Thứ Bảy, 25/09/2021, 16:03
logo1
Liên hệ quảng cáo
0

Ảnh giải Ngoại Hạng Anh Ngoại Hạng Anh

 • 23:30
  (1.25) Brentford - Liverpool (-1.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Home: 6.2
  Draw: 2.24
  Away: 2.02
  Brentford 12% Lịch sử
  Liverpool 29% Lịch sử
  Hoà 59% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  0.5 0.86
  Lịch sử
  -0.5 1.02
  Brentford 20% Lịch sử
  Liverpool 50% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Chẵn 55% Lịch sử
  Lẻ 45% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Tài: 1 0.75
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.12
  Tài 20% Lịch sử
  Xỉu 65% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Home: 7.5
  Draw: 4.65
  Away: 1.43
  Brentford 28% Lịch sử
  Liverpool 33% Lịch sử
  Hoà 39% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  1.25 0.89
  Lịch sử
  -1.25 0.99
  Brentford 40% Lịch sử
  Liverpool 40% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Chẵn 60% Lịch sử
  Lẻ 40% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Tài: 2.75 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.96
  Tài 20% Lịch sử
  Xỉu 70% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Brentford 57% Lịch sử
  Liverpool 43% Lịch sử

  Brentford

  • 00:00 - 15:0011%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:008%
  • 45:01 - 60:0028%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:0031%

  Liverpool

  • 00:00 - 15:003%
  • 15:01 - 30:000%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:0028%
  • 60:01 - 75:0028%
  • 75:01 - 90:0021%
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 30% Lịch sử
  Xỉu 65% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Liverpool
  Liverpool
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Brentford

  Hoà

  Liverpool

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 21:00
  (-0.25) Watford - Newcastle United (0.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Watford
  Watford
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Lịch sử
  Home: 3.05
  Draw: 2.03
  Away: 3.6
  Watford 39% Lịch sử
  Newcastle United 19% Lịch sử
  Hoà 42% Lịch sử
  Ảnh đội Watford
  Watford
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  0 0.77
  Lịch sử
  0 1.12
  Watford 39% Lịch sử
  Newcastle United 31% Lịch sử
  Ảnh đội Watford
  Watford
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Lịch sử
  Chẵn 61% Lịch sử
  Lẻ 39% Lịch sử
  Ảnh đội Watford
  Watford
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Tài: 1 1.06
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.8
  Tài 46% Lịch sử
  Xỉu 32% Lịch sử
  Ảnh đội Watford
  Watford
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Lịch sử
  Home: 2.37
  Draw: 3.4
  Away: 2.99
  Watford 64% Lịch sử
  Newcastle United 14% Lịch sử
  Hoà 22% Lịch sử
  Ảnh đội Watford
  Watford
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  -0.25 1.05
  Lịch sử
  0.25 0.83
  Watford 62% Lịch sử
  Newcastle United 28% Lịch sử
  Ảnh đội Watford
  Watford
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Lịch sử
  Chẵn 34% Lịch sử
  Lẻ 66% Lịch sử
  Ảnh đội Watford
  Watford
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Tài: 2.25 0.82
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 1.04
  Tài 45% Lịch sử
  Xỉu 52% Lịch sử
  Ảnh đội Watford
  Watford
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Lịch sử
  Watford 64% Lịch sử
  Newcastle United 36% Lịch sử

  Watford

  • 00:00 - 15:0024%
  • 15:01 - 30:0020%
  • 30:01 - 45:008%
  • 45:01 - 60:0028%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:0012%

  Newcastle United

  • 00:00 - 15:004%
  • 15:01 - 30:0021%
  • 30:01 - 45:0029%
  • 45:01 - 60:008%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0021%
  Ảnh đội Watford
  Watford
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 49% Lịch sử
  Ảnh đội Watford
  Watford
  vs Ảnh đội Newcastle United
  Newcastle United
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Watford

  Hoà

  Newcastle United

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 21:00
  (-1) Everton - Norwich City (1)
  Soi kèo
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Lịch sử
  Home: 2.16
  Draw: 2.17
  Away: 5.6
  Everton 19% Lịch sử
  Norwich City 25% Lịch sử
  Hoà 56% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  -0.25 0.74
  Lịch sử
  0.25 1.16
  Everton 32% Lịch sử
  Norwich City 59% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Lịch sử
  Chẵn 59% Lịch sử
  Lẻ 41% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Tài: 1 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.03
  Tài 32% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Lịch sử
  Home: 1.53
  Draw: 4.2
  Away: 6.2
  Everton 27% Lịch sử
  Norwich City 38% Lịch sử
  Hoà 35% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  -1 0.93
  Lịch sử
  1 0.95
  Everton 35% Lịch sử
  Norwich City 61% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Tài: 2.75 1.01
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.85
  Tài 29% Lịch sử
  Xỉu 68% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Lịch sử
  Everton 55% Lịch sử
  Norwich City 45% Lịch sử

  Everton

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0017%
  • 45:01 - 60:0021%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0017%

  Norwich City

  • 00:00 - 15:0019%
  • 15:01 - 30:0028%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:0011%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:0017%
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội Everton
  Everton
  vs Ảnh đội Norwich City
  Norwich City
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Everton

  Hoà

  Norwich City

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 21:00
  (0) Leeds United - West Ham United (0)
  Soi kèo
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  Lịch sử
  Home: 3.05
  Draw: 2.2
  Away: 3.15
  Leeds United 16% Lịch sử
  West Ham United 31% Lịch sử
  Hoà 53% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  0 0.9
  Lịch sử
  0 0.98
  Leeds United 29% Lịch sử
  West Ham United 53% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  Lịch sử
  Chẵn 67% Lịch sử
  Lẻ 33% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  Tài: 1.25 1.12
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.75
  Tài 54% Lịch sử
  Xỉu 29% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  Lịch sử
  Home: 2.51
  Draw: 3.7
  Away: 2.63
  Leeds United 32% Lịch sử
  West Ham United 42% Lịch sử
  Hoà 26% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  0 0.89
  Lịch sử
  0 0.99
  Leeds United 42% Lịch sử
  West Ham United 42% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  Lịch sử
  Chẵn 54% Lịch sử
  Lẻ 46% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  Tài: 2.75 0.84
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 1.02
  Tài 39% Lịch sử
  Xỉu 57% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  Lịch sử
  Leeds United 46% Lịch sử
  West Ham United 54% Lịch sử

  Leeds United

  • 00:00 - 15:0014%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:0010%
  • 45:01 - 60:0024%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:0031%

  West Ham United

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0020%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:009%
  • 75:01 - 90:0023%
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 57% Lịch sử
  Xỉu 35% Lịch sử
  Ảnh đội Leeds United
  Leeds United
  vs Ảnh đội West Ham United
  West Ham United
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Leeds United

  Hoà

  West Ham United

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 21:00
  (-1) Leicester City - Burnley (1)
  Soi kèo
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Burnley
  Burnley
  Lịch sử
  Home: 2.11
  Draw: 2.14
  Away: 6.3
  Leicester City 21% Lịch sử
  Burnley 14% Lịch sử
  Hoà 65% Lịch sử
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Burnley
  Burnley
  -0.5 1.11
  Lịch sử
  0.5 0.78
  Leicester City 31% Lịch sử
  Burnley 53% Lịch sử
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Burnley
  Burnley
  Lịch sử
  Chẵn 70% Lịch sử
  Lẻ 30% Lịch sử
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Burnley
  Burnley
  Tài: 1 0.89
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.97
  Tài 57% Lịch sử
  Xỉu 30% Lịch sử
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Burnley
  Burnley
  Lịch sử
  Home: 1.47
  Draw: 4.3
  Away: 7.2
  Leicester City 48% Lịch sử
  Burnley 29% Lịch sử
  Hoà 23% Lịch sử
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Burnley
  Burnley
  -1 0.81
  Lịch sử
  1 1.07
  Leicester City 40% Lịch sử
  Burnley 50% Lịch sử
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Burnley
  Burnley
  Lịch sử
  Chẵn 34% Lịch sử
  Lẻ 66% Lịch sử
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Burnley
  Burnley
  Tài: 2.5 0.88
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.98
  Tài 63% Lịch sử
  Xỉu 37% Lịch sử
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Burnley
  Burnley
  Lịch sử
  Leicester City 55% Lịch sử
  Burnley 41% Lịch sử

  Leicester City

  • 00:00 - 15:009%
  • 15:01 - 30:0019%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:009%
  • 60:01 - 75:0022%
  • 75:01 - 90:0028%

  Burnley

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0022%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:004%
  • 75:01 - 90:0022%
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Burnley
  Burnley
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 70% Lịch sử
  Xỉu 23% Lịch sử
  Ảnh đội Leicester City
  Leicester City
  vs Ảnh đội Burnley
  Burnley
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Leicester City

  Hoà

  Burnley

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 18:30
  (-1.25) Manchester United - Aston Villa (1.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  vs Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  Lịch sử
  Home: 1.96
  Draw: 2.41
  Away: 5.7
  Manchester United 43% Lịch sử
  Aston Villa 27% Lịch sử
  Hoà 30% Lịch sử
  Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  vs Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  -0.5 0.96
  Lịch sử
  0.5 0.92
  Manchester United 50% Lịch sử
  Aston Villa 42% Lịch sử
  Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  vs Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  Lịch sử
  Chẵn 28% Lịch sử
  Lẻ 72% Lịch sử
  Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  vs Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  Tài: 1.25 0.99
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.87
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  vs Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  Lịch sử
  Home: 1.41
  Draw: 5
  Away: 6.9
  Manchester United 65% Lịch sử
  Aston Villa 9% Lịch sử
  Hoà 26% Lịch sử
  Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  vs Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  -1.25 0.9
  Lịch sử
  1.25 0.98
  Manchester United 60% Lịch sử
  Aston Villa 36% Lịch sử
  Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  vs Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  vs Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  Tài: 3 0.88
  Lịch sử
  Xỉu: 3 0.98
  Tài 63% Lịch sử
  Xỉu 31% Lịch sử
  Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  vs Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  Lịch sử
  Manchester United 64% Lịch sử
  Aston Villa 32% Lịch sử

  Manchester United

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:003%
  • 30:01 - 45:008%
  • 45:01 - 60:0028%
  • 60:01 - 75:0019%
  • 75:01 - 90:0025%

  Aston Villa

  • 00:00 - 15:0029%
  • 15:01 - 30:0012%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:004%
  • 60:01 - 75:004%
  • 75:01 - 90:0029%
  Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  vs Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 47% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Manchester United
  Manchester United
  vs Ảnh đội Aston Villa
  Aston Villa
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Manchester United

  Hoà

  Aston Villa

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 18:30
  (0) Chelsea - Manchester City (0)
  Soi kèo
  Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  vs Ảnh đội Manchester City
  Manchester City
  Lịch sử
  Home: 3.35
  Draw: 2.03
  Away: 3.25
  Chelsea 20% Lịch sử
  Manchester City 40% Lịch sử
  Hoà 40% Lịch sử
  Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  vs Ảnh đội Manchester City
  Manchester City
  0 0.98
  Lịch sử
  0 0.9
  Chelsea 39% Lịch sử
  Manchester City 50% Lịch sử
  Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  vs Ảnh đội Manchester City
  Manchester City
  Lịch sử
  Chẵn 37% Lịch sử
  Lẻ 63% Lịch sử
  Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  vs Ảnh đội Manchester City
  Manchester City
  Tài: 1 1.05
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.81
  Tài 21% Lịch sử
  Xỉu 55% Lịch sử
  Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  vs Ảnh đội Manchester City
  Manchester City
  Lịch sử
  Home: 2.72
  Draw: 3.4
  Away: 2.58
  Chelsea 31% Lịch sử
  Manchester City 58% Lịch sử
  Hoà 11% Lịch sử
  Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  vs Ảnh đội Manchester City
  Manchester City
  0 0.99
  Lịch sử
  0 0.89
  Chelsea 52% Lịch sử
  Manchester City 39% Lịch sử
  Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  vs Ảnh đội Manchester City
  Manchester City
  Lịch sử
  Chẵn 38% Lịch sử
  Lẻ 62% Lịch sử
  Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  vs Ảnh đội Manchester City
  Manchester City
  Tài: 2.25 0.81
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 1.05
  Tài 29% Lịch sử
  Xỉu 58% Lịch sử
  Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  vs Ảnh đội Manchester City
  Manchester City
  Lịch sử
  Chelsea 44% Lịch sử
  Manchester City 48% Lịch sử

  Chelsea

  • 00:00 - 15:0015%
  • 15:01 - 30:0015%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:008%
  • 60:01 - 75:0019%
  • 75:01 - 90:0023%

  Manchester City

  • 00:00 - 15:0015%
  • 15:01 - 30:0010%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:0020%
  • 60:01 - 75:0022%
  • 75:01 - 90:0020%
  Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  vs Ảnh đội Manchester City
  Manchester City
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 57% Lịch sử
  Ảnh đội Chelsea
  Chelsea
  vs Ảnh đội Manchester City
  Manchester City
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Chelsea

  Hoà

  Manchester City

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Ảnh giải Bundesliga Bundesliga

 • 23:30
  (0.5) Borussia Monchengladbach - Borussia Dortmund (-0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Lịch sử
  Home: 3.8
  Draw: 2.41
  Away: 2.38
  Borussia Monchengladbach 6% Lịch sử
  Borussia Dortmund 46% Lịch sử
  Hoà 48% Lịch sử
  Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  0.25 0.89
  Lịch sử
  -0.25 0.99
  Borussia Monchengladbach 41% Lịch sử
  Borussia Dortmund 52% Lịch sử
  Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Lịch sử
  Chẵn 55% Lịch sử
  Lẻ 45% Lịch sử
  Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Tài: 1.25 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 1.03
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 59% Lịch sử
  Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Lịch sử
  Home: 3.7
  Draw: 4.2
  Away: 1.85
  Borussia Monchengladbach 18% Lịch sử
  Borussia Dortmund 77% Lịch sử
  Hoà 5% Lịch sử
  Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  0.5 1.03
  Lịch sử
  -0.5 0.85
  Borussia Monchengladbach 24% Lịch sử
  Borussia Dortmund 61% Lịch sử
  Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Lịch sử
  Chẵn 32% Lịch sử
  Lẻ 68% Lịch sử
  Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Tài: 3.25 0.87
  Lịch sử
  Xỉu: 3.25 0.99
  Tài 34% Lịch sử
  Xỉu 64% Lịch sử
  Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Lịch sử
  Borussia Monchengladbach 23% Lịch sử
  Borussia Dortmund 77% Lịch sử

  Borussia Monchengladbach

  • 00:00 - 15:0024%
  • 15:01 - 30:008%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:0019%
  • 75:01 - 90:0016%

  Borussia Dortmund

  • 00:00 - 15:009%
  • 15:01 - 30:0020%
  • 30:01 - 45:0024%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:009%
  • 75:01 - 90:0020%
  Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 52% Lịch sử
  Xỉu 42% Lịch sử
  Ảnh đội Borussia Monchengladbach
  Borussia Monchengladbach
  vs Ảnh đội Borussia Dortmund
  Borussia Dortmund
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Borussia Monchengladbach

  Hoà

  Borussia Dortmund

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:30
  (0) TSG Hoffenheim - VfL Wolfsburg (0)
  Soi kèo
  Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Lịch sử
  Home: 3.25
  Draw: 2.19
  Away: 2.99
  TSG Hoffenheim 26% Lịch sử
  VfL Wolfsburg 24% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  0 1.02
  Lịch sử
  0 0.86
  TSG Hoffenheim 32% Lịch sử
  VfL Wolfsburg 32% Lịch sử
  Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Lịch sử
  Chẵn 56% Lịch sử
  Lẻ 44% Lịch sử
  Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Tài: 1.25 1.14
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.73
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 48% Lịch sử
  Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Lịch sử
  Home: 2.72
  Draw: 3.65
  Away: 2.44
  TSG Hoffenheim 26% Lịch sử
  VfL Wolfsburg 39% Lịch sử
  Hoà 35% Lịch sử
  Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  0 1.04
  Lịch sử
  0 0.84
  TSG Hoffenheim 46% Lịch sử
  VfL Wolfsburg 46% Lịch sử
  Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Lịch sử
  Chẵn 40% Lịch sử
  Lẻ 60% Lịch sử
  Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Tài: 2.75 0.87
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.99
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Lịch sử
  TSG Hoffenheim 64% Lịch sử
  VfL Wolfsburg 33% Lịch sử

  TSG Hoffenheim

  • 00:00 - 15:0010%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0017%
  • 45:01 - 60:0020%
  • 60:01 - 75:0013%
  • 75:01 - 90:0027%

  VfL Wolfsburg

  • 00:00 - 15:0015%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:0018%
  • 60:01 - 75:0018%
  • 75:01 - 90:0024%
  Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 49% Lịch sử
  Ảnh đội TSG Hoffenheim
  TSG Hoffenheim
  vs Ảnh đội VfL Wolfsburg
  VfL Wolfsburg
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  TSG Hoffenheim

  Hoà

  VfL Wolfsburg

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:30
  (-0.5) Eintracht Frankfurt - FC Koln (0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Eintracht Frankfurt
  Eintracht Frankfurt
  vs Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  Lịch sử
  Home: 2.49
  Draw: 2.26
  Away: 3.9
  Eintracht Frankfurt 52% Lịch sử
  FC Koln 13% Lịch sử
  Hoà 35% Lịch sử
  Ảnh đội Eintracht Frankfurt
  Eintracht Frankfurt
  vs Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  -0.25 1.06
  Lịch sử
  0.25 0.82
  Eintracht Frankfurt 71% Lịch sử
  FC Koln 26% Lịch sử
  Ảnh đội Eintracht Frankfurt
  Eintracht Frankfurt
  vs Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  Lịch sử
  Chẵn 37% Lịch sử
  Lẻ 63% Lịch sử
  Ảnh đội Eintracht Frankfurt
  Eintracht Frankfurt
  vs Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  Tài: 1.25 1.09
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.77
  Tài 35% Lịch sử
  Xỉu 51% Lịch sử
  Ảnh đội Eintracht Frankfurt
  Eintracht Frankfurt
  vs Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  Lịch sử
  Home: 1.92
  Draw: 3.95
  Away: 3.65
  Eintracht Frankfurt 37% Lịch sử
  FC Koln 32% Lịch sử
  Hoà 31% Lịch sử
  Ảnh đội Eintracht Frankfurt
  Eintracht Frankfurt
  vs Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  -0.5 0.92
  Lịch sử
  0.5 0.96
  Eintracht Frankfurt 45% Lịch sử
  FC Koln 41% Lịch sử
  Ảnh đội Eintracht Frankfurt
  Eintracht Frankfurt
  vs Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  Lịch sử
  Chẵn 66% Lịch sử
  Lẻ 34% Lịch sử
  Ảnh đội Eintracht Frankfurt
  Eintracht Frankfurt
  vs Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  Tài: 2.75 0.82
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 1.04
  Tài 40% Lịch sử
  Xỉu 60% Lịch sử
  Ảnh đội Eintracht Frankfurt
  Eintracht Frankfurt
  vs Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  Lịch sử
  Eintracht Frankfurt 62% Lịch sử
  FC Koln 38% Lịch sử

  Eintracht Frankfurt

  • 00:00 - 15:0019%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:0019%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:0031%

  FC Koln

  • 00:00 - 15:0011%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:0022%
  • 45:01 - 60:0022%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0017%
  Ảnh đội Eintracht Frankfurt
  Eintracht Frankfurt
  vs Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 24% Lịch sử
  Xỉu 51% Lịch sử
  Ảnh đội Eintracht Frankfurt
  Eintracht Frankfurt
  vs Ảnh đội FC Koln
  FC Koln
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Eintracht Frankfurt

  Hoà

  FC Koln

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:30
  (-1.25) RB Leipzig - Hertha Berlin (1.25)
  Soi kèo
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Hertha Berlin
  Hertha Berlin
  Lịch sử
  Home: 2
  Draw: 2.34
  Away: 5.8
  RB Leipzig 53% Lịch sử
  Hertha Berlin 17% Lịch sử
  Hoà 30% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Hertha Berlin
  Hertha Berlin
  -0.5 1
  Lịch sử
  0.5 0.88
  RB Leipzig 58% Lịch sử
  Hertha Berlin 27% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Hertha Berlin
  Hertha Berlin
  Lịch sử
  Chẵn 55% Lịch sử
  Lẻ 45% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Hertha Berlin
  Hertha Berlin
  Tài: 1.25 1.04
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.82
  Tài 60% Lịch sử
  Xỉu 30% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Hertha Berlin
  Hertha Berlin
  Lịch sử
  Home: 1.43
  Draw: 4.8
  Away: 6.9
  RB Leipzig 64% Lịch sử
  Hertha Berlin 17% Lịch sử
  Hoà 19% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Hertha Berlin
  Hertha Berlin
  -1.25 0.96
  Lịch sử
  1.25 0.92
  RB Leipzig 67% Lịch sử
  Hertha Berlin 26% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Hertha Berlin
  Hertha Berlin
  Lịch sử
  Chẵn 40% Lịch sử
  Lẻ 60% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Hertha Berlin
  Hertha Berlin
  Tài: 3 0.96
  Lịch sử
  Xỉu: 3 0.9
  Tài 69% Lịch sử
  Xỉu 24% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Hertha Berlin
  Hertha Berlin
  Lịch sử
  RB Leipzig 55% Lịch sử
  Hertha Berlin 45% Lịch sử

  RB Leipzig

  • 00:00 - 15:000%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:0043%
  • 60:01 - 75:0018%
  • 75:01 - 90:0018%

  Hertha Berlin

  • 00:00 - 15:0012%
  • 15:01 - 30:0021%
  • 30:01 - 45:0033%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:006%
  • 75:01 - 90:0015%
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Hertha Berlin
  Hertha Berlin
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử
  Ảnh đội RB Leipzig
  RB Leipzig
  vs Ảnh đội Hertha Berlin
  Hertha Berlin
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  RB Leipzig

  Hoà

  Hertha Berlin

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:30
  (-0.5) Bayer Leverkusen - FSV Mainz 05 (0.5)
  Soi kèo
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Lịch sử
  Home: 2.42
  Draw: 2.24
  Away: 4.15
  Bayer Leverkusen 29% Lịch sử
  FSV Mainz 05 32% Lịch sử
  Hoà 39% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  -0.25 0.99
  Lịch sử
  0.25 0.89
  Bayer Leverkusen 29% Lịch sử
  FSV Mainz 05 58% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Tài: 1.25 1.09
  Lịch sử
  Xỉu: 1.25 0.77
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 52% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Lịch sử
  Home: 1.83
  Draw: 3.95
  Away: 4
  Bayer Leverkusen 54% Lịch sử
  FSV Mainz 05 31% Lịch sử
  Hoà 15% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  -0.5 0.83
  Lịch sử
  0.5 1.05
  Bayer Leverkusen 47% Lịch sử
  FSV Mainz 05 47% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Lịch sử
  Chẵn 52% Lịch sử
  Lẻ 48% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Tài: 3 1.04
  Lịch sử
  Xỉu: 3 0.82
  Tài 35% Lịch sử
  Xỉu 63% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Lịch sử
  Bayer Leverkusen 67% Lịch sử
  FSV Mainz 05 33% Lịch sử

  Bayer Leverkusen

  • 00:00 - 15:0031%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:003%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:0034%

  FSV Mainz 05

  • 00:00 - 15:0024%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0017%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:003%
  • 75:01 - 90:0028%
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 49% Lịch sử
  Xỉu 33% Lịch sử
  Ảnh đội Bayer Leverkusen
  Bayer Leverkusen
  vs Ảnh đội FSV Mainz 05
  FSV Mainz 05
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Bayer Leverkusen

  Hoà

  FSV Mainz 05

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 20:30
  (-0.75) Union Berlin - Arminia Bielefeld (0.75)
  Soi kèo
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội Arminia Bielefeld
  Arminia Bielefeld
  Lịch sử
  Home: 2.47
  Draw: 2.08
  Away: 4.65
  Union Berlin 41% Lịch sử
  Arminia Bielefeld 8% Lịch sử
  Hoà 51% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội Arminia Bielefeld
  Arminia Bielefeld
  -0.25 0.99
  Lịch sử
  0.25 0.89
  Union Berlin 44% Lịch sử
  Arminia Bielefeld 41% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội Arminia Bielefeld
  Arminia Bielefeld
  Lịch sử
  Chẵn 47% Lịch sử
  Lẻ 53% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội Arminia Bielefeld
  Arminia Bielefeld
  Tài: 1 0.97
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.89
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội Arminia Bielefeld
  Arminia Bielefeld
  Lịch sử
  Home: 1.8
  Draw: 3.7
  Away: 4.45
  Union Berlin 27% Lịch sử
  Arminia Bielefeld 14% Lịch sử
  Hoà 59% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội Arminia Bielefeld
  Arminia Bielefeld
  -0.75 1.05
  Lịch sử
  0.75 0.83
  Union Berlin 28% Lịch sử
  Arminia Bielefeld 50% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội Arminia Bielefeld
  Arminia Bielefeld
  Lịch sử
  Chẵn 78% Lịch sử
  Lẻ 22% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội Arminia Bielefeld
  Arminia Bielefeld
  Tài: 2.5 0.97
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.89
  Tài 25% Lịch sử
  Xỉu 72% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội Arminia Bielefeld
  Arminia Bielefeld
  Lịch sử
  Union Berlin 61% Lịch sử
  Arminia Bielefeld 39% Lịch sử

  Union Berlin

  • 00:00 - 15:0018%
  • 15:01 - 30:0015%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:0018%
  • 60:01 - 75:0018%
  • 75:01 - 90:0015%

  Arminia Bielefeld

  • 00:00 - 15:006%
  • 15:01 - 30:0018%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:0029%
  • 60:01 - 75:0024%
  • 75:01 - 90:0012%
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội Arminia Bielefeld
  Arminia Bielefeld
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 29% Lịch sử
  Xỉu 63% Lịch sử
  Ảnh đội Union Berlin
  Union Berlin
  vs Ảnh đội Arminia Bielefeld
  Arminia Bielefeld
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Union Berlin

  Hoà

  Arminia Bielefeld

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Tin bóng đá

Nhận định bóng đá

Trực tiếp bóng đá

Ngoại Hạng Anh

STT Đội tuyển P GD PTS
1 Manchester City 34 47 80
2 Manchester United 33 29 67
3 Leicester City 34 22 63
4 Chelsea 34 22 61
5 West Ham United 34 11 58
6 Tottenham Hotspur 34 22 56
7 Liverpool 33 16 54
8 Everton 33 3 52
9 Crystal Palace 33 -22 38
10 Newcastle United 34 -20 36
11 Burnley 34 -16 36

Video bóng đá

HAALAND, GIROUD, MBAPPÉ: #Những bàn thắng đẹp nhất ở Champion League

HAALAND, GIROUD, MBAPPÉ: #Những bàn thắng đẹp nhất ở Champion League

Bayer Leverkusen 4-1 SV Werder Bremen

Bayer Leverkusen 4-1 SV Werder Bremen

30 bàn thắng điên rồ nhất năm 2020

30 bàn thắng điên rồ nhất năm 2020

Dortmund 4-0 Schalke, giải vô địch Đức, 16/05/2020

Dortmund 4-0 Schalke, giải vô địch Đức, 16/05/2020

Trận đấu hay nhất thập kỷ Bundesliga: Borussia Dortmund 4-4 FC Schalke 04

Trận đấu hay nhất thập kỷ Bundesliga: Borussia Dortmund 4-4 FC Schalke 04

Juventus 3-1 Roma

Juventus 3-1 Roma

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cảm ơn tấm lòng người hâm mộ

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cảm ơn tấm lòng người hâm mộ

test livestream 25/11

test livestream 25/11

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

test livestream

Khucamdia – tỷ lệ kèo nhà cái – nhân định bóng đá số 1 Việt Nam

Khucamdia.com - Chuyên trang tin bóng đá, tỷ lệ kèo nhà cái, nhận định bóng đá và soi kèo hàng ngày bởi bảng thống kê số liệu độc nhất tại thế giới. Mang cả thế giới bóng đá đến với tầm tay bạn!

Chuyên mục tin bóng đá

Với Khu Cấm Địa - Việc truyền tải tin bóng đá, tin thể thao là sứ mệnh lớn nhất của chúng tôi, cung cấp thông tin nhanh, nhạy, sắc bén nhất đến bạn đọc về các sự kiện bóng đá lớn như giải ngoại hạng Anh, giải vô địch Đức, giải vô địch Tây Ban Nha. Cùng với đó là nhưng trận cầu đỉnh cao, thông tin bên lề của Champion League, Europa League, Euro 2020, World Cup 2022 ....

Xem trực tiếp bóng đá ở Khucamdia.com

Nhận thấy việc xem bóng đá với người Việt Nam nói chung là việc thực sự không dễ ở các giải đấu lớn. Chúng tôi muốn là người đi đầu mang các trận trực tiếp bóng đá từ các giải lớn nhất đến với người hâm mộ chỉ với 1 thiết bị duy nhất và đặc biệt là miễn phí trọn đời.

Bảng tỷ lệ kèo nhà cái, kèo bóng đá độc quyền của Khucamdia

Chúng tôi đã dày công nghiên cứu và tạo ra bảng tỷ lệ kèo nhà cái độc nhất, cung cấp được đầy đủ các thông tin về các loại kèo bóng đá trong 1 trận đấu của các nhà cái lớn trên thế giới, gồm: Kèo Hiệp 1, cược chấp, kèo tài xỉu, đặt cược chẵn lẻ, kèo rung, cược tài xỉu phạt góc và kèo thẻ vàng từ của kèo châu Á, Châu Âu, keo malaysia, ma cao du doan, keonhacai.

Những số liệu thống kê được, sẽ được thông qua 1 thuật toán đặc biệt để tạo ra tỉ lệ phần % thắng tốt nhất. Nó giúp người chơi soi keo bong da nha cai mà không phải phân vân mỗi khi đọc bảng kèo nhà cái hàng ngày mà đơn giản chỉ cần xem và đưa ra lựa chọn ngay lập tức.

Cập nhật đầy đủ kết quả bóng đá?

Kết quả bóng đá hôm nay được chúng tôi kết nối với bên thứ 3 để tạo ra luồng thông tin nhanh, kèm với thông số chính xác từng mini giây, đảm bảo không sai lệch với thời gian thực của trận đấu.

Chuyên mục nhận định bóng đá, soi kèo ở Khucamdia.com ra sao?

Các bài viết nhận định bóng đá, soi kèo nhà cái hay các bài soi keo hàng ngày được cung cấp bởi đội chuyên gia nhận định tỉ lệ cược dày dặn kinh nghiệm, có nhiều năm làm việc tại các nhà cái lớn từ Anh Quốc, Mỹ tới Philippines.

Xem video bóng đá ở đâu nhanh nhất?

Một trong những điều đáng tiếc nhất phải kể đến là Việt Nam nằm ở múi giờ thứ 7 (GMT +7) cho nên luôn phải xem bóng đá lúc nửa đêm. Nhận ra điều bất cập này nên chuyên mục Video bóng đá được kiến tạo ra là để cung cấp cho những ai lỡ không xem được trực tiếp bóng đá, thì có thể xem lại trận đấu hôm qua với đường truyền HD và tốc độ cao!

Xu hướng cập nhật video bóng đá C1, bóng đá ngoại hạng Anh … luôn được ưu tiên hàng đầu bởi độ hot của giải đấu số 1 cấp CLB, và giải đấu cạnh tranh nhất thế giới, tiếp đến mới là video tổng hợp bóng đá các giải đấu khác.

Việc xem video bong da vào mỗi buổi sáng ngủ dậy đã trở thành thói quen của Fans hâm mộ bóng đá Việt Nam bởi thời gian khác biệt. Nên đội ngũ khucamdia.com luôn cố gắng cập nhật video bong da 24h trước 6h sáng hàng ngày để người xem không bỏ lỡ bữa sáng với những video bàn thắng bóng đá đêm qua.

Chuyên mục Tips Thể thao

Khi đến với thị trường cá cược trực tuyến, ắt hẳn nhiều người khá bỡ ngỡ bởi các quy định và cách bắt đầu với nhà cái. Đừng quá lo lắng vì chuyên mục tips thể thao sẽ giúp bạn tất cả.

Cung cấp, hướng dẫn, giải thích chi tiết tất tần tật về những vấn đề liên quan đến kèo cá cược như: Kèo nhà cái, tỷ lệ cược Châu Á, Châu Âu … hay keo macao, tỷ lệ malaysia, hoàn trả, khuyến mãi tặng tiền mới nhất...

Không những thế, còn cung cấp những mẹo cá cược chuyên nghiệp để mang lại tỷ lệ kèo nhà cái chiến thắng cao hơn nhiều bình thường.

Phát hiện những lỗi game giúp người chơi kiếm tiền từ nhà cái bóng đá, chia sẻ tips cá độ của các chuyên gia cá cược bóng đá trực tuyến.

Chỉ ra những lỗi sai cơ bản của khách hàng mới tập chơi cá cược bóng đá, giúp tránh dẫm vào vết xe đổ của những đàn anh đi trước. Đưa ra lời khuyên và cách khắc phục kịp thời để tìm thấy bờ sớm hơn, trước khi bị cuốn ra đảo.