Chủ Nhật, 28/02/2021, 04:17
logo1
Liên hệ quảng cáo
0

Ảnh giải Hạng nhất Anh Hạng nhất Anh

 • 19:00
  (1.25) Wycombe Wanderers - Norwich City (-1.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Wycombe Wanderers
  Wycombe Wanderers
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Lịch sử
  Home: 5.8
  Draw: 2.22
  Away: 2.09
  Wycombe Wanderers 12% Lịch sử
  Norwich City 35% Lịch sử
  Hoà 53% Lịch sử
  Ảnh đội Wycombe Wanderers
  Wycombe Wanderers
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  0.5 0.79
  Lịch sử
  -0.5 1.09
  Wycombe Wanderers 43% Lịch sử
  Norwich City 43% Lịch sử
  Ảnh đội Wycombe Wanderers
  Wycombe Wanderers
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Lịch sử
  Chẵn 62% Lịch sử
  Lẻ 38% Lịch sử
  Ảnh đội Wycombe Wanderers
  Wycombe Wanderers
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Tài: 1 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.96
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 25% Lịch sử
  Ảnh đội Wycombe Wanderers
  Wycombe Wanderers
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Lịch sử
  Home: 6.5
  Draw: 4.25
  Away: 1.45
  Wycombe Wanderers 12% Lịch sử
  Norwich City 57% Lịch sử
  Hoà 31% Lịch sử
  Ảnh đội Wycombe Wanderers
  Wycombe Wanderers
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  1.25 0.8
  Lịch sử
  -1.25 1.08
  Wycombe Wanderers 46% Lịch sử
  Norwich City 46% Lịch sử
  Ảnh đội Wycombe Wanderers
  Wycombe Wanderers
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Lịch sử
  Chẵn 42% Lịch sử
  Lẻ 58% Lịch sử
  Ảnh đội Wycombe Wanderers
  Wycombe Wanderers
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Tài: 2.5 0.86
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 1
  Tài 43% Lịch sử
  Xỉu 52% Lịch sử
  Ảnh đội Wycombe Wanderers
  Wycombe Wanderers
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Lịch sử
  Wycombe Wanderers 25% Lịch sử
  Norwich City 30% Lịch sử

  Wycombe Wanderers

  • 00:00 - 15:0024%
  • 15:01 - 30:006%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:0018%
  • 60:01 - 75:0024%
  • 75:01 - 90:0018%

  Norwich City

  • 00:00 - 15:0020%
  • 15:01 - 30:0036%
  • 30:01 - 45:008%
  • 45:01 - 60:008%
  • 60:01 - 75:0016%
  • 75:01 - 90:0012%
  Ảnh đội Wycombe Wanderers
  Wycombe Wanderers
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Tài: 10.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 10.5 0.9
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 54% Lịch sử
  Ảnh đội Wycombe Wanderers
  Wycombe Wanderers
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Wycombe Wanderers

  Hoà

  Norwich City

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Serie A Serie A

 • 02:45
  (-0.25) AS Roma - AC Milan (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  Lịch sử
  Home: 2.93
  Draw: 2.17
  Away: 3.35
  AS Roma 40% Lịch sử
  AC Milan 23% Lịch sử
  Hoà 37% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  0 0.81
  Lịch sử
  0 1.07
  AS Roma 53% Lịch sử
  AC Milan 40% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  Lịch sử
  Chẵn 45% Lịch sử
  Lẻ 55% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  Tài: 1.25 1.08
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.78
  Tài 25% Lịch sử
  Xỉu 68% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  Lịch sử
  Home: 2.35
  Draw: 3.35
  Away: 2.8
  AS Roma 47% Lịch sử
  AC Milan 20% Lịch sử
  Hoà 33% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  -0.25 1.07
  Lịch sử
  0.25 0.81
  AS Roma 66% Lịch sử
  AC Milan 34% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  Lịch sử
  Chẵn 70% Lịch sử
  Lẻ 30% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  Tài: 2.75 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 1.03
  Tài 57% Lịch sử
  Xỉu 40% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  Lịch sử
  AS Roma 58% Lịch sử
  AC Milan 33% Lịch sử

  AS Roma

  • 00:00 - 15:0025%
  • 15:01 - 30:0020%
  • 30:01 - 45:009%
  • 45:01 - 60:0018%
  • 60:01 - 75:0016%
  • 75:01 - 90:0011%

  AC Milan

  • 00:00 - 15:0034%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:009%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:0017%
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 58% Lịch sử
  Xỉu 37% Lịch sử
  Ảnh đội AS Roma
  AS Roma
  vs Ảnh đội AC Milan
  AC Milan
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  AS Roma

  Hoà

  AC Milan

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 00:00
  (-1.25) Napoli - Benevento (1.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  Lịch sử
  Home: 1.9
  Draw: 2.5
  Away: 5.7
  Napoli 30% Lịch sử
  Benevento 25% Lịch sử
  Hoà 45% Lịch sử
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  -0.5 0.9
  Lịch sử
  0.5 0.98
  Napoli 44% Lịch sử
  Benevento 44% Lịch sử
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  Lịch sử
  Chẵn 54% Lịch sử
  Lẻ 46% Lịch sử
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  Tài: 1.25 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.91
  Tài 39% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  Lịch sử
  Home: 1.37
  Draw: 4.95
  Away: 6.6
  Napoli 53% Lịch sử
  Benevento 23% Lịch sử
  Hoà 24% Lịch sử
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  -1.25 0.85
  Lịch sử
  1.25 1.03
  Napoli 29% Lịch sử
  Benevento 53% Lịch sử
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  Lịch sử
  Chẵn 61% Lịch sử
  Lẻ 39% Lịch sử
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  Tài: 3 0.89
  Lịch sử
  Xỉu: 3 0.97
  Tài 43% Lịch sử
  Xỉu 57% Lịch sử
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  Lịch sử
  Napoli 65% Lịch sử
  Benevento 29% Lịch sử

  Napoli

  • 00:00 - 15:0046%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:0018%
  • 60:01 - 75:007%
  • 75:01 - 90:0014%

  Benevento

  • 00:00 - 15:0021%
  • 15:01 - 30:000%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:0026%
  • 60:01 - 75:005%
  • 75:01 - 90:0026%
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 43% Lịch sử
  Ảnh đội Napoli
  Napoli
  vs Ảnh đội Benevento
  Benevento
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Napoli

  Hoà

  Benevento

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 21:00
  (0.25) Crotone - Cagliari (-0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Home: 3.3
  Draw: 2.22
  Away: 2.89
  Crotone 23% Lịch sử
  Cagliari 35% Lịch sử
  Hoà 42% Lịch sử
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  0 1.08
  Lịch sử
  0 0.8
  Crotone 31% Lịch sử
  Cagliari 42% Lịch sử
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Chẵn 44% Lịch sử
  Lẻ 56% Lịch sử
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Tài: 1 0.77
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.09
  Tài 58% Lịch sử
  Xỉu 27% Lịch sử
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Home: 2.7
  Draw: 3.6
  Away: 2.31
  Crotone 18% Lịch sử
  Cagliari 46% Lịch sử
  Hoà 36% Lịch sử
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  0.25 0.82
  Lịch sử
  -0.25 1.06
  Crotone 17% Lịch sử
  Cagliari 57% Lịch sử
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Tài: 2.75 1.01
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.85
  Tài 67% Lịch sử
  Xỉu 33% Lịch sử
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Crotone 52% Lịch sử
  Cagliari 42% Lịch sử

  Crotone

  • 00:00 - 15:0040%
  • 15:01 - 30:0015%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:0020%
  • 75:01 - 90:000%

  Cagliari

  • 00:00 - 15:0050%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:005%
  • 60:01 - 75:009%
  • 75:01 - 90:0014%
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 55% Lịch sử
  Xỉu 33% Lịch sử
  Ảnh đội Crotone
  Crotone
  vs Ảnh đội Cagliari
  Cagliari
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Crotone

  Hoà

  Cagliari

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 21:00
  (-1.75) Inter Milan - Genoa (1.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Lịch sử
  Home: 1.68
  Draw: 2.65
  Away: 7.9
  Inter Milan 41% Lịch sử
  Genoa 13% Lịch sử
  Hoà 46% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  -0.75 0.97
  Lịch sử
  0.75 0.91
  Inter Milan 44% Lịch sử
  Genoa 47% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Lịch sử
  Chẵn 68% Lịch sử
  Lẻ 32% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Tài: 1.25 1.01
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.85
  Tài 21% Lịch sử
  Xỉu 64% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Lịch sử
  Home: 1.22
  Draw: 5.9
  Away: 10.5
  Inter Milan 58% Lịch sử
  Genoa 23% Lịch sử
  Hoà 19% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  -1.75 0.92
  Lịch sử
  1.75 0.96
  Inter Milan 59% Lịch sử
  Genoa 38% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Lịch sử
  Chẵn 60% Lịch sử
  Lẻ 40% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Tài: 3 0.94
  Lịch sử
  Xỉu: 3 0.92
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 60% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Lịch sử
  Inter Milan 61% Lịch sử
  Genoa 30% Lịch sử

  Inter Milan

  • 00:00 - 15:0026%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:0024%
  • 75:01 - 90:0018%

  Genoa

  • 00:00 - 15:0036%
  • 15:01 - 30:0012%
  • 30:01 - 45:008%
  • 45:01 - 60:0020%
  • 60:01 - 75:004%
  • 75:01 - 90:0020%
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 45% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội Inter Milan
  Inter Milan
  vs Ảnh đội Genoa
  Genoa
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Inter Milan

  Hoà

  Genoa

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 21:00
  (-0.25) Udinese - Fiorentina (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  Lịch sử
  Home: 3
  Draw: 2.03
  Away: 3.65
  Udinese 12% Lịch sử
  Fiorentina 26% Lịch sử
  Hoà 62% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  0 0.75
  Lịch sử
  0 1.14
  Udinese 33% Lịch sử
  Fiorentina 30% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  Lịch sử
  Chẵn 68% Lịch sử
  Lẻ 32% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  Tài: 1 1.16
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.72
  Tài 32% Lịch sử
  Xỉu 59% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  Lịch sử
  Home: 2.29
  Draw: 3.3
  Away: 2.93
  Udinese 11% Lịch sử
  Fiorentina 46% Lịch sử
  Hoà 43% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  -0.25 1.03
  Lịch sử
  0.25 0.85
  Udinese 27% Lịch sử
  Fiorentina 40% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  Lịch sử
  Chẵn 57% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  Tài: 2.25 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.91
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 60% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  Lịch sử
  Udinese 20% Lịch sử
  Fiorentina 66% Lịch sử

  Udinese

  • 00:00 - 15:0058%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:000%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:0015%

  Fiorentina

  • 00:00 - 15:0054%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:004%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:008%
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 28% Lịch sử
  Xỉu 59% Lịch sử
  Ảnh đội Udinese
  Udinese
  vs Ảnh đội Fiorentina
  Fiorentina
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Udinese

  Hoà

  Fiorentina

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 18:30
  (1) Sampdoria - Atalanta (-1)
  Soi kèo
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Lịch sử
  Home: 4.5
  Draw: 2.45
  Away: 2.13
  Sampdoria 26% Lịch sử
  Atalanta 18% Lịch sử
  Hoà 56% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  0.25 1.12
  Lịch sử
  -0.25 0.77
  Sampdoria 59% Lịch sử
  Atalanta 20% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Lịch sử
  Chẵn 56% Lịch sử
  Lẻ 44% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Tài: 1.25 0.92
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.94
  Tài 17% Lịch sử
  Xỉu 76% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Lịch sử
  Home: 4.5
  Draw: 4.3
  Away: 1.6
  Sampdoria 41% Lịch sử
  Atalanta 33% Lịch sử
  Hoà 26% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  1 0.9
  Lịch sử
  -1 0.98
  Sampdoria 59% Lịch sử
  Atalanta 38% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Tài: 3.25 1.03
  Lịch sử
  Xỉu: 3.25 0.83
  Tài 48% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Lịch sử
  Sampdoria 36% Lịch sử
  Atalanta 50% Lịch sử

  Sampdoria

  • 00:00 - 15:0046%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:007%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0014%

  Atalanta

  • 00:00 - 15:0023%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0010%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0010%
  • 75:01 - 90:0027%
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 49% Lịch sử
  Xỉu 38% Lịch sử
  Ảnh đội Sampdoria
  Sampdoria
  vs Ảnh đội Atalanta
  Atalanta
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Sampdoria

  Hoà

  Atalanta

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 02:45
  (1) Verona - Juventus (-1)
  Soi kèo
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Juventus
  Juventus
  Lịch sử
  Home: 5.1
  Draw: 2.27
  Away: 2.14
  Verona 14% Lịch sử
  Juventus 43% Lịch sử
  Hoà 43% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Juventus
  Juventus
  0.25 1.17
  Lịch sử
  -0.25 0.73
  Verona 45% Lịch sử
  Juventus 45% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Juventus
  Juventus
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Juventus
  Juventus
  Tài: 1 0.75
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.12
  Tài 28% Lịch sử
  Xỉu 58% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Juventus
  Juventus
  Lịch sử
  Home: 5.1
  Draw: 4.1
  Away: 1.56
  Verona 22% Lịch sử
  Juventus 56% Lịch sử
  Hoà 22% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Juventus
  Juventus
  1 0.93
  Lịch sử
  -1 0.95
  Verona 56% Lịch sử
  Juventus 41% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Juventus
  Juventus
  Lịch sử
  Chẵn 49% Lịch sử
  Lẻ 51% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Juventus
  Juventus
  Tài: 2.75 0.99
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.87
  Tài 58% Lịch sử
  Xỉu 38% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Juventus
  Juventus
  Lịch sử
  Verona 37% Lịch sử
  Juventus 58% Lịch sử

  Verona

  • 00:00 - 15:0039%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:004%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:0025%
  • 75:01 - 90:0018%

  Juventus

  • 00:00 - 15:0021%
  • 15:01 - 30:0018%
  • 30:01 - 45:0016%
  • 45:01 - 60:008%
  • 60:01 - 75:0021%
  • 75:01 - 90:0016%
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Juventus
  Juventus
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 39% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử
  Ảnh đội Verona
  Verona
  vs Ảnh đội Juventus
  Juventus
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Verona

  Hoà

  Juventus

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 00:00
  (0.5) Bologna - Lazio (-0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Bologna
  Bologna
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Lịch sử
  Home: 3.7
  Draw: 2.27
  Away: 2.58
  Bologna 26% Lịch sử
  Lazio 42% Lịch sử
  Hoà 32% Lịch sử
  Ảnh đội Bologna
  Bologna
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  0.25 0.76
  Lịch sử
  -0.25 1.13
  Bologna 45% Lịch sử
  Lazio 48% Lịch sử
  Ảnh đội Bologna
  Bologna
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Lịch sử
  Chẵn 51% Lịch sử
  Lẻ 49% Lịch sử
  Ảnh đội Bologna
  Bologna
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Tài: 1.25 1.06
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.8
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 33% Lịch sử
  Ảnh đội Bologna
  Bologna
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Lịch sử
  Home: 3.15
  Draw: 3.7
  Away: 2.02
  Bologna 9% Lịch sử
  Lazio 46% Lịch sử
  Hoà 45% Lịch sử
  Ảnh đội Bologna
  Bologna
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  0.5 0.86
  Lịch sử
  -0.5 1.02
  Bologna 52% Lịch sử
  Lazio 48% Lịch sử
  Ảnh đội Bologna
  Bologna
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Lịch sử
  Chẵn 68% Lịch sử
  Lẻ 32% Lịch sử
  Ảnh đội Bologna
  Bologna
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Tài: 2.75 0.89
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.97
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Bologna
  Bologna
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Lịch sử
  Bologna 31% Lịch sử
  Lazio 59% Lịch sử

  Bologna

  • 00:00 - 15:0041%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:003%
  • 45:01 - 60:007%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0014%

  Lazio

  • 00:00 - 15:0015%
  • 15:01 - 30:0026%
  • 30:01 - 45:009%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:0021%
  • 75:01 - 90:0018%
  Ảnh đội Bologna
  Bologna
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội Bologna
  Bologna
  vs Ảnh đội Lazio
  Lazio
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Bologna

  Hoà

  Lazio

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Italia Serie B Italia Serie B

 • 00:00
  (0) ACD Virtus Entella - Brescia (0)
  Soi kèo
  Ảnh đội ACD Virtus Entella
  ACD Virtus Entella
  vs Ảnh đội Brescia
  Brescia
  Lịch sử
  Home: 3.4
  Draw: 1.94
  Away: 3.4
  ACD Virtus Entella 28% Lịch sử
  Brescia 31% Lịch sử
  Hoà 41% Lịch sử
  Ảnh đội ACD Virtus Entella
  ACD Virtus Entella
  vs Ảnh đội Brescia
  Brescia
  0 0.94
  Lịch sử
  0 0.94
  ACD Virtus Entella 36% Lịch sử
  Brescia 39% Lịch sử
  Ảnh đội ACD Virtus Entella
  ACD Virtus Entella
  vs Ảnh đội Brescia
  Brescia
  Lịch sử
  Chẵn 39% Lịch sử
  Lẻ 61% Lịch sử
  Ảnh đội ACD Virtus Entella
  ACD Virtus Entella
  vs Ảnh đội Brescia
  Brescia
  Tài: 1 0.99
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.87
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 34% Lịch sử
  Ảnh đội ACD Virtus Entella
  ACD Virtus Entella
  vs Ảnh đội Brescia
  Brescia
  Lịch sử
  Home: 2.65
  Draw: 3.05
  Away: 2.65
  ACD Virtus Entella 24% Lịch sử
  Brescia 32% Lịch sử
  Hoà 44% Lịch sử
  Ảnh đội ACD Virtus Entella
  ACD Virtus Entella
  vs Ảnh đội Brescia
  Brescia
  0 0.94
  Lịch sử
  0 0.94
  ACD Virtus Entella 36% Lịch sử
  Brescia 45% Lịch sử
  Ảnh đội ACD Virtus Entella
  ACD Virtus Entella
  vs Ảnh đội Brescia
  Brescia
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội ACD Virtus Entella
  ACD Virtus Entella
  vs Ảnh đội Brescia
  Brescia
  Tài: 2.5 0.99
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.87
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 47% Lịch sử
  Ảnh đội ACD Virtus Entella
  ACD Virtus Entella
  vs Ảnh đội Brescia
  Brescia
  Lịch sử
  ACD Virtus Entella 45% Lịch sử
  Brescia 45% Lịch sử

  ACD Virtus Entella

  • 00:00 - 15:0038%
  • 15:01 - 30:0025%
  • 30:01 - 45:008%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:0017%

  Brescia

  • 00:00 - 15:0045%
  • 15:01 - 30:0023%
  • 30:01 - 45:009%
  • 45:01 - 60:005%
  • 60:01 - 75:005%
  • 75:01 - 90:0014%
  Ảnh đội ACD Virtus Entella
  ACD Virtus Entella
  vs Ảnh đội Brescia
  Brescia
  Tài: 9 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.98
  Tài 40% Lịch sử
  Xỉu 37% Lịch sử
  Ảnh đội ACD Virtus Entella
  ACD Virtus Entella
  vs Ảnh đội Brescia
  Brescia
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  ACD Virtus Entella

  Hoà

  Brescia

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải La Liga La Liga

 • 03:00
  (0.25) Villarreal - Atletico Madrid (-0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Lịch sử
  Home: 3.75
  Draw: 1.92
  Away: 3.2
  Villarreal 22% Lịch sử
  Atletico Madrid 19% Lịch sử
  Hoà 59% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  0 1.13
  Lịch sử
  0 0.76
  Villarreal 68% Lịch sử
  Atletico Madrid 20% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Lịch sử
  Chẵn 68% Lịch sử
  Lẻ 32% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Tài: 0.75 0.77
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.09
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Lịch sử
  Home: 2.96
  Draw: 3.05
  Away: 2.4
  Villarreal 28% Lịch sử
  Atletico Madrid 25% Lịch sử
  Hoà 47% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  0.25 0.79
  Lịch sử
  -0.25 1.09
  Villarreal 64% Lịch sử
  Atletico Madrid 24% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Lịch sử
  Chẵn 70% Lịch sử
  Lẻ 30% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Tài: 2 0.81
  Lịch sử
  Xỉu: 2 1.05
  Tài 34% Lịch sử
  Xỉu 63% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Lịch sử
  Villarreal 32% Lịch sử
  Atletico Madrid 45% Lịch sử

  Villarreal

  • 00:00 - 15:0015%
  • 15:01 - 30:0021%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:0026%
  • 75:01 - 90:0018%

  Atletico Madrid

  • 00:00 - 15:0014%
  • 15:01 - 30:0021%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:0010%
  • 75:01 - 90:0021%
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 47% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội Villarreal
  Villarreal
  vs Ảnh đội Atletico Madrid
  Atletico Madrid
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Villarreal

  Hoà

  Atletico Madrid

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 00:30
  (-0.75) Granada CF - Elche (0.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Lịch sử
  Home: 2.42
  Draw: 2.08
  Away: 4.85
  Granada CF 24% Lịch sử
  Elche 16% Lịch sử
  Hoà 60% Lịch sử
  Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  -0.25 0.95
  Lịch sử
  0.25 0.93
  Granada CF 46% Lịch sử
  Elche 29% Lịch sử
  Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Lịch sử
  Chẵn 71% Lịch sử
  Lẻ 29% Lịch sử
  Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Tài: 1 1.09
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.77
  Tài 59% Lịch sử
  Xỉu 38% Lịch sử
  Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Lịch sử
  Home: 1.76
  Draw: 3.55
  Away: 4.35
  Granada CF 33% Lịch sử
  Elche 17% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  -0.75 1
  Lịch sử
  0.75 0.88
  Granada CF 48% Lịch sử
  Elche 24% Lịch sử
  Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Lịch sử
  Chẵn 56% Lịch sử
  Lẻ 44% Lịch sử
  Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Tài: 2.25 0.89
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.97
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 53% Lịch sử
  Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Lịch sử
  Granada CF 46% Lịch sử
  Elche 23% Lịch sử

  Granada CF

  • 00:00 - 15:0027%
  • 15:01 - 30:0031%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:008%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:0015%

  Elche

  • 00:00 - 15:0029%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:0024%
  • 60:01 - 75:0019%
  • 75:01 - 90:0010%
  Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 39% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội Granada CF
  Granada CF
  vs Ảnh đội Elche
  Elche
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Granada CF

  Hoà

  Elche

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 22:15
  (0.5) Cadiz - Real Betis (-0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  Lịch sử
  Home: 4.1
  Draw: 2.05
  Away: 2.72
  Cadiz 11% Lịch sử
  Real Betis 15% Lịch sử
  Hoà 74% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  0.25 0.71
  Lịch sử
  -0.25 1.2
  Cadiz 31% Lịch sử
  Real Betis 31% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  Lịch sử
  Chẵn 73% Lịch sử
  Lẻ 27% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  Tài: 1 1.04
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.82
  Tài 46% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  Lịch sử
  Home: 3.45
  Draw: 3.3
  Away: 2.06
  Cadiz 15% Lịch sử
  Real Betis 45% Lịch sử
  Hoà 40% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  0.5 0.82
  Lịch sử
  -0.5 1.06
  Cadiz 25% Lịch sử
  Real Betis 55% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  Tài: 2.25 0.82
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 1.04
  Tài 58% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  Lịch sử
  Cadiz 33% Lịch sử
  Real Betis 19% Lịch sử

  Cadiz

  • 00:00 - 15:0033%
  • 15:01 - 30:006%
  • 30:01 - 45:0022%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:006%

  Real Betis

  • 00:00 - 15:0019%
  • 15:01 - 30:003%
  • 30:01 - 45:0022%
  • 45:01 - 60:009%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0034%
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Cadiz
  Cadiz
  vs Ảnh đội Real Betis
  Real Betis
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Cadiz

  Hoà

  Real Betis

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:00
  (-0.5) Celta Vigo - Real Valladolid (0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Lịch sử
  Home: 2.51
  Draw: 2.09
  Away: 4.45
  Celta Vigo 35% Lịch sử
  Real Valladolid 11% Lịch sử
  Hoà 54% Lịch sử
  Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  -0.25 1.08
  Lịch sử
  0.25 0.8
  Celta Vigo 40% Lịch sử
  Real Valladolid 32% Lịch sử
  Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Tài: 1 1.08
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.78
  Tài 52% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Lịch sử
  Home: 1.86
  Draw: 3.5
  Away: 3.9
  Celta Vigo 18% Lịch sử
  Real Valladolid 14% Lịch sử
  Hoà 68% Lịch sử
  Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  -0.5 0.86
  Lịch sử
  0.5 1.02
  Celta Vigo 14% Lịch sử
  Real Valladolid 43% Lịch sử
  Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Lịch sử
  Chẵn 66% Lịch sử
  Lẻ 34% Lịch sử
  Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Tài: 2.25 0.84
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 1.02
  Tài 52% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Lịch sử
  Celta Vigo 33% Lịch sử
  Real Valladolid 25% Lịch sử

  Celta Vigo

  • 00:00 - 15:0042%
  • 15:01 - 30:006%
  • 30:01 - 45:0016%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:006%
  • 75:01 - 90:0016%

  Real Valladolid

  • 00:00 - 15:0027%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:0027%
  • 75:01 - 90:0015%
  Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 57% Lịch sử
  Xỉu 27% Lịch sử
  Ảnh đội Celta Vigo
  Celta Vigo
  vs Ảnh đội Real Valladolid
  Real Valladolid
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Celta Vigo

  Hoà

  Real Valladolid

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 03:00
  (-0.25) Getafe - Valencia (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Valencia
  Valencia
  Lịch sử
  Home: 3.3
  Draw: 1.84
  Away: 3.95
  Getafe 12% Lịch sử
  Valencia 17% Lịch sử
  Hoà 71% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Valencia
  Valencia
  0 0.74
  Lịch sử
  0 1.16
  Getafe 30% Lịch sử
  Valencia 23% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Valencia
  Valencia
  Lịch sử
  Chẵn 70% Lịch sử
  Lẻ 30% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Valencia
  Valencia
  Tài: 0.75 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 0.96
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 55% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Valencia
  Valencia
  Lịch sử
  Home: 2.44
  Draw: 2.92
  Away: 3.05
  Getafe 33% Lịch sử
  Valencia 27% Lịch sử
  Hoà 40% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Valencia
  Valencia
  -0.25 1.11
  Lịch sử
  0.25 0.78
  Getafe 57% Lịch sử
  Valencia 37% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Valencia
  Valencia
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Valencia
  Valencia
  Tài: 2 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 2 0.88
  Tài 49% Lịch sử
  Xỉu 51% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Valencia
  Valencia
  Lịch sử
  Getafe 53% Lịch sử
  Valencia 25% Lịch sử

  Getafe

  • 00:00 - 15:0025%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:008%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:0033%
  • 75:01 - 90:0025%

  Valencia

  • 00:00 - 15:0024%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:0010%
  • 45:01 - 60:007%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0034%
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Valencia
  Valencia
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 45% Lịch sử
  Xỉu 39% Lịch sử
  Ảnh đội Getafe
  Getafe
  vs Ảnh đội Valencia
  Valencia
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Getafe

  Hoà

  Valencia

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 00:30
  (0) Alaves - Osasuna (0)
  Soi kèo
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Home: 3.35
  Draw: 1.86
  Away: 3.8
  Alaves 19% Lịch sử
  Osasuna 26% Lịch sử
  Hoà 55% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  0 0.8
  Lịch sử
  0 1.08
  Alaves 23% Lịch sử
  Osasuna 37% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Chẵn 66% Lịch sử
  Lẻ 34% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Tài: 0.75 0.82
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.04
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Home: 2.58
  Draw: 2.8
  Away: 3
  Alaves 33% Lịch sử
  Osasuna 40% Lịch sử
  Hoà 27% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  0 0.79
  Lịch sử
  0 1.09
  Alaves 42% Lịch sử
  Osasuna 52% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Tài: 2 0.87
  Lịch sử
  Xỉu: 2 0.99
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 47% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Alaves 48% Lịch sử
  Osasuna 19% Lịch sử

  Alaves

  • 00:00 - 15:0020%
  • 15:01 - 30:0010%
  • 30:01 - 45:0025%
  • 45:01 - 60:0025%
  • 60:01 - 75:0015%
  • 75:01 - 90:005%

  Osasuna

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:0022%
  • 30:01 - 45:009%
  • 45:01 - 60:004%
  • 60:01 - 75:0022%
  • 75:01 - 90:0026%
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 18% Lịch sử
  Xỉu 53% Lịch sử
  Ảnh đội Alaves
  Alaves
  vs Ảnh đội Osasuna
  Osasuna
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Alaves

  Hoà

  Osasuna

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Hạng 2 Tây Ban Nha Hạng 2 Tây Ban Nha

 • 03:00
  (-0.25) Real Oviedo - Real Zaragoza (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Real Oviedo
  Real Oviedo
  vs Ảnh đội Real Zaragoza
  Real Zaragoza
  Lịch sử
  Home: 3.5
  Draw: 1.66
  Away: 4.7
  Real Oviedo 14% Lịch sử
  Real Zaragoza 28% Lịch sử
  Hoà 58% Lịch sử
  Ảnh đội Real Oviedo
  Real Oviedo
  vs Ảnh đội Real Zaragoza
  Real Zaragoza
  0 0.67
  Lịch sử
  0 1.26
  Real Oviedo 13% Lịch sử
  Real Zaragoza 48% Lịch sử
  Ảnh đội Real Oviedo
  Real Oviedo
  vs Ảnh đội Real Zaragoza
  Real Zaragoza
  Lịch sử
  Chẵn 63% Lịch sử
  Lẻ 37% Lịch sử
  Ảnh đội Real Oviedo
  Real Oviedo
  vs Ảnh đội Real Zaragoza
  Real Zaragoza
  Tài: 0.75 1.07
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 0.79
  Tài 58% Lịch sử
  Xỉu 34% Lịch sử
  Ảnh đội Real Oviedo
  Real Oviedo
  vs Ảnh đội Real Zaragoza
  Real Zaragoza
  Lịch sử
  Home: 2.36
  Draw: 2.76
  Away: 3.4
  Real Oviedo 21% Lịch sử
  Real Zaragoza 41% Lịch sử
  Hoà 38% Lịch sử
  Ảnh đội Real Oviedo
  Real Oviedo
  vs Ảnh đội Real Zaragoza
  Real Zaragoza
  -0.25 1.03
  Lịch sử
  0.25 0.85
  Real Oviedo 28% Lịch sử
  Real Zaragoza 61% Lịch sử
  Ảnh đội Real Oviedo
  Real Oviedo
  vs Ảnh đội Real Zaragoza
  Real Zaragoza
  Lịch sử
  Chẵn 60% Lịch sử
  Lẻ 40% Lịch sử
  Ảnh đội Real Oviedo
  Real Oviedo
  vs Ảnh đội Real Zaragoza
  Real Zaragoza
  Tài: 2 1.04
  Lịch sử
  Xỉu: 2 0.82
  Tài 55% Lịch sử
  Xỉu 28% Lịch sử
  Ảnh đội Real Oviedo
  Real Oviedo
  vs Ảnh đội Real Zaragoza
  Real Zaragoza
  Lịch sử
  Real Oviedo 26% Lịch sử
  Real Zaragoza 32% Lịch sử

  Real Oviedo

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:0010%
  • 30:01 - 45:0017%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0023%

  Real Zaragoza

  • 00:00 - 15:0012%
  • 15:01 - 30:0018%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:0018%
  • 60:01 - 75:006%
  • 75:01 - 90:0029%
  Ảnh đội Real Oviedo
  Real Oviedo
  vs Ảnh đội Real Zaragoza
  Real Zaragoza
  Tài: 8.5 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 8.5 0.95
  Tài 58% Lịch sử
  Xỉu 35% Lịch sử
  Ảnh đội Real Oviedo
  Real Oviedo
  vs Ảnh đội Real Zaragoza
  Real Zaragoza
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Real Oviedo

  Hoà

  Real Zaragoza

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 00:15
  (-0.5) Tenerife - AD Alcorcon (0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Tenerife
  Tenerife
  vs Ảnh đội AD Alcorcon
  AD Alcorcon
  Lịch sử
  Home: 2.88
  Draw: 1.86
  Away: 4.65
  Tenerife 25% Lịch sử
  AD Alcorcon 25% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  Ảnh đội Tenerife
  Tenerife
  vs Ảnh đội AD Alcorcon
  AD Alcorcon
  -0.25 1.26
  Lịch sử
  0.25 0.67
  Tenerife 35% Lịch sử
  AD Alcorcon 35% Lịch sử
  Ảnh đội Tenerife
  Tenerife
  vs Ảnh đội AD Alcorcon
  AD Alcorcon
  Lịch sử
  Chẵn 70% Lịch sử
  Lẻ 30% Lịch sử
  Ảnh đội Tenerife
  Tenerife
  vs Ảnh đội AD Alcorcon
  AD Alcorcon
  Tài: 0.75 0.99
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 0.87
  Tài 61% Lịch sử
  Xỉu 32% Lịch sử
  Ảnh đội Tenerife
  Tenerife
  vs Ảnh đội AD Alcorcon
  AD Alcorcon
  Lịch sử
  Home: 2.07
  Draw: 2.95
  Away: 3.85
  Tenerife 41% Lịch sử
  AD Alcorcon 27% Lịch sử
  Hoà 32% Lịch sử
  Ảnh đội Tenerife
  Tenerife
  vs Ảnh đội AD Alcorcon
  AD Alcorcon
  -0.5 1.07
  Lịch sử
  0.5 0.81
  Tenerife 59% Lịch sử
  AD Alcorcon 35% Lịch sử
  Ảnh đội Tenerife
  Tenerife
  vs Ảnh đội AD Alcorcon
  AD Alcorcon
  Lịch sử
  Chẵn 61% Lịch sử
  Lẻ 39% Lịch sử
  Ảnh đội Tenerife
  Tenerife
  vs Ảnh đội AD Alcorcon
  AD Alcorcon
  Tài: 1.75 0.79
  Lịch sử
  Xỉu: 1.75 1.07
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Tenerife
  Tenerife
  vs Ảnh đội AD Alcorcon
  AD Alcorcon
  Lịch sử
  Tenerife 29% Lịch sử
  AD Alcorcon 29% Lịch sử

  Tenerife

  • 00:00 - 15:0016%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:005%
  • 60:01 - 75:0032%
  • 75:01 - 90:0016%

  AD Alcorcon

  • 00:00 - 15:007%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0020%
  • 45:01 - 60:007%
  • 60:01 - 75:0013%
  • 75:01 - 90:0040%
  Ảnh đội Tenerife
  Tenerife
  vs Ảnh đội AD Alcorcon
  AD Alcorcon
  Tài: 8.5 1
  Lịch sử
  Xỉu: 8.5 0.8
  Tài 48% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội Tenerife
  Tenerife
  vs Ảnh đội AD Alcorcon
  AD Alcorcon
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Tenerife

  Hoà

  AD Alcorcon

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 22:00
  (0.25) Sporting Gijon - RCD Espanyol (-0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Sporting Gijon
  Sporting Gijon
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Lịch sử
  Home: 4.25
  Draw: 1.86
  Away: 3.05
  Sporting Gijon 27% Lịch sử
  RCD Espanyol 15% Lịch sử
  Hoà 58% Lịch sử
  Ảnh đội Sporting Gijon
  Sporting Gijon
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  0 1.29
  Lịch sử
  0 0.65
  Sporting Gijon 55% Lịch sử
  RCD Espanyol 30% Lịch sử
  Ảnh đội Sporting Gijon
  Sporting Gijon
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Lịch sử
  Chẵn 67% Lịch sử
  Lẻ 33% Lịch sử
  Ảnh đội Sporting Gijon
  Sporting Gijon
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Tài: 0.75 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 0.96
  Tài 48% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Sporting Gijon
  Sporting Gijon
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Lịch sử
  Home: 3.3
  Draw: 2.96
  Away: 2.28
  Sporting Gijon 31% Lịch sử
  RCD Espanyol 42% Lịch sử
  Hoà 27% Lịch sử
  Ảnh đội Sporting Gijon
  Sporting Gijon
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  0.25 0.95
  Lịch sử
  -0.25 0.93
  Sporting Gijon 33% Lịch sử
  RCD Espanyol 48% Lịch sử
  Ảnh đội Sporting Gijon
  Sporting Gijon
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Sporting Gijon
  Sporting Gijon
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Tài: 2 0.94
  Lịch sử
  Xỉu: 2 0.92
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 48% Lịch sử
  Ảnh đội Sporting Gijon
  Sporting Gijon
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Lịch sử
  Sporting Gijon 27% Lịch sử
  RCD Espanyol 14% Lịch sử

  Sporting Gijon

  • 00:00 - 15:009%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:009%
  • 60:01 - 75:0023%
  • 75:01 - 90:0032%

  RCD Espanyol

  • 00:00 - 15:0012%
  • 15:01 - 30:0012%
  • 30:01 - 45:0016%
  • 45:01 - 60:0022%
  • 60:01 - 75:009%
  • 75:01 - 90:0028%
  Ảnh đội Sporting Gijon
  Sporting Gijon
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Tài: 8.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 8.5 0.9
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 43% Lịch sử
  Ảnh đội Sporting Gijon
  Sporting Gijon
  vs Ảnh đội RCD Espanyol
  RCD Espanyol
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Sporting Gijon

  Hoà

  RCD Espanyol

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:00
  (0) Fuenlabrada - Girona (0)
  Soi kèo
  Ảnh đội Fuenlabrada
  Fuenlabrada
  vs Ảnh đội Girona
  Girona
  Lịch sử
  Home: 3.5
  Draw: 1.87
  Away: 3.55
  Fuenlabrada 25% Lịch sử
  Girona 25% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  Ảnh đội Fuenlabrada
  Fuenlabrada
  vs Ảnh đội Girona
  Girona
  0 0.92
  Lịch sử
  0 0.96
  Fuenlabrada 41% Lịch sử
  Girona 35% Lịch sử
  Ảnh đội Fuenlabrada
  Fuenlabrada
  vs Ảnh đội Girona
  Girona
  Lịch sử
  Chẵn 46% Lịch sử
  Lẻ 54% Lịch sử
  Ảnh đội Fuenlabrada
  Fuenlabrada
  vs Ảnh đội Girona
  Girona
  Tài: 0.75 0.94
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 0.92
  Tài 54% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội Fuenlabrada
  Fuenlabrada
  vs Ảnh đội Girona
  Girona
  Lịch sử
  Home: 2.67
  Draw: 2.92
  Away: 2.75
  Fuenlabrada 23% Lịch sử
  Girona 32% Lịch sử
  Hoà 45% Lịch sử
  Ảnh đội Fuenlabrada
  Fuenlabrada
  vs Ảnh đội Girona
  Girona
  0 0.91
  Lịch sử
  0 0.97
  Fuenlabrada 47% Lịch sử
  Girona 37% Lịch sử
  Ảnh đội Fuenlabrada
  Fuenlabrada
  vs Ảnh đội Girona
  Girona
  Lịch sử
  Chẵn 62% Lịch sử
  Lẻ 38% Lịch sử
  Ảnh đội Fuenlabrada
  Fuenlabrada
  vs Ảnh đội Girona
  Girona
  Tài: 2 1.01
  Lịch sử
  Xỉu: 2 0.85
  Tài 35% Lịch sử
  Xỉu 58% Lịch sử
  Ảnh đội Fuenlabrada
  Fuenlabrada
  vs Ảnh đội Girona
  Girona
  Lịch sử
  Fuenlabrada 14% Lịch sử
  Girona 32% Lịch sử

  Fuenlabrada

  • 00:00 - 15:0013%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0022%
  • 60:01 - 75:0022%
  • 75:01 - 90:0022%

  Girona

  • 00:00 - 15:000%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:0018%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:0036%
  Ảnh đội Fuenlabrada
  Fuenlabrada
  vs Ảnh đội Girona
  Girona
  Tài: 8.5 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 8.5 0.83
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 40% Lịch sử
  Ảnh đội Fuenlabrada
  Fuenlabrada
  vs Ảnh đội Girona
  Girona
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Fuenlabrada

  Hoà

  Girona

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 03:00
  (0.5) UD Logrones - Mallorca (-0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội UD Logrones
  UD Logrones
  vs Ảnh đội Mallorca
  Mallorca
  Lịch sử
  Home: 4.85
  Draw: 1.9
  Away: 2.72
  UD Logrones 0% Lịch sử
  Mallorca 36% Lịch sử
  Hoà 64% Lịch sử
  Ảnh đội UD Logrones
  UD Logrones
  vs Ảnh đội Mallorca
  Mallorca
  0.25 0.75
  Lịch sử
  -0.25 1.14
  UD Logrones 18% Lịch sử
  Mallorca 45% Lịch sử
  Ảnh đội UD Logrones
  UD Logrones
  vs Ảnh đội Mallorca
  Mallorca
  Lịch sử
  Chẵn 59% Lịch sử
  Lẻ 41% Lịch sử
  Ảnh đội UD Logrones
  UD Logrones
  vs Ảnh đội Mallorca
  Mallorca
  Tài: 0.75 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 0.96
  Tài 64% Lịch sử
  Xỉu 36% Lịch sử
  Ảnh đội UD Logrones
  UD Logrones
  vs Ảnh đội Mallorca
  Mallorca
  Lịch sử
  Home: 4.2
  Draw: 3
  Away: 1.96
  UD Logrones 8% Lịch sử
  Mallorca 54% Lịch sử
  Hoà 38% Lịch sử
  Ảnh đội UD Logrones
  UD Logrones
  vs Ảnh đội Mallorca
  Mallorca
  0.5 0.92
  Lịch sử
  -0.5 0.96
  UD Logrones 36% Lịch sử
  Mallorca 55% Lịch sử
  Ảnh đội UD Logrones
  UD Logrones
  vs Ảnh đội Mallorca
  Mallorca
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội UD Logrones
  UD Logrones
  vs Ảnh đội Mallorca
  Mallorca
  Tài: 2 0.97
  Lịch sử
  Xỉu: 2 0.89
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội UD Logrones
  UD Logrones
  vs Ảnh đội Mallorca
  Mallorca
  Lịch sử
  UD Logrones 18% Lịch sử
  Mallorca 6% Lịch sử

  UD Logrones

  • 00:00 - 15:006%
  • 15:01 - 30:0012%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:0025%
  • 60:01 - 75:0019%
  • 75:01 - 90:0019%

  Mallorca

  • 00:00 - 15:0022%
  • 15:01 - 30:0016%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:0016%
  • 60:01 - 75:0019%
  • 75:01 - 90:0016%
  Ảnh đội UD Logrones
  UD Logrones
  vs Ảnh đội Mallorca
  Mallorca
  Tài: 9 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.83
  Tài 55% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội UD Logrones
  UD Logrones
  vs Ảnh đội Mallorca
  Mallorca
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  UD Logrones

  Hoà

  Mallorca

  100%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 1

 • 02:30
  (0) Castellon - Las Palmas (0)
  Soi kèo
  Ảnh đội Castellon
  Castellon
  vs Ảnh đội Las Palmas
  Las Palmas
  Lịch sử
  Home: 3.65
  Draw: 1.83
  Away: 3.55
  Castellon 18% Lịch sử
  Las Palmas 23% Lịch sử
  Hoà 59% Lịch sử
  Ảnh đội Castellon
  Castellon
  vs Ảnh đội Las Palmas
  Las Palmas
  0 0.97
  Lịch sử
  0 0.91
  Castellon 33% Lịch sử
  Las Palmas 33% Lịch sử
  Ảnh đội Castellon
  Castellon
  vs Ảnh đội Las Palmas
  Las Palmas
  Lịch sử
  Chẵn 62% Lịch sử
  Lẻ 38% Lịch sử
  Ảnh đội Castellon
  Castellon
  vs Ảnh đội Las Palmas
  Las Palmas
  Tài: 0.75 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 0.91
  Tài 54% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội Castellon
  Castellon
  vs Ảnh đội Las Palmas
  Las Palmas
  Lịch sử
  Home: 2.78
  Draw: 2.91
  Away: 2.66
  Castellon 17% Lịch sử
  Las Palmas 66% Lịch sử
  Hoà 17% Lịch sử
  Ảnh đội Castellon
  Castellon
  vs Ảnh đội Las Palmas
  Las Palmas
  0 0.98
  Lịch sử
  0 0.9
  Castellon 27% Lịch sử
  Las Palmas 73% Lịch sử
  Ảnh đội Castellon
  Castellon
  vs Ảnh đội Las Palmas
  Las Palmas
  Lịch sử
  Chẵn 54% Lịch sử
  Lẻ 46% Lịch sử
  Ảnh đội Castellon
  Castellon
  vs Ảnh đội Las Palmas
  Las Palmas
  Tài: 2 0.96
  Lịch sử
  Xỉu: 2 0.9
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Castellon
  Castellon
  vs Ảnh đội Las Palmas
  Las Palmas
  Lịch sử
  Castellon 18% Lịch sử
  Las Palmas 23% Lịch sử

  Castellon

  • 00:00 - 15:000%
  • 15:01 - 30:006%
  • 30:01 - 45:0025%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:0038%
  • 75:01 - 90:0031%

  Las Palmas

  • 00:00 - 15:0011%
  • 15:01 - 30:0022%
  • 30:01 - 45:0017%
  • 45:01 - 60:0022%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0017%
  Ảnh đội Castellon
  Castellon
  vs Ảnh đội Las Palmas
  Las Palmas
  Tài: 8.5 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 8.5 0.95
  Tài 43% Lịch sử
  Xỉu 35% Lịch sử
  Ảnh đội Castellon
  Castellon
  vs Ảnh đội Las Palmas
  Las Palmas
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Castellon

  Hoà

  Las Palmas

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 00:15
  (-0.75) Almeria - CD Lugo (0.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội CD Lugo
  CD Lugo
  Lịch sử
  Home: 2.42
  Draw: 1.99
  Away: 5.4
  Almeria 31% Lịch sử
  CD Lugo 8% Lịch sử
  Hoà 61% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội CD Lugo
  CD Lugo
  -0.25 0.9
  Lịch sử
  0.25 0.98
  Almeria 36% Lịch sử
  CD Lugo 33% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội CD Lugo
  CD Lugo
  Lịch sử
  Chẵn 70% Lịch sử
  Lẻ 30% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội CD Lugo
  CD Lugo
  Tài: 0.75 0.77
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.09
  Tài 51% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội CD Lugo
  CD Lugo
  Lịch sử
  Home: 1.7
  Draw: 3.5
  Away: 4.85
  Almeria 39% Lịch sử
  CD Lugo 19% Lịch sử
  Hoà 42% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội CD Lugo
  CD Lugo
  -0.75 0.98
  Lịch sử
  0.75 0.9
  Almeria 42% Lịch sử
  CD Lugo 45% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội CD Lugo
  CD Lugo
  Lịch sử
  Chẵn 68% Lịch sử
  Lẻ 32% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội CD Lugo
  CD Lugo
  Tài: 2.25 1.03
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.83
  Tài 43% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội CD Lugo
  CD Lugo
  Lịch sử
  Almeria 38% Lịch sử
  CD Lugo 21% Lịch sử

  Almeria

  • 00:00 - 15:0015%
  • 15:01 - 30:0018%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0015%
  • 60:01 - 75:003%
  • 75:01 - 90:0033%

  CD Lugo

  • 00:00 - 15:0025%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:0010%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:005%
  • 75:01 - 90:0045%
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội CD Lugo
  CD Lugo
  Tài: 9 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.9
  Tài 49% Lịch sử
  Xỉu 38% Lịch sử
  Ảnh đội Almeria
  Almeria
  vs Ảnh đội CD Lugo
  CD Lugo
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Almeria

  Hoà

  CD Lugo

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Bundesliga Bundesliga

 • 00:00
  (-0.75) Bayer Leverkusen - SC Freiburg (0.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  Lịch sử
  Home: 2.4
  Draw: 2.14
  Away: 4.65
  Bayer Leverkusen 29% Lịch sử
  SC Freiburg 21% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  -0.25 0.92
  Lịch sử
  0.25 0.96
  Bayer Leverkusen 33% Lịch sử
  SC Freiburg 58% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  Lịch sử
  Chẵn 47% Lịch sử
  Lẻ 53% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  Tài: 1.25 1.11
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.76
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 64% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  Lịch sử
  Home: 1.76
  Draw: 3.7
  Away: 4.15
  Bayer Leverkusen 42% Lịch sử
  SC Freiburg 19% Lịch sử
  Hoà 39% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  -0.75 0.99
  Lịch sử
  0.75 0.89
  Bayer Leverkusen 33% Lịch sử
  SC Freiburg 61% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  Lịch sử
  Chẵn 54% Lịch sử
  Lẻ 46% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  Tài: 3 1.04
  Lịch sử
  Xỉu: 3 0.82
  Tài 30% Lịch sử
  Xỉu 63% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  Lịch sử
  Bayer Leverkusen 43% Lịch sử
  SC Freiburg 50% Lịch sử

  Bayer Leverkusen

  • 00:00 - 15:0012%
  • 15:01 - 30:0015%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:0020%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0024%

  SC Freiburg

  • 00:00 - 15:0016%
  • 15:01 - 30:003%
  • 30:01 - 45:0023%
  • 45:01 - 60:0023%
  • 60:01 - 75:0023%
  • 75:01 - 90:0013%
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  Tài: 9 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.83
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 56% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội SC Freiburg
  SC Freiburg
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Bayer Leverkusen

  Hoà

  SC Freiburg

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 21:30
  (-0.25) FSV Mainz 05 - Augsburg (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Lịch sử
  Home: 2.66
  Draw: 2.2
  Away: 3.7
  FSV Mainz 05 27% Lịch sử
  Augsburg 34% Lịch sử
  Hoà 39% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  -0.25 1.19
  Lịch sử
  0.25 0.72
  FSV Mainz 05 42% Lịch sử
  Augsburg 39% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Lịch sử
  Chẵn 47% Lịch sử
  Lẻ 53% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Tài: 1 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.03
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Lịch sử
  Home: 2.06
  Draw: 3.6
  Away: 3.15
  FSV Mainz 05 28% Lịch sử
  Augsburg 53% Lịch sử
  Hoà 19% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  -0.25 0.82
  Lịch sử
  0.25 1.06
  FSV Mainz 05 39% Lịch sử
  Augsburg 61% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Tài: 2.5 0.84
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 1.02
  Tài 52% Lịch sử
  Xỉu 38% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Lịch sử
  FSV Mainz 05 50% Lịch sử
  Augsburg 47% Lịch sử

  FSV Mainz 05

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0030%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:0022%

  Augsburg

  • 00:00 - 15:0012%
  • 15:01 - 30:006%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:0018%
  • 60:01 - 75:0018%
  • 75:01 - 90:0029%
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Tài: 9 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.83
  Tài 32% Lịch sử
  Xỉu 61% Lịch sử
  Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  vs Ảnh đội Augsburg
  Augsburg
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  FSV Mainz 05

  Hoà

  Augsburg

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 19:30
  (0) Union Berlin - TSG Hoffenheim (0)
  Soi kèo
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  Lịch sử
  Home: 3.05
  Draw: 2.06
  Away: 3.45
  Union Berlin 11% Lịch sử
  TSG Hoffenheim 31% Lịch sử
  Hoà 58% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  0 0.83
  Lịch sử
  0 1.05
  Union Berlin 40% Lịch sử
  TSG Hoffenheim 33% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  Lịch sử
  Chẵn 62% Lịch sử
  Lẻ 38% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  Tài: 1 0.76
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.11
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  Lịch sử
  Home: 2.38
  Draw: 3.4
  Away: 2.73
  Union Berlin 29% Lịch sử
  TSG Hoffenheim 42% Lịch sử
  Hoà 29% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  0 0.81
  Lịch sử
  0 1.07
  Union Berlin 43% Lịch sử
  TSG Hoffenheim 43% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  Lịch sử
  Chẵn 65% Lịch sử
  Lẻ 35% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  Tài: 2.75 0.93
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.93
  Tài 46% Lịch sử
  Xỉu 38% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  Lịch sử
  Union Berlin 50% Lịch sử
  TSG Hoffenheim 50% Lịch sử

  Union Berlin

  • 00:00 - 15:0019%
  • 15:01 - 30:0019%
  • 30:01 - 45:0016%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:0016%
  • 75:01 - 90:0012%

  TSG Hoffenheim

  • 00:00 - 15:0012%
  • 15:01 - 30:0012%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:0015%
  • 60:01 - 75:0024%
  • 75:01 - 90:0021%
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  Tài: 9 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.98
  Tài 24% Lịch sử
  Xỉu 40% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Union Berlin

  Hoà

  TSG Hoffenheim

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 00:30
  (-0.75) RB Leipzig - Borussia Monchengladbach (0.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  Lịch sử
  Home: 2.33
  Draw: 2.31
  Away: 4.2
  RB Leipzig 47% Lịch sử
  Borussia Monchengladbach 8% Lịch sử
  Hoà 45% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  -0.25 0.93
  Lịch sử
  0.25 0.95
  RB Leipzig 58% Lịch sử
  Borussia Monchengladbach 16% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  Tài: 1.25 1.09
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.77
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 59% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  Lịch sử
  Home: 1.77
  Draw: 3.9
  Away: 3.85
  RB Leipzig 50% Lịch sử
  Borussia Monchengladbach 19% Lịch sử
  Hoà 31% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  -0.75 0.98
  Lịch sử
  0.75 0.9
  RB Leipzig 52% Lịch sử
  Borussia Monchengladbach 31% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  Tài: 2.75 0.82
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 1.04
  Tài 47% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  Lịch sử
  RB Leipzig 65% Lịch sử
  Borussia Monchengladbach 35% Lịch sử

  RB Leipzig

  • 00:00 - 15:0018%
  • 15:01 - 30:0015%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:0023%
  • 75:01 - 90:0018%

  Borussia Monchengladbach

  • 00:00 - 15:0013%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0026%
  • 45:01 - 60:0016%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:0024%
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  Tài: 9.5 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.83
  Tài 32% Lịch sử
  Xỉu 65% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  RB Leipzig

  Hoà

  Borussia Monchengladbach

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Hạng 2 Đức Hạng 2 Đức

 • 19:30
  (-0.5) Nurnberg - Eintracht Braunschweig (0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Lịch sử
  Home: 2.47
  Draw: 2.22
  Away: 4.05
  Nurnberg 30% Lịch sử
  Eintracht Braunschweig 33% Lịch sử
  Hoà 37% Lịch sử
  Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  -0.25 1.04
  Lịch sử
  0.25 0.84
  Nurnberg 37% Lịch sử
  Eintracht Braunschweig 47% Lịch sử
  Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Lịch sử
  Chẵn 26% Lịch sử
  Lẻ 74% Lịch sử
  Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Tài: 1 0.7
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.19
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 22% Lịch sử
  Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Lịch sử
  Home: 1.87
  Draw: 3.75
  Away: 3.55
  Nurnberg 41% Lịch sử
  Eintracht Braunschweig 37% Lịch sử
  Hoà 22% Lịch sử
  Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  -0.5 0.87
  Lịch sử
  0.5 1.01
  Nurnberg 43% Lịch sử
  Eintracht Braunschweig 57% Lịch sử
  Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Tài: 2.75 0.81
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 1.05
  Tài 59% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Lịch sử
  Nurnberg 58% Lịch sử
  Eintracht Braunschweig 38% Lịch sử

  Nurnberg

  • 00:00 - 15:0050%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:004%
  • 60:01 - 75:000%
  • 75:01 - 90:0029%

  Eintracht Braunschweig

  • 00:00 - 15:0071%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:008%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:004%
  • 75:01 - 90:008%
  Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Tài: 9.5 0.88
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.93
  Tài 32% Lịch sử
  Xỉu 56% Lịch sử
  Ảnh đội Nurnberg
  Nurnberg
  vs Ảnh đội Eintracht Braunschweig
  Eintracht Braunschweig
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Nurnberg

  Hoà

  Eintracht Braunschweig

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 19:30
  (0) Heidenheimer - Fortuna Dusseldorf (0)
  Soi kèo
  Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  vs Ảnh đội Fortuna Dusseldorf
  Fortuna Dusseldorf
  Lịch sử
  Home: 3.1
  Draw: 2.07
  Away: 3.4
  Heidenheimer 17% Lịch sử
  Fortuna Dusseldorf 21% Lịch sử
  Hoà 62% Lịch sử
  Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  vs Ảnh đội Fortuna Dusseldorf
  Fortuna Dusseldorf
  0 0.85
  Lịch sử
  0 1.03
  Heidenheimer 27% Lịch sử
  Fortuna Dusseldorf 31% Lịch sử
  Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  vs Ảnh đội Fortuna Dusseldorf
  Fortuna Dusseldorf
  Lịch sử
  Chẵn 56% Lịch sử
  Lẻ 44% Lịch sử
  Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  vs Ảnh đội Fortuna Dusseldorf
  Fortuna Dusseldorf
  Tài: 1 1.01
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.85
  Tài 31% Lịch sử
  Xỉu 39% Lịch sử
  Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  vs Ảnh đội Fortuna Dusseldorf
  Fortuna Dusseldorf
  Lịch sử
  Home: 2.42
  Draw: 3.3
  Away: 2.75
  Heidenheimer 39% Lịch sử
  Fortuna Dusseldorf 29% Lịch sử
  Hoà 32% Lịch sử
  Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  vs Ảnh đội Fortuna Dusseldorf
  Fortuna Dusseldorf
  0 0.82
  Lịch sử
  0 1.06
  Heidenheimer 56% Lịch sử
  Fortuna Dusseldorf 37% Lịch sử
  Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  vs Ảnh đội Fortuna Dusseldorf
  Fortuna Dusseldorf
  Lịch sử
  Chẵn 47% Lịch sử
  Lẻ 53% Lịch sử
  Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  vs Ảnh đội Fortuna Dusseldorf
  Fortuna Dusseldorf
  Tài: 2.5 1.04
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.82
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  vs Ảnh đội Fortuna Dusseldorf
  Fortuna Dusseldorf
  Lịch sử
  Heidenheimer 54% Lịch sử
  Fortuna Dusseldorf 43% Lịch sử

  Heidenheimer

  • 00:00 - 15:0026%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0022%
  • 60:01 - 75:007%
  • 75:01 - 90:0022%

  Fortuna Dusseldorf

  • 00:00 - 15:0026%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:006%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:003%
  • 75:01 - 90:0032%
  Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  vs Ảnh đội Fortuna Dusseldorf
  Fortuna Dusseldorf
  Tài: 9.5 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.83
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 47% Lịch sử
  Ảnh đội Heidenheimer
  Heidenheimer
  vs Ảnh đội Fortuna Dusseldorf
  Fortuna Dusseldorf
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Heidenheimer

  Hoà

  Fortuna Dusseldorf

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 19:30
  (-0.25) SV Sandhausen - VfL Osnabruck (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội SV Sandhausen
  SV Sandhausen
  vs Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  Lịch sử
  Home: 2.82
  Draw: 2.11
  Away: 3.7
  SV Sandhausen 41% Lịch sử
  VfL Osnabruck 24% Lịch sử
  Hoà 35% Lịch sử
  Ảnh đội SV Sandhausen
  SV Sandhausen
  vs Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  0 0.69
  Lịch sử
  0 1.23
  SV Sandhausen 53% Lịch sử
  VfL Osnabruck 41% Lịch sử
  Ảnh đội SV Sandhausen
  SV Sandhausen
  vs Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội SV Sandhausen
  SV Sandhausen
  vs Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  Tài: 1 0.97
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.89
  Tài 40% Lịch sử
  Xỉu 16% Lịch sử
  Ảnh đội SV Sandhausen
  SV Sandhausen
  vs Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  Lịch sử
  Home: 2.19
  Draw: 3.35
  Away: 3.1
  SV Sandhausen 40% Lịch sử
  VfL Osnabruck 50% Lịch sử
  Hoà 10% Lịch sử
  Ảnh đội SV Sandhausen
  SV Sandhausen
  vs Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  -0.25 0.92
  Lịch sử
  0.25 0.96
  SV Sandhausen 45% Lịch sử
  VfL Osnabruck 45% Lịch sử
  Ảnh đội SV Sandhausen
  SV Sandhausen
  vs Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  Lịch sử
  Chẵn 31% Lịch sử
  Lẻ 69% Lịch sử
  Ảnh đội SV Sandhausen
  SV Sandhausen
  vs Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  Tài: 2.5 0.97
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.89
  Tài 65% Lịch sử
  Xỉu 35% Lịch sử
  Ảnh đội SV Sandhausen
  SV Sandhausen
  vs Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  Lịch sử
  SV Sandhausen 29% Lịch sử
  VfL Osnabruck 71% Lịch sử

  SV Sandhausen

  • 00:00 - 15:0043%
  • 15:01 - 30:0010%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:0010%
  • 75:01 - 90:0010%

  VfL Osnabruck

  • 00:00 - 15:0058%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0011%
  Ảnh đội SV Sandhausen
  SV Sandhausen
  vs Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  Tài: 10 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.95
  Tài 40% Lịch sử
  Xỉu 52% Lịch sử
  Ảnh đội SV Sandhausen
  SV Sandhausen
  vs Ảnh đội VfL Osnabruck
  VfL Osnabruck
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  SV Sandhausen

  Hoà

  VfL Osnabruck

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Ligue 1 Ligue 1