội Nimes
  Nimes
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Tài: 3.5 0.99
  Lịch sử
  Xỉu: 3.5 0.87
  Tài 46% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Nimes
  Nimes
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Lịch sử
  Nimes 29% Lịch sử
  Lyon 65% Lịch sử

  Nimes

  • 00:00 - 15:0012%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:0016%
  • 45:01 - 60:0028%
  • 60:01 - 75:0020%
  • 75:01 - 90:0020%

  Lyon

  • 00:00 - 15:008%
  • 15:01 - 30:0018%
  • 30:01 - 45:0022%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:0015%
  • 75:01 - 90:0025%
  Ảnh đội Nimes
  Nimes
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Tài: 9 0.93
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.88
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Nimes
  Nimes
  vs Ảnh đội Lyon
  Lyon
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Nimes

  Hoà

  Lyon

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 02:00
  (0.25) Bordeaux - Lens (-0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  Lịch sử
  Home: 3.6
  Draw: 2.11
  Away: 2.89
  Bordeaux 31% Lịch sử
  Lens 31% Lịch sử
  Hoà 38% Lịch sử
  Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  0 1.16
  Lịch sử
  0 0.74
  Bordeaux 31% Lịch sử
  Lens 50% Lịch sử
  Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  Lịch sử
  Chẵn 38% Lịch sử
  Lẻ 62% Lịch sử
  Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  Tài: 1 1
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.86
  Tài 46% Lịch sử
  Xỉu 23% Lịch sử
  Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  Lịch sử
  Home: 3.05
  Draw: 3.55
  Away: 2.27
  Bordeaux 38% Lịch sử
  Lens 37% Lịch sử
  Hoà 25% Lịch sử
  Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  0.25 0.89
  Lịch sử
  -0.25 0.99
  Bordeaux 25% Lịch sử
  Lens 44% Lịch sử
  Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  Lịch sử
  Chẵn 27% Lịch sử
  Lẻ 73% Lịch sử
  Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  Tài: 2.5 1.04
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.82
  Tài 77% Lịch sử
  Xỉu 19% Lịch sử
  Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  Lịch sử
  Bordeaux 62% Lịch sử
  Lens 38% Lịch sử

  Bordeaux

  • 00:00 - 15:0024%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:0029%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:0010%

  Lens

  • 00:00 - 15:0019%
  • 15:01 - 30:0019%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:0023%
  • 75:01 - 90:0013%
  Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  Tài: 9.5 1
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.8
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Bordeaux
  Bordeaux
  vs Ảnh đội Lens
  Lens
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Bordeaux

  Hoà

  Lens

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 02:00
  (-1.25) Lille - Saint Etienne (1.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  Lịch sử
  Home: 1.96
  Draw: 2.27
  Away: 6.6
  Lille 24% Lịch sử
  Saint Etienne 29% Lịch sử
  Hoà 47% Lịch sử
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  -0.5 0.96
  Lịch sử
  0.5 0.92
  Lille 24% Lịch sử
  Saint Etienne 39% Lịch sử
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  Lịch sử
  Chẵn 45% Lịch sử
  Lẻ 55% Lịch sử
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  Tài: 1 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.03
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 32% Lịch sử
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  Lịch sử
  Home: 1.39
  Draw: 4.9
  Away: 8.1
  Lille 58% Lịch sử
  Saint Etienne 23% Lịch sử
  Hoà 19% Lịch sử
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  -1.25 0.88
  Lịch sử
  1.25 1
  Lille 63% Lịch sử
  Saint Etienne 37% Lịch sử
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  Lịch sử
  Chẵn 45% Lịch sử
  Lẻ 55% Lịch sử
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  Tài: 2.5 0.86
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 1
  Tài 51% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  Lịch sử
  Lille 50% Lịch sử
  Saint Etienne 38% Lịch sử

  Lille

  • 00:00 - 15:0012%
  • 15:01 - 30:0016%
  • 30:01 - 45:009%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:009%
  • 75:01 - 90:0034%

  Saint Etienne

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:0025%
  • 30:01 - 45:008%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0021%
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  Tài: 8.5 0.88
  Lịch sử
  Xỉu: 8.5 0.93
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 49% Lịch sử
  Ảnh đội Lille
  Lille
  vs Ảnh đội Saint Etienne
  Saint Etienne
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Lille

  Hoà

  Saint Etienne

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 02:00
  (-1) Marseille - Angers (1)
  Soi kèo
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Lịch sử
  Home: 2.16
  Draw: 2.17
  Away: 5.6
  Marseille 49% Lịch sử
  Angers 19% Lịch sử
  Hoà 32% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  -0.25 0.74
  Lịch sử
  0.25 1.16
  Marseille 56% Lịch sử
  Angers 28% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Lịch sử
  Chẵn 48% Lịch sử
  Lẻ 52% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Tài: 1 0.96
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.9
  Tài 39% Lịch sử
  Xỉu 31% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Lịch sử
  Home: 1.54
  Draw: 4.25
  Away: 6
  Marseille 31% Lịch sử
  Angers 16% Lịch sử
  Hoà 53% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  -1 0.94
  Lịch sử
  1 0.94
  Marseille 34% Lịch sử
  Angers 53% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Lịch sử
  Chẵn 63% Lịch sử
  Lẻ 37% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Tài: 2.5 1
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.86
  Tài 31% Lịch sử
  Xỉu 67% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Lịch sử
  Marseille 70% Lịch sử
  Angers 25% Lịch sử

  Marseille

  • 00:00 - 15:008%
  • 15:01 - 30:000%
  • 30:01 - 45:0035%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:0038%

  Angers

  • 00:00 - 15:0033%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0027%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:007%
  • 75:01 - 90:007%
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Tài: 9.5 1
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.8
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 60% Lịch sử
  Ảnh đội Marseille
  Marseille
  vs Ảnh đội Angers
  Angers
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Marseille

  Hoà

  Angers

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Tin bóng đá

Nhận định bóng đá

Trực tiếp bóng đá

Ngoại Hạng Anh

STT Đội tuyển P GD PTS
1 Manchester City 34 47 80
2 Manchester United 33 29 67
3 Leicester City 34 22 63
4 Chelsea 34 22 61
5 West Ham United 34 11 58
6 Tottenham Hotspur 34 22 56
7 Liverpool 33 16 54
8 Everton 33 3 52
9 Crystal Palace 33 -22 38
10 Newcastle United 34 -20 36
11 Burnley 34 -16 36

Video bóng đá

HAALAND, GIROUD, MBAPPÉ: #Những bàn thắng đẹp nhất ở Champion League

HAALAND, GIROUD, MBAPPÉ: #Những bàn thắng đẹp nhất ở Champion League

Bayer Leverkusen 4-1 SV Werder Bremen

Bayer Leverkusen 4-1 SV Werder Bremen