Thứ Bảy, 27/02/2021, 16:26
logo1
 • 27/02/2021
  Ligue 1
  Dijon Ảnh đội Dijon VS Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG) Paris Saint Germain (PSG)
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  Lịch sử
  Home: 8.3
  Draw: 2.91
  Away: 1.57
  Dijon 5% Lịch sử
  Paris Saint Germain (PSG) 59% Lịch sử
  Hoà 36% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  0.75 1.11
  Lịch sử
  -0.75 0.78
  Dijon 31% Lịch sử
  Paris Saint Germain (PSG) 57% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  Lịch sử
  Chẵn 63% Lịch sử
  Lẻ 37% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  Tài: 1.5 1.05
  Lịch sử
  Xỉu: 1.5 0.81
  Tài 59% Lịch sử
  Xỉu 32% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  Lịch sử
  Home: 8.3
  Draw: 2.91
  Away: 1.57
  Dijon 8% Lịch sử
  Paris Saint Germain (PSG) 81% Lịch sử
  Hoà 11% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  0.75 1.05
  Lịch sử
  -2 0.83
  Dijon 28% Lịch sử
  Paris Saint Germain (PSG) 69% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  Tài: 3.5 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 3.5 0.88
  Tài 51% Lịch sử
  Xỉu 49% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  Lịch sử
  Dijon 15% Lịch sử
  Paris Saint Germain (PSG) 68% Lịch sử

  Dijon

  • 00:00 - 15:0020%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:0020%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:0027%
  • 75:01 - 90:0027%

  Paris Saint Germain (PSG)

  • 00:00 - 15:009%
  • 15:01 - 30:0020%
  • 30:01 - 45:0023%
  • 45:01 - 60:0011%
  • 60:01 - 75:0018%
  • 75:01 - 90:0018%
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  Tài: 10 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.85
  Tài 48% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Dijon
  Dijon
  vs Ảnh đội Paris Saint Germain (PSG)
  Paris Saint Germain (PSG)
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Dijon

  Hoà

  Paris Saint Germain (PSG)

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  La Liga
  Sevilla Ảnh đội Sevilla VS Ảnh đội FC Barcelona FC Barcelona
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  vs Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  Lịch sử
  Home: 3.6
  Draw: 2.18
  Away: 2.75
  Sevilla 25% Lịch sử
  FC Barcelona 39% Lịch sử
  Hoà 36% Lịch sử
  Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  vs Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  0 1.21
  Lịch sử
  0 0.7
  Sevilla 57% Lịch sử
  FC Barcelona 40% Lịch sử
  Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  vs Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  Lịch sử
  Chẵn 51% Lịch sử
  Lẻ 49% Lịch sử
  Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  vs Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  Tài: 1 0.71
  Lịch sử
  Xỉu: 1 1.17
  Tài 65% Lịch sử
  Xỉu 28% Lịch sử
  Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  vs Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  Lịch sử
  Home: 3.6
  Draw: 2.18
  Away: 2.75
  Sevilla 31% Lịch sử
  FC Barcelona 51% Lịch sử
  Hoà 18% Lịch sử
  Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  vs Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  0 0.96
  Lịch sử
  -0.25 0.92
  Sevilla 47% Lịch sử
  FC Barcelona 38% Lịch sử
  Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  vs Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  Lịch sử
  Chẵn 63% Lịch sử
  Lẻ 37% Lịch sử
  Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  vs Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  Tài: 2.75 0.92
  Lịch sử
  Xỉu: 2.75 0.94
  Tài 49% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  vs Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  Lịch sử
  Sevilla 31% Lịch sử
  FC Barcelona 46% Lịch sử

  Sevilla

  • 00:00 - 15:0023%
  • 15:01 - 30:0014%
  • 30:01 - 45:0017%
  • 45:01 - 60:0020%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:0011%

  FC Barcelona

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:0028%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:0019%
  • 75:01 - 90:0019%
  Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  vs Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  Tài:
  Lịch sử
  Xỉu:
  Tài 58% Lịch sử
  Xỉu 31% Lịch sử
  Ảnh đội Sevilla
  Sevilla
  vs Ảnh đội FC Barcelona
  FC Barcelona
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Sevilla

  Hoà

  FC Barcelona

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  Hạng nhất Anh
  Preston North End Ảnh đội Preston North End VS Ảnh đội Huddersfield Town Huddersfield Town
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Preston North End
  Preston North End
  vs Ảnh đội Huddersfield Town
  Huddersfield Town
  Lịch sử
  Home: 3.05
  Draw: 2.06
  Away: 3.5
  Preston North End 19% Lịch sử
  Huddersfield Town 19% Lịch sử
  Hoà 62% Lịch sử
  Ảnh đội Preston North End
  Preston North End
  vs Ảnh đội Huddersfield Town
  Huddersfield Town
  0 0.81
  Lịch sử
  0 1.07
  Preston North End 32% Lịch sử
  Huddersfield Town 36% Lịch sử
  Ảnh đội Preston North End
  Preston North End
  vs Ảnh đội Huddersfield Town
  Huddersfield Town
  Lịch sử
  Chẵn 65% Lịch sử
  Lẻ 35% Lịch sử
  Ảnh đội Preston North End
  Preston North End
  vs Ảnh đội Huddersfield Town
  Huddersfield Town
  Tài: 1 1.08
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.78
  Tài 55% Lịch sử
  Xỉu 30% Lịch sử
  Ảnh đội Preston North End
  Preston North End
  vs Ảnh đội Huddersfield Town
  Huddersfield Town
  Lịch sử
  Home: 3.05
  Draw: 2.06
  Away: 3.5
  Preston North End 48% Lịch sử
  Huddersfield Town 28% Lịch sử
  Hoà 24% Lịch sử
  Ảnh đội Preston North End
  Preston North End
  vs Ảnh đội Huddersfield Town
  Huddersfield Town
  0 1.09
  Lịch sử
  0.25 0.79
  Preston North End 60% Lịch sử
  Huddersfield Town 40% Lịch sử
  Ảnh đội Preston North End
  Preston North End
  vs Ảnh đội Huddersfield Town
  Huddersfield Town
  Lịch sử
  Chẵn 44% Lịch sử
  Lẻ 56% Lịch sử
  Ảnh đội Preston North End
  Preston North End
  vs Ảnh đội Huddersfield Town
  Huddersfield Town
  Tài: 2.25 0.84
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 1.02
  Tài 68% Lịch sử
  Xỉu 32% Lịch sử
  Ảnh đội Preston North End
  Preston North End
  vs Ảnh đội Huddersfield Town
  Huddersfield Town
  Lịch sử
  Preston North End 34% Lịch sử
  Huddersfield Town 28% Lịch sử

  Preston North End

  • 00:00 - 15:0030%
  • 15:01 - 30:0015%
  • 30:01 - 45:005%
  • 45:01 - 60:0015%
  • 60:01 - 75:0015%
  • 75:01 - 90:0020%

  Huddersfield Town

  • 00:00 - 15:0033%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:0022%
  • 45:01 - 60:0022%
  • 60:01 - 75:004%
  • 75:01 - 90:007%
  Ảnh đội Preston North End
  Preston North End
  vs Ảnh đội Huddersfield Town
  Huddersfield Town
  Tài: 9.5 1.05
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.75
  Tài 47% Lịch sử
  Xỉu 34% Lịch sử
  Ảnh đội Preston North End
  Preston North End
  vs Ảnh đội Huddersfield Town
  Huddersfield Town
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Preston North End

  Hoà

  Huddersfield Town

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  Hạng nhất Anh
  Luton Town Ảnh đội Luton Town VS Ảnh đội Sheffield Wednesday Sheffield Wednesday
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Luton Town
  Luton Town
  vs Ảnh đội Sheffield Wednesday
  Sheffield Wednesday
  Lịch sử
  Home: 3
  Draw: 1.98
  Away: 3.8
  Luton Town 19% Lịch sử
  Sheffield Wednesday 23% Lịch sử
  Hoà 58% Lịch sử
  Ảnh đội Luton Town
  Luton Town
  vs Ảnh đội Sheffield Wednesday
  Sheffield Wednesday
  0 0.7
  Lịch sử
  0 1.21
  Luton Town 42% Lịch sử
  Sheffield Wednesday 31% Lịch sử
  Ảnh đội Luton Town
  Luton Town
  vs Ảnh đội Sheffield Wednesday
  Sheffield Wednesday
  Lịch sử
  Chẵn 57% Lịch sử
  Lẻ 43% Lịch sử
  Ảnh đội Luton Town
  Luton Town
  vs Ảnh đội Sheffield Wednesday
  Sheffield Wednesday
  Tài: 0.75 0.74
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.13
  Tài 28% Lịch sử
  Xỉu 48% Lịch sử
  Ảnh đội Luton Town
  Luton Town
  vs Ảnh đội Sheffield Wednesday
  Sheffield Wednesday
  Lịch sử
  Home: 3
  Draw: 1.98
  Away: 3.8
  Luton Town 33% Lịch sử
  Sheffield Wednesday 48% Lịch sử
  Hoà 19% Lịch sử
  Ảnh đội Luton Town
  Luton Town
  vs Ảnh đội Sheffield Wednesday
  Sheffield Wednesday
  0 0.99
  Lịch sử
  0.25 0.89
  Luton Town 43% Lịch sử
  Sheffield Wednesday 52% Lịch sử
  Ảnh đội Luton Town
  Luton Town
  vs Ảnh đội Sheffield Wednesday
  Sheffield Wednesday
  Lịch sử
  Chẵn 30% Lịch sử
  Lẻ 70% Lịch sử
  Ảnh đội Luton Town
  Luton Town
  vs Ảnh đội Sheffield Wednesday
  Sheffield Wednesday
  Tài: 2.25 1.01
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.85
  Tài 23% Lịch sử
  Xỉu 77% Lịch sử
  Ảnh đội Luton Town
  Luton Town
  vs Ảnh đội Sheffield Wednesday
  Sheffield Wednesday
  Lịch sử
  Luton Town 33% Lịch sử
  Sheffield Wednesday 25% Lịch sử

  Luton Town

  • 00:00 - 15:0019%
  • 15:01 - 30:0038%
  • 30:01 - 45:006%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:0025%
  • 75:01 - 90:006%

  Sheffield Wednesday

  • 00:00 - 15:0018%
  • 15:01 - 30:0018%
  • 30:01 - 45:0029%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0018%
  Ảnh đội Luton Town
  Luton Town
  vs Ảnh đội Sheffield Wednesday
  Sheffield Wednesday
  Tài: 10 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.9
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 53% Lịch sử
  Ảnh đội Luton Town
  Luton Town
  vs Ảnh đội Sheffield Wednesday
  Sheffield Wednesday
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Luton Town

  Hoà

  Sheffield Wednesday

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  Hạng nhất Anh
  Birmingham City Ảnh đội Birmingham City VS Ảnh đội Queens Park Rangers (QPR) Queens Park Rangers (QPR)
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Birmingham City
  Birmingham City
  vs Ảnh đội Queens Park Rangers (QPR)
  Queens Park Rangers (QPR)
  Lịch sử
  Home: 3.3
  Draw: 2.03
  Away: 3.3
  Birmingham City 15% Lịch sử
  Queens Park Rangers (QPR) 29% Lịch sử
  Hoà 56% Lịch sử
  Ảnh đội Birmingham City
  Birmingham City
  vs Ảnh đội Queens Park Rangers (QPR)
  Queens Park Rangers (QPR)
  0 0.95
  Lịch sử
  0 0.93
  Birmingham City 18% Lịch sử
  Queens Park Rangers (QPR) 41% Lịch sử
  Ảnh đội Birmingham City
  Birmingham City
  vs Ảnh đội Queens Park Rangers (QPR)
  Queens Park Rangers (QPR)
  Lịch sử
  Chẵn 52% Lịch sử
  Lẻ 48% Lịch sử
  Ảnh đội Birmingham City
  Birmingham City
  vs Ảnh đội Queens Park Rangers (QPR)
  Queens Park Rangers (QPR)
  Tài: 1 1.12
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.75
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 36% Lịch sử
  Ảnh đội Birmingham City
  Birmingham City
  vs Ảnh đội Queens Park Rangers (QPR)
  Queens Park Rangers (QPR)
  Lịch sử
  Home: 3.3
  Draw: 2.03
  Away: 3.3
  Birmingham City 12% Lịch sử
  Queens Park Rangers (QPR) 46% Lịch sử
  Hoà 42% Lịch sử
  Ảnh đội Birmingham City
  Birmingham City
  vs Ảnh đội Queens Park Rangers (QPR)
  Queens Park Rangers (QPR)
  0 0.95
  Lịch sử
  0 0.93
  Birmingham City 32% Lịch sử
  Queens Park Rangers (QPR) 65% Lịch sử
  Ảnh đội Birmingham City
  Birmingham City
  vs Ảnh đội Queens Park Rangers (QPR)
  Queens Park Rangers (QPR)
  Lịch sử
  Chẵn 66% Lịch sử
  Lẻ 34% Lịch sử
  Ảnh đội Birmingham City
  Birmingham City
  vs Ảnh đội Queens Park Rangers (QPR)
  Queens Park Rangers (QPR)
  Tài: 2.25 0.88
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.98
  Tài 40% Lịch sử
  Xỉu 57% Lịch sử
  Ảnh đội Birmingham City
  Birmingham City
  vs Ảnh đội Queens Park Rangers (QPR)
  Queens Park Rangers (QPR)
  Lịch sử
  Birmingham City 31% Lịch sử
  Queens Park Rangers (QPR) 28% Lịch sử

  Birmingham City

  • 00:00 - 15:0020%
  • 15:01 - 30:0033%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:0013%
  • 75:01 - 90:007%

  Queens Park Rangers (QPR)

  • 00:00 - 15:0015%
  • 15:01 - 30:0015%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0015%
  • 60:01 - 75:0010%
  • 75:01 - 90:0030%
  Ảnh đội Birmingham City
  Birmingham City
  vs Ảnh đội Queens Park Rangers (QPR)
  Queens Park Rangers (QPR)
  Tài: 9.5 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.83
  Tài 24% Lịch sử
  Xỉu 61% Lịch sử
  Ảnh đội Birmingham City
  Birmingham City
  vs Ảnh đội Queens Park Rangers (QPR)
  Queens Park Rangers (QPR)
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Birmingham City

  Hoà

  Queens Park Rangers (QPR)

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  Hạng nhất Anh
  Swansea City Ảnh đội Swansea City VS Ảnh đội Bristol City Bristol City
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Swansea City
  Swansea City
  vs Ảnh đội Bristol City
  Bristol City
  Lịch sử
  Home: 2.56
  Draw: 2.02
  Away: 4.7
  Swansea City 24% Lịch sử
  Bristol City 16% Lịch sử
  Hoà 60% Lịch sử
  Ảnh đội Swansea City
  Swansea City
  vs Ảnh đội Bristol City
  Bristol City
  -0.25 1.06
  Lịch sử
  0.25 0.82
  Swansea City 36% Lịch sử
  Bristol City 27% Lịch sử
  Ảnh đội Swansea City
  Swansea City
  vs Ảnh đội Bristol City
  Bristol City
  Lịch sử
  Chẵn 60% Lịch sử
  Lẻ 40% Lịch sử
  Ảnh đội Swansea City
  Swansea City
  vs Ảnh đội Bristol City
  Bristol City
  Tài: 0.75 0.72
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.16
  Tài 32% Lịch sử
  Xỉu 43% Lịch sử
  Ảnh đội Swansea City
  Swansea City
  vs Ảnh đội Bristol City
  Bristol City
  Lịch sử
  Home: 2.56
  Draw: 2.02
  Away: 4.7
  Swansea City 38% Lịch sử
  Bristol City 33% Lịch sử
  Hoà 29% Lịch sử
  Ảnh đội Swansea City
  Swansea City
  vs Ảnh đội Bristol City
  Bristol City
  -0.25 0.86
  Lịch sử
  0.5 1.02
  Swansea City 38% Lịch sử
  Bristol City 33% Lịch sử
  Ảnh đội Swansea City
  Swansea City
  vs Ảnh đội Bristol City
  Bristol City
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Swansea City
  Swansea City
  vs Ảnh đội Bristol City
  Bristol City
  Tài: 2.25 0.95
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.91
  Tài 27% Lịch sử
  Xỉu 73% Lịch sử
  Ảnh đội Swansea City
  Swansea City
  vs Ảnh đội Bristol City
  Bristol City
  Lịch sử
  Swansea City 28% Lịch sử
  Bristol City 36% Lịch sử

  Swansea City

  • 00:00 - 15:0015%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:0026%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:0015%
  • 75:01 - 90:0019%

  Bristol City

  • 00:00 - 15:0020%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:007%
  • 45:01 - 60:007%
  • 60:01 - 75:0013%
  • 75:01 - 90:0040%
  Ảnh đội Swansea City
  Swansea City
  vs Ảnh đội Bristol City
  Bristol City
  Tài: 10.5 1.05
  Lịch sử
  Xỉu: 10.5 0.75
  Tài 24% Lịch sử
  Xỉu 66% Lịch sử
  Ảnh đội Swansea City
  Swansea City
  vs Ảnh đội Bristol City
  Bristol City
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Swansea City

  Hoà

  Bristol City

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  Hạng nhất Anh
  Rotherham United Ảnh đội Rotherham United VS Ảnh đội Reading Reading
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Rotherham United
  Rotherham United
  vs Ảnh đội Reading
  Reading
  Lịch sử
  Home: 3.35
  Draw: 2.05
  Away: 3.15
  Rotherham United 12% Lịch sử
  Reading 44% Lịch sử
  Hoà 44% Lịch sử
  Ảnh đội Rotherham United
  Rotherham United
  vs Ảnh đội Reading
  Reading
  0 1
  Lịch sử
  0 0.88
  Rotherham United 36% Lịch sử
  Reading 52% Lịch sử
  Ảnh đội Rotherham United
  Rotherham United
  vs Ảnh đội Reading
  Reading
  Lịch sử
  Chẵn 47% Lịch sử
  Lẻ 53% Lịch sử
  Ảnh đội Rotherham United
  Rotherham United
  vs Ảnh đội Reading
  Reading
  Tài: 1 1.08
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.78
  Tài 30% Lịch sử
  Xỉu 43% Lịch sử
  Ảnh đội Rotherham United
  Rotherham United
  vs Ảnh đội Reading
  Reading
  Lịch sử
  Home: 3.35
  Draw: 2.05
  Away: 3.15
  Rotherham United 12% Lịch sử
  Reading 48% Lịch sử
  Hoà 40% Lịch sử
  Ảnh đội Rotherham United
  Rotherham United
  vs Ảnh đội Reading
  Reading
  0 1.01
  Lịch sử
  0 0.87
  Rotherham United 37% Lịch sử
  Reading 56% Lịch sử
  Ảnh đội Rotherham United
  Rotherham United
  vs Ảnh đội Reading
  Reading
  Lịch sử
  Chẵn 44% Lịch sử
  Lẻ 56% Lịch sử
  Ảnh đội Rotherham United
  Rotherham United
  vs Ảnh đội Reading
  Reading
  Tài: 2.25 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 1.03
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 58% Lịch sử
  Ảnh đội Rotherham United
  Rotherham United
  vs Ảnh đội Reading
  Reading
  Lịch sử
  Rotherham United 19% Lịch sử
  Reading 56% Lịch sử

  Rotherham United

  • 00:00 - 15:0020%
  • 15:01 - 30:000%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0020%
  • 60:01 - 75:0015%
  • 75:01 - 90:0030%

  Reading

  • 00:00 - 15:0013%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0030%
  • 45:01 - 60:0017%
  • 60:01 - 75:0013%
  • 75:01 - 90:0013%
  Ảnh đội Rotherham United
  Rotherham United
  vs Ảnh đội Reading
  Reading
  Tài: 9.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.9
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 38% Lịch sử
  Ảnh đội Rotherham United
  Rotherham United
  vs Ảnh đội Reading
  Reading
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Rotherham United

  Hoà

  Reading

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  Hạng nhất Anh
  Middlesbrough Ảnh đội Middlesbrough VS Ảnh đội Cardiff City Cardiff City
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Middlesbrough
  Middlesbrough
  vs Ảnh đội Cardiff City
  Cardiff City
  Lịch sử
  Home: 3.1
  Draw: 1.98
  Away: 3.65
  Middlesbrough 28% Lịch sử
  Cardiff City 34% Lịch sử
  Hoà 38% Lịch sử
  Ảnh đội Middlesbrough
  Middlesbrough
  vs Ảnh đội Cardiff City
  Cardiff City
  0 0.75
  Lịch sử
  0 1.14
  Middlesbrough 28% Lịch sử
  Cardiff City 66% Lịch sử
  Ảnh đội Middlesbrough
  Middlesbrough
  vs Ảnh đội Cardiff City
  Cardiff City
  Lịch sử
  Chẵn 39% Lịch sử
  Lẻ 61% Lịch sử
  Ảnh đội Middlesbrough
  Middlesbrough
  vs Ảnh đội Cardiff City
  Cardiff City
  Tài: 0.75 0.75
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.12
  Tài 64% Lịch sử
  Xỉu 22% Lịch sử
  Ảnh đội Middlesbrough
  Middlesbrough
  vs Ảnh đội Cardiff City
  Cardiff City
  Lịch sử
  Home: 3.1
  Draw: 1.98
  Away: 3.65
  Middlesbrough 34% Lịch sử
  Cardiff City 49% Lịch sử
  Hoà 17% Lịch sử
  Ảnh đội Middlesbrough
  Middlesbrough
  vs Ảnh đội Cardiff City
  Cardiff City
  0 1.06
  Lịch sử
  0.25 0.82
  Middlesbrough 32% Lịch sử
  Cardiff City 54% Lịch sử
  Ảnh đội Middlesbrough
  Middlesbrough
  vs Ảnh đội Cardiff City
  Cardiff City
  Lịch sử
  Chẵn 34% Lịch sử
  Lẻ 66% Lịch sử
  Ảnh đội Middlesbrough
  Middlesbrough
  vs Ảnh đội Cardiff City
  Cardiff City
  Tài: 2.25 1.01
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.85
  Tài 46% Lịch sử
  Xỉu 51% Lịch sử
  Ảnh đội Middlesbrough
  Middlesbrough
  vs Ảnh đội Cardiff City
  Cardiff City
  Lịch sử
  Middlesbrough 26% Lịch sử
  Cardiff City 49% Lịch sử

  Middlesbrough

  • 00:00 - 15:0016%
  • 15:01 - 30:0024%
  • 30:01 - 45:0020%
  • 45:01 - 60:0016%
  • 60:01 - 75:008%
  • 75:01 - 90:0016%

  Cardiff City

  • 00:00 - 15:0013%
  • 15:01 - 30:006%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0016%
  • 60:01 - 75:0019%
  • 75:01 - 90:0032%
  Ảnh đội Middlesbrough
  Middlesbrough
  vs Ảnh đội Cardiff City
  Cardiff City
  Tài: 10 1.05
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.75
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 33% Lịch sử
  Ảnh đội Middlesbrough
  Middlesbrough
  vs Ảnh đội Cardiff City
  Cardiff City
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Middlesbrough

  Hoà

  Cardiff City

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  Hạng nhất Anh
  Brentford Ảnh đội Brentford VS Ảnh đội Stoke City Stoke City
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Stoke City
  Stoke City
  Lịch sử
  Home: 2.61
  Draw: 2.01
  Away: 4.6
  Brentford 27% Lịch sử
  Stoke City 30% Lịch sử
  Hoà 43% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Stoke City
  Stoke City
  -0.25 1.09
  Lịch sử
  0.25 0.79
  Brentford 32% Lịch sử
  Stoke City 48% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Stoke City
  Stoke City
  Lịch sử
  Chẵn 44% Lịch sử
  Lẻ 56% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Stoke City
  Stoke City
  Tài: 0.75 0.72
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.16
  Tài 43% Lịch sử
  Xỉu 27% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Stoke City
  Stoke City
  Lịch sử
  Home: 2.61
  Draw: 2.01
  Away: 4.6
  Brentford 46% Lịch sử
  Stoke City 22% Lịch sử
  Hoà 32% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Stoke City
  Stoke City
  -0.25 0.9
  Lịch sử
  0.5 0.98
  Brentford 56% Lịch sử
  Stoke City 36% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Stoke City
  Stoke City
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Stoke City
  Stoke City
  Tài: 2.25 0.96
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.9
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 53% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Stoke City
  Stoke City
  Lịch sử
  Brentford 36% Lịch sử
  Stoke City 29% Lịch sử

  Brentford

  • 00:00 - 15:0010%
  • 15:01 - 30:0010%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0015%
  • 60:01 - 75:0025%
  • 75:01 - 90:0025%

  Stoke City

  • 00:00 - 15:0033%
  • 15:01 - 30:0028%
  • 30:01 - 45:006%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0017%
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Stoke City
  Stoke City
  Tài: 9.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.9
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 52% Lịch sử
  Ảnh đội Brentford
  Brentford
  vs Ảnh đội Stoke City
  Stoke City
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Brentford

  Hoà

  Stoke City

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  Hạng nhất Anh
  Barnsley Ảnh đội Barnsley VS Ảnh đội Millwall Millwall
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Barnsley
  Barnsley
  vs Ảnh đội Millwall
  Millwall
  Lịch sử
  Home: 2.87
  Draw: 1.96
  Away: 4.1
  Barnsley 26% Lịch sử
  Millwall 16% Lịch sử
  Hoà 58% Lịch sử
  Ảnh đội Barnsley
  Barnsley
  vs Ảnh đội Millwall
  Millwall
  -0.25 1.29
  Lịch sử
  0.25 0.65
  Barnsley 67% Lịch sử
  Millwall 16% Lịch sử
  Ảnh đội Barnsley
  Barnsley
  vs Ảnh đội Millwall
  Millwall
  Lịch sử
  Chẵn 56% Lịch sử
  Lẻ 44% Lịch sử
  Ảnh đội Barnsley
  Barnsley
  vs Ảnh đội Millwall
  Millwall
  Tài: 0.75 0.78
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.08
  Tài 65% Lịch sử
  Xỉu 22% Lịch sử
  Ảnh đội Barnsley
  Barnsley
  vs Ảnh đội Millwall
  Millwall
  Lịch sử
  Home: 2.87
  Draw: 1.96
  Away: 4.1
  Barnsley 48% Lịch sử
  Millwall 23% Lịch sử
  Hoà 29% Lịch sử
  Ảnh đội Barnsley
  Barnsley
  vs Ảnh đội Millwall
  Millwall
  -0.25 0.86
  Lịch sử
  0.25 1.02
  Barnsley 68% Lịch sử
  Millwall 32% Lịch sử
  Ảnh đội Barnsley
  Barnsley
  vs Ảnh đội Millwall
  Millwall
  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội Barnsley
  Barnsley
  vs Ảnh đội Millwall
  Millwall
  Tài: 2.25 1.05
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.81
  Tài 59% Lịch sử
  Xỉu 41% Lịch sử
  Ảnh đội Barnsley
  Barnsley
  vs Ảnh đội Millwall
  Millwall
  Lịch sử
  Barnsley 50% Lịch sử
  Millwall 16% Lịch sử

  Barnsley

  • 00:00 - 15:0021%
  • 15:01 - 30:0012%
  • 30:01 - 45:004%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:0017%
  • 75:01 - 90:0033%

  Millwall

  • 00:00 - 15:0011%
  • 15:01 - 30:005%
  • 30:01 - 45:0026%
  • 45:01 - 60:005%
  • 60:01 - 75:0037%
  • 75:01 - 90:0016%
  Ảnh đội Barnsley
  Barnsley
  vs Ảnh đội Millwall
  Millwall
  Tài: 9.5 1
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.8
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử
  Ảnh đội Barnsley
  Barnsley
  vs Ảnh đội Millwall
  Millwall
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Barnsley

  Hoà

  Millwall

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  Hạng nhất Anh
  Blackburn Rovers Ảnh đội Blackburn Rovers VS Ảnh đội Coventry City Coventry City
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Blackburn Rovers
  Blackburn Rovers
  vs Ảnh đội Coventry City
  Coventry City
  Lịch sử
  Home: 2.87
  Draw: 1.89
  Away: 4.5
  Blackburn Rovers 29% Lịch sử
  Coventry City 12% Lịch sử
  Hoà 59% Lịch sử
  Ảnh đội Blackburn Rovers
  Blackburn Rovers
  vs Ảnh đội Coventry City
  Coventry City
  -0.25 1.19
  Lịch sử
  0.25 0.72
  Blackburn Rovers 31% Lịch sử
  Coventry City 19% Lịch sử
  Ảnh đội Blackburn Rovers
  Blackburn Rovers
  vs Ảnh đội Coventry City
  Coventry City
  Lịch sử
  Chẵn 54% Lịch sử
  Lẻ 46% Lịch sử
  Ảnh đội Blackburn Rovers
  Blackburn Rovers
  vs Ảnh đội Coventry City
  Coventry City
  Tài: 1 1.04
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.82
  Tài 35% Lịch sử
  Xỉu 39% Lịch sử
  Ảnh đội Blackburn Rovers
  Blackburn Rovers
  vs Ảnh đội Coventry City
  Coventry City
  Lịch sử
  Home: 2.87
  Draw: 1.89
  Away: 4.5
  Blackburn Rovers 50% Lịch sử
  Coventry City 14% Lịch sử
  Hoà 36% Lịch sử
  Ảnh đội Blackburn Rovers
  Blackburn Rovers
  vs Ảnh đội Coventry City
  Coventry City
  -0.25 1.07
  Lịch sử
  0.5 0.81
  Blackburn Rovers 58% Lịch sử
  Coventry City 25% Lịch sử
  Ảnh đội Blackburn Rovers
  Blackburn Rovers
  vs Ảnh đội Coventry City
  Coventry City
  Lịch sử
  Chẵn 58% Lịch sử
  Lẻ 42% Lịch sử
  Ảnh đội Blackburn Rovers
  Blackburn Rovers
  vs Ảnh đội Coventry City
  Coventry City
  Tài: 2.5 1.02
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.84
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 62% Lịch sử
  Ảnh đội Blackburn Rovers
  Blackburn Rovers
  vs Ảnh đội Coventry City
  Coventry City
  Lịch sử
  Blackburn Rovers 37% Lịch sử
  Coventry City 11% Lịch sử

  Blackburn Rovers

  • 00:00 - 15:0017%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:009%
  • 45:01 - 60:009%
  • 60:01 - 75:004%
  • 75:01 - 90:0052%

  Coventry City

  • 00:00 - 15:0029%
  • 15:01 - 30:0029%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:006%
  • 75:01 - 90:0012%
  Ảnh đội Blackburn Rovers
  Blackburn Rovers
  vs Ảnh đội Coventry City
  Coventry City
  Tài: 9 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 9 0.95
  Tài 38% Lịch sử
  Xỉu 54% Lịch sử
  Ảnh đội Blackburn Rovers
  Blackburn Rovers
  vs Ảnh đội Coventry City
  Coventry City
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Blackburn Rovers

  Hoà

  Coventry City

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  Ngoại Hạng Anh
  West Bromwich(WBA) Ảnh đội West Bromwich(WBA) VS Ảnh đội Brighton Hove Albion Brighton Hove Albion
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Lịch sử
  Home: 4.35
  Draw: 2.06
  Away: 2.61
  West Bromwich(WBA) 7% Lịch sử
  Brighton Hove Albion 36% Lịch sử
  Hoà 57% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  0.25 0.77
  Lịch sử
  -0.25 1.12
  West Bromwich(WBA) 36% Lịch sử
  Brighton Hove Albion 55% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Lịch sử
  Chẵn 45% Lịch sử
  Lẻ 55% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Tài: 1 1.06
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.8
  Tài 29% Lịch sử
  Xỉu 38% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Lịch sử
  Home: 4.35
  Draw: 2.06
  Away: 2.61
  West Bromwich(WBA) 7% Lịch sử
  Brighton Hove Albion 26% Lịch sử
  Hoà 67% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  0.25 0.9
  Lịch sử
  -0.5 0.98
  West Bromwich(WBA) 50% Lịch sử
  Brighton Hove Albion 33% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Lịch sử
  Chẵn 55% Lịch sử
  Lẻ 45% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Tài: 2.25 0.89
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.97
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 59% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Lịch sử
  West Bromwich(WBA) 36% Lịch sử
  Brighton Hove Albion 21% Lịch sử

  West Bromwich(WBA)

  • 00:00 - 15:0013%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0033%
  • 60:01 - 75:0020%
  • 75:01 - 90:0013%

  Brighton Hove Albion

  • 00:00 - 15:006%
  • 15:01 - 30:0022%
  • 30:01 - 45:0017%
  • 45:01 - 60:0028%
  • 60:01 - 75:0011%
  • 75:01 - 90:0017%
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Tài: 10 1
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.8
  Tài 36% Lịch sử
  Xỉu 55% Lịch sử
  Ảnh đội West Bromwich(WBA)
  West Bromwich(WBA)
  vs Ảnh đội Brighton Hove Albion
  Brighton Hove Albion
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  West Bromwich(WBA)

  Hoà

  Brighton Hove Albion

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  Italia Serie B
  Monza Ảnh đội Monza VS Ảnh đội Cittadella Cittadella
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Monza
  Monza
  vs Ảnh đội Cittadella
  Cittadella
  Lịch sử
  Home: 2.58
  Draw: 1.93
  Away: 5.1
  Monza 21% Lịch sử
  Cittadella 22% Lịch sử
  Hoà 57% Lịch sử
  Ảnh đội Monza
  Monza
  vs Ảnh đội Cittadella
  Cittadella
  -0.25 1.02
  Lịch sử
  0.25 0.86
  Monza 30% Lịch sử
  Cittadella 30% Lịch sử
  Ảnh đội Monza
  Monza
  vs Ảnh đội Cittadella
  Cittadella
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Monza
  Monza
  vs Ảnh đội Cittadella
  Cittadella
  Tài: 0.75 0.75
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.12
  Tài 35% Lịch sử
  Xỉu 35% Lịch sử
  Ảnh đội Monza
  Monza
  vs Ảnh đội Cittadella
  Cittadella
  Lịch sử
  Home: 2.58
  Draw: 1.93
  Away: 5.1
  Monza 29% Lịch sử
  Cittadella 21% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  Ảnh đội Monza
  Monza
  vs Ảnh đội Cittadella
  Cittadella
  -0.25 0.83
  Lịch sử
  0.5 1.05
  Monza 44% Lịch sử
  Cittadella 33% Lịch sử
  Ảnh đội Monza
  Monza
  vs Ảnh đội Cittadella
  Cittadella
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Monza
  Monza
  vs Ảnh đội Cittadella
  Cittadella
  Tài: 2.25 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.88
  Tài 60% Lịch sử
  Xỉu 40% Lịch sử
  Ảnh đội Monza
  Monza
  vs Ảnh đội Cittadella
  Cittadella
  Lịch sử
  Monza 46% Lịch sử
  Cittadella 46% Lịch sử

  Monza

  • 00:00 - 15:0021%
  • 15:01 - 30:0018%
  • 30:01 - 45:0012%
  • 45:01 - 60:006%
  • 60:01 - 75:0021%
  • 75:01 - 90:0021%

  Cittadella

  • 00:00 - 15:0041%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:0015%
  • 75:01 - 90:007%
  Ảnh đội Monza
  Monza
  vs Ảnh đội Cittadella
  Cittadella
  Tài: 9.5 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 0.95
  Tài 60% Lịch sử
  Xỉu 40% Lịch sử
  Ảnh đội Monza
  Monza
  vs Ảnh đội Cittadella
  Cittadella
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Monza

  Hoà

  Cittadella

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  England - League One
  Rochdale Ảnh đội Rochdale VS Ảnh đội Burton Albion Burton Albion
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Rochdale
  Rochdale
  vs Ảnh đội Burton Albion
  Burton Albion
  Lịch sử
  Home: 3.2
  Draw: 2.13
  Away: 2.95
  Rochdale 37% Lịch sử
  Burton Albion 26% Lịch sử
  Hoà 37% Lịch sử
  Ảnh đội Rochdale
  Rochdale
  vs Ảnh đội Burton Albion
  Burton Albion
  0 1.02
  Lịch sử
  0 0.86
  Rochdale 39% Lịch sử
  Burton Albion 39% Lịch sử
  Ảnh đội Rochdale
  Rochdale
  vs Ảnh đội Burton Albion
  Burton Albion
  Lịch sử
  Chẵn 68% Lịch sử
  Lẻ 32% Lịch sử
  Ảnh đội Rochdale
  Rochdale
  vs Ảnh đội Burton Albion
  Burton Albion
  Tài: 1 0.88
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.98
  Tài 79% Lịch sử
  Xỉu 14% Lịch sử
  Ảnh đội Rochdale
  Rochdale
  vs Ảnh đội Burton Albion
  Burton Albion
  Lịch sử
  Home: 3.2
  Draw: 2.13
  Away: 2.95
  Rochdale 35% Lịch sử
  Burton Albion 41% Lịch sử
  Hoà 24% Lịch sử
  Ảnh đội Rochdale
  Rochdale
  vs Ảnh đội Burton Albion
  Burton Albion
  0 1.03
  Lịch sử
  0 0.85
  Rochdale 53% Lịch sử
  Burton Albion 41% Lịch sử
  Ảnh đội Rochdale
  Rochdale
  vs Ảnh đội Burton Albion
  Burton Albion
  Lịch sử
  Chẵn 46% Lịch sử
  Lẻ 54% Lịch sử
  Ảnh đội Rochdale
  Rochdale
  vs Ảnh đội Burton Albion
  Burton Albion
  Tài: 2.5 0.9
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.96
  Tài 75% Lịch sử
  Xỉu 25% Lịch sử
  Ảnh đội Rochdale
  Rochdale
  vs Ảnh đội Burton Albion
  Burton Albion
  Lịch sử
  Rochdale 32% Lịch sử
  Burton Albion 5% Lịch sử

  Rochdale

  • 00:00 - 15:0035%
  • 15:01 - 30:0018%
  • 30:01 - 45:009%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:0012%
  • 75:01 - 90:0015%

  Burton Albion

  • 00:00 - 15:0027%
  • 15:01 - 30:009%
  • 30:01 - 45:0018%
  • 45:01 - 60:009%
  • 60:01 - 75:009%
  • 75:01 - 90:0027%
  Ảnh đội Rochdale
  Rochdale
  vs Ảnh đội Burton Albion
  Burton Albion
  Tài: 10 1
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.8
  Tài 41% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử
  Ảnh đội Rochdale
  Rochdale
  vs Ảnh đội Burton Albion
  Burton Albion
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Rochdale

  Hoà

  Burton Albion

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  England - League One
  Fleetwood Town Ảnh đội Fleetwood Town VS Ảnh đội Accrington Stanley Accrington Stanley
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Fleetwood Town
  Fleetwood Town
  vs Ảnh đội Accrington Stanley
  Accrington Stanley
  Lịch sử
  Home: 2.92
  Draw: 1.98
  Away: 3.65
  Fleetwood Town 27% Lịch sử
  Accrington Stanley 23% Lịch sử
  Hoà 50% Lịch sử
  Ảnh đội Fleetwood Town
  Fleetwood Town
  vs Ảnh đội Accrington Stanley
  Accrington Stanley
  0 0.73
  Lịch sử
  0 1.17
  Fleetwood Town 33% Lịch sử
  Accrington Stanley 25% Lịch sử
  Ảnh đội Fleetwood Town
  Fleetwood Town
  vs Ảnh đội Accrington Stanley
  Accrington Stanley
  Lịch sử
  Chẵn 43% Lịch sử
  Lẻ 57% Lịch sử
  Ảnh đội Fleetwood Town
  Fleetwood Town
  vs Ảnh đội Accrington Stanley
  Accrington Stanley
  Tài: 0.75 0.72
  Lịch sử
  Xỉu: 0.75 1.16
  Tài 11% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Fleetwood Town
  Fleetwood Town
  vs Ảnh đội Accrington Stanley
  Accrington Stanley
  Lịch sử
  Home: 2.92
  Draw: 1.98
  Away: 3.65
  Fleetwood Town 20% Lịch sử
  Accrington Stanley 24% Lịch sử
  Hoà 56% Lịch sử
  Ảnh đội Fleetwood Town
  Fleetwood Town
  vs Ảnh đội Accrington Stanley
  Accrington Stanley
  0 1
  Lịch sử
  0.25 0.88
  Fleetwood Town 35% Lịch sử
  Accrington Stanley 50% Lịch sử
  Ảnh đội Fleetwood Town
  Fleetwood Town
  vs Ảnh đội Accrington Stanley
  Accrington Stanley
  Lịch sử
  Chẵn 63% Lịch sử
  Lẻ 37% Lịch sử
  Ảnh đội Fleetwood Town
  Fleetwood Town
  vs Ảnh đội Accrington Stanley
  Accrington Stanley
  Tài: 2.25 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.88
  Tài 27% Lịch sử
  Xỉu 73% Lịch sử
  Ảnh đội Fleetwood Town
  Fleetwood Town
  vs Ảnh đội Accrington Stanley
  Accrington Stanley
  Lịch sử
  Fleetwood Town 39% Lịch sử
  Accrington Stanley 9% Lịch sử

  Fleetwood Town

  • 00:00 - 15:0067%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:007%
  • 45:01 - 60:0011%
  • 60:01 - 75:007%
  • 75:01 - 90:000%

  Accrington Stanley

  • 00:00 - 15:0032%
  • 15:01 - 30:0010%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0013%
  • 60:01 - 75:0023%
  • 75:01 - 90:0010%
  Ảnh đội Fleetwood Town
  Fleetwood Town
  vs Ảnh đội Accrington Stanley
  Accrington Stanley
  Tài: 11 0.98
  Lịch sử
  Xỉu: 11 0.83
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 47% Lịch sử
  Ảnh đội Fleetwood Town
  Fleetwood Town
  vs Ảnh đội Accrington Stanley
  Accrington Stanley
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Fleetwood Town

  Hoà

  Accrington Stanley

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  England - League One
  Swindon Town Ảnh đội Swindon Town VS Ảnh đội Northampton Town Northampton Town
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Swindon Town
  Swindon Town
  vs Ảnh đội Northampton Town
  Northampton Town
  Lịch sử
  Home: 2.92
  Draw: 2.04
  Away: 3.45
  Swindon Town 9% Lịch sử
  Northampton Town 21% Lịch sử
  Hoà 70% Lịch sử
  Ảnh đội Swindon Town
  Swindon Town
  vs Ảnh đội Northampton Town
  Northampton Town
  0 0.75
  Lịch sử
  0 1.14
  Swindon Town 26% Lịch sử
  Northampton Town 52% Lịch sử
  Ảnh đội Swindon Town
  Swindon Town
  vs Ảnh đội Northampton Town
  Northampton Town
  Lịch sử
  Chẵn 59% Lịch sử
  Lẻ 41% Lịch sử
  Ảnh đội Swindon Town
  Swindon Town
  vs Ảnh đội Northampton Town
  Northampton Town
  Tài: 1 1.06
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.8
  Tài 23% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Swindon Town
  Swindon Town
  vs Ảnh đội Northampton Town
  Northampton Town
  Lịch sử
  Home: 2.92
  Draw: 2.04
  Away: 3.45
  Swindon Town 24% Lịch sử
  Northampton Town 33% Lịch sử
  Hoà 43% Lịch sử
  Ảnh đội Swindon Town
  Swindon Town
  vs Ảnh đội Northampton Town
  Northampton Town
  0 1.07
  Lịch sử
  0.25 0.81
  Swindon Town 41% Lịch sử
  Northampton Town 59% Lịch sử
  Ảnh đội Swindon Town
  Swindon Town
  vs Ảnh đội Northampton Town
  Northampton Town
  Lịch sử
  Chẵn 53% Lịch sử
  Lẻ 47% Lịch sử
  Ảnh đội Swindon Town
  Swindon Town
  vs Ảnh đội Northampton Town
  Northampton Town
  Tài: 2.25 0.83
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 1.03
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 56% Lịch sử
  Ảnh đội Swindon Town
  Swindon Town
  vs Ảnh đội Northampton Town
  Northampton Town
  Lịch sử
  Swindon Town 20% Lịch sử
  Northampton Town 47% Lịch sử

  Swindon Town

  • 00:00 - 15:0032%
  • 15:01 - 30:0018%
  • 30:01 - 45:009%
  • 45:01 - 60:000%
  • 60:01 - 75:0014%
  • 75:01 - 90:0027%

  Northampton Town

  • 00:00 - 15:0027%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:0020%
  • 60:01 - 75:007%
  • 75:01 - 90:0020%
  Ảnh đội Swindon Town
  Swindon Town
  vs Ảnh đội Northampton Town
  Northampton Town
  Tài: 10 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.95
  Tài 56% Lịch sử
  Xỉu 44% Lịch sử
  Ảnh đội Swindon Town
  Swindon Town
  vs Ảnh đội Northampton Town
  Northampton Town
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Swindon Town

  Hoà

  Northampton Town

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  England - League One
  Milton Keynes Dons Ảnh đội Milton Keynes Dons VS Ảnh đội Oxford United Oxford United
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Milton Keynes Dons
  Milton Keynes Dons
  vs Ảnh đội Oxford United
  Oxford United
  Lịch sử
  Home: 3.05
  Draw: 2.09
  Away: 3.15
  Milton Keynes Dons 23% Lịch sử
  Oxford United 25% Lịch sử
  Hoà 52% Lịch sử
  Ảnh đội Milton Keynes Dons
  Milton Keynes Dons
  vs Ảnh đội Oxford United
  Oxford United
  0 0.9
  Lịch sử
  0 0.98
  Milton Keynes Dons 36% Lịch sử
  Oxford United 36% Lịch sử
  Ảnh đội Milton Keynes Dons
  Milton Keynes Dons
  vs Ảnh đội Oxford United
  Oxford United
  Lịch sử
  Chẵn 62% Lịch sử
  Lẻ 38% Lịch sử
  Ảnh đội Milton Keynes Dons
  Milton Keynes Dons
  vs Ảnh đội Oxford United
  Oxford United
  Tài: 1 0.96
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.9
  Tài 42% Lịch sử
  Xỉu 39% Lịch sử
  Ảnh đội Milton Keynes Dons
  Milton Keynes Dons
  vs Ảnh đội Oxford United
  Oxford United
  Lịch sử
  Home: 3.05
  Draw: 2.09
  Away: 3.15
  Milton Keynes Dons 40% Lịch sử
  Oxford United 37% Lịch sử
  Hoà 23% Lịch sử
  Ảnh đội Milton Keynes Dons
  Milton Keynes Dons
  vs Ảnh đội Oxford United
  Oxford United
  0 0.89
  Lịch sử
  0 0.99
  Milton Keynes Dons 48% Lịch sử
  Oxford United 52% Lịch sử
  Ảnh đội Milton Keynes Dons
  Milton Keynes Dons
  vs Ảnh đội Oxford United
  Oxford United
  Lịch sử
  Chẵn 47% Lịch sử
  Lẻ 53% Lịch sử
  Ảnh đội Milton Keynes Dons
  Milton Keynes Dons
  vs Ảnh đội Oxford United
  Oxford United
  Tài: 2.5 0.96
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.9
  Tài 44% Lịch sử
  Xỉu 56% Lịch sử
  Ảnh đội Milton Keynes Dons
  Milton Keynes Dons
  vs Ảnh đội Oxford United
  Oxford United
  Lịch sử
  Milton Keynes Dons 32% Lịch sử
  Oxford United 32% Lịch sử

  Milton Keynes Dons

  • 00:00 - 15:0016%
  • 15:01 - 30:0011%
  • 30:01 - 45:0011%
  • 45:01 - 60:0019%
  • 60:01 - 75:0022%
  • 75:01 - 90:0022%

  Oxford United

  • 00:00 - 15:0029%
  • 15:01 - 30:0013%
  • 30:01 - 45:0010%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:0026%
  • 75:01 - 90:0013%
  Ảnh đội Milton Keynes Dons
  Milton Keynes Dons
  vs Ảnh đội Oxford United
  Oxford United
  Tài: 10 1.03
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.78
  Tài 24% Lịch sử
  Xỉu 65% Lịch sử
  Ảnh đội Milton Keynes Dons
  Milton Keynes Dons
  vs Ảnh đội Oxford United
  Oxford United
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Milton Keynes Dons

  Hoà

  Oxford United

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  England - League One
  Plymouth Argyle Ảnh đội Plymouth Argyle VS Ảnh đội Lincoln City Lincoln City
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Plymouth Argyle
  Plymouth Argyle
  vs Ảnh đội Lincoln City
  Lincoln City
  Lịch sử
  Home: 3.45
  Draw: 2.06
  Away: 2.88
  Plymouth Argyle 32% Lịch sử
  Lincoln City 26% Lịch sử
  Hoà 42% Lịch sử
  Ảnh đội Plymouth Argyle
  Plymouth Argyle
  vs Ảnh đội Lincoln City
  Lincoln City
  0 1.13
  Lịch sử
  0 0.76
  Plymouth Argyle 47% Lịch sử
  Lincoln City 29% Lịch sử
  Ảnh đội Plymouth Argyle
  Plymouth Argyle
  vs Ảnh đội Lincoln City
  Lincoln City
  Lịch sử
  Chẵn 45% Lịch sử
  Lẻ 55% Lịch sử
  Ảnh đội Plymouth Argyle
  Plymouth Argyle
  vs Ảnh đội Lincoln City
  Lincoln City
  Tài: 1 1.06
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.8
  Tài 29% Lịch sử
  Xỉu 24% Lịch sử
  Ảnh đội Plymouth Argyle
  Plymouth Argyle
  vs Ảnh đội Lincoln City
  Lincoln City
  Lịch sử
  Home: 3.45
  Draw: 2.06
  Away: 2.88
  Plymouth Argyle 35% Lịch sử
  Lincoln City 30% Lịch sử
  Hoà 35% Lịch sử
  Ảnh đội Plymouth Argyle
  Plymouth Argyle
  vs Ảnh đội Lincoln City
  Lincoln City
  0 0.83
  Lịch sử
  -0.25 1.05
  Plymouth Argyle 53% Lịch sử
  Lincoln City 37% Lịch sử
  Ảnh đội Plymouth Argyle
  Plymouth Argyle
  vs Ảnh đội Lincoln City
  Lincoln City
  Lịch sử
  Chẵn 59% Lịch sử
  Lẻ 41% Lịch sử
  Ảnh đội Plymouth Argyle
  Plymouth Argyle
  vs Ảnh đội Lincoln City
  Lincoln City
  Tài: 2.25 0.82
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 1.04
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 50% Lịch sử
  Ảnh đội Plymouth Argyle
  Plymouth Argyle
  vs Ảnh đội Lincoln City
  Lincoln City
  Lịch sử
  Plymouth Argyle 29% Lịch sử
  Lincoln City 14% Lịch sử

  Plymouth Argyle

  • 00:00 - 15:0025%
  • 15:01 - 30:004%
  • 30:01 - 45:0021%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:0021%
  • 75:01 - 90:0017%

  Lincoln City

  • 00:00 - 15:0024%
  • 15:01 - 30:003%
  • 30:01 - 45:0015%
  • 45:01 - 60:0012%
  • 60:01 - 75:0026%
  • 75:01 - 90:0021%
  Ảnh đội Plymouth Argyle
  Plymouth Argyle
  vs Ảnh đội Lincoln City
  Lincoln City
  Tài: 10 0.85
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.95
  Tài 55% Lịch sử
  Xỉu 32% Lịch sử
  Ảnh đội Plymouth Argyle
  Plymouth Argyle
  vs Ảnh đội Lincoln City
  Lincoln City
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Plymouth Argyle

  Hoà

  Lincoln City

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  England - League One
  Crewe Alexandra Ảnh đội Crewe Alexandra VS Ảnh đội Sunderland A.F.C Sunderland A.F.C
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Crewe Alexandra
  Crewe Alexandra
  vs Ảnh đội Sunderland A.F.C
  Sunderland A.F.C
  Lịch sử
  Home: 3.85
  Draw: 2.09
  Away: 2.63
  Crewe Alexandra 19% Lịch sử
  Sunderland A.F.C 37% Lịch sử
  Hoà 44% Lịch sử
  Ảnh đội Crewe Alexandra
  Crewe Alexandra
  vs Ảnh đội Sunderland A.F.C
  Sunderland A.F.C
  0.25 0.72
  Lịch sử
  -0.25 1.19
  Crewe Alexandra 25% Lịch sử
  Sunderland A.F.C 50% Lịch sử
  Ảnh đội Crewe Alexandra
  Crewe Alexandra
  vs Ảnh đội Sunderland A.F.C
  Sunderland A.F.C
  Lịch sử
  Chẵn 50% Lịch sử
  Lẻ 50% Lịch sử
  Ảnh đội Crewe Alexandra
  Crewe Alexandra
  vs Ảnh đội Sunderland A.F.C
  Sunderland A.F.C
  Tài: 1 1
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.86
  Tài 45% Lịch sử
  Xỉu 25% Lịch sử
  Ảnh đội Crewe Alexandra
  Crewe Alexandra
  vs Ảnh đội Sunderland A.F.C
  Sunderland A.F.C
  Lịch sử
  Home: 3.85
  Draw: 2.09
  Away: 2.63
  Crewe Alexandra 24% Lịch sử
  Sunderland A.F.C 23% Lịch sử
  Hoà 53% Lịch sử
  Ảnh đội Crewe Alexandra
  Crewe Alexandra
  vs Ảnh đội Sunderland A.F.C
  Sunderland A.F.C
  0.25 0.82
  Lịch sử
  -0.5 1.06
  Crewe Alexandra 44% Lịch sử
  Sunderland A.F.C 44% Lịch sử
  Ảnh đội Crewe Alexandra
  Crewe Alexandra
  vs Ảnh đội Sunderland A.F.C
  Sunderland A.F.C
  Lịch sử
  Chẵn 55% Lịch sử
  Lẻ 45% Lịch sử
  Ảnh đội Crewe Alexandra
  Crewe Alexandra
  vs Ảnh đội Sunderland A.F.C
  Sunderland A.F.C
  Tài: 2.5 1.04
  Lịch sử
  Xỉu: 2.5 0.82
  Tài 55% Lịch sử
  Xỉu 45% Lịch sử
  Ảnh đội Crewe Alexandra
  Crewe Alexandra
  vs Ảnh đội Sunderland A.F.C
  Sunderland A.F.C
  Lịch sử
  Crewe Alexandra 8% Lịch sử
  Sunderland A.F.C 8% Lịch sử

  Crewe Alexandra

  • 00:00 - 15:0039%
  • 15:01 - 30:0010%
  • 30:01 - 45:0010%
  • 45:01 - 60:0010%
  • 60:01 - 75:0019%
  • 75:01 - 90:0013%

  Sunderland A.F.C

  • 00:00 - 15:0023%
  • 15:01 - 30:0020%
  • 30:01 - 45:0013%
  • 45:01 - 60:007%
  • 60:01 - 75:0013%
  • 75:01 - 90:0023%
  Ảnh đội Crewe Alexandra
  Crewe Alexandra
  vs Ảnh đội Sunderland A.F.C
  Sunderland A.F.C
  Tài: 10 1
  Lịch sử
  Xỉu: 10 0.8
  Tài 50% Lịch sử
  Xỉu 40% Lịch sử
  Ảnh đội Crewe Alexandra
  Crewe Alexandra
  vs Ảnh đội Sunderland A.F.C
  Sunderland A.F.C
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Crewe Alexandra

  Hoà

  Sunderland A.F.C

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

 • 27/02/2021
  England - League One
  Bristol Rovers Ảnh đội Bristol Rovers VS Ảnh đội Shrewsbury Town Shrewsbury Town
  Xem Soi kèo
  Ảnh đội Bristol Rovers
  Bristol Rovers
  vs Ảnh đội Shrewsbury Town
  Shrewsbury Town
  Lịch sử
  Home: 3.6
  Draw: 2
  Away: 2.93
  Bristol Rovers 12% Lịch sử
  Shrewsbury Town 32% Lịch sử
  Hoà 56% Lịch sử
  Ảnh đội Bristol Rovers
  Bristol Rovers
  vs Ảnh đội Shrewsbury Town
  Shrewsbury Town
  0 1.14
  Lịch sử
  0 0.75
  Bristol Rovers 22% Lịch sử
  Shrewsbury Town 41% Lịch sử
  Ảnh đội Bristol Rovers
  Bristol Rovers
  vs Ảnh đội Shrewsbury Town
  Shrewsbury Town
  Lịch sử
  Chẵn 56% Lịch sử
  Lẻ 44% Lịch sử
  Ảnh đội Bristol Rovers
  Bristol Rovers
  vs Ảnh đội Shrewsbury Town
  Shrewsbury Town
  Tài: 1 1.12
  Lịch sử
  Xỉu: 1 0.75
  Tài 37% Lịch sử
  Xỉu 46% Lịch sử
  Ảnh đội Bristol Rovers
  Bristol Rovers
  vs Ảnh đội Shrewsbury Town
  Shrewsbury Town
  Lịch sử
  Home: 3.6
  Draw: 2
  Away: 2.93
  Bristol Rovers 21% Lịch sử
  Shrewsbury Town 54% Lịch sử
  Hoà 25% Lịch sử
  Ảnh đội Bristol Rovers
  Bristol Rovers
  vs Ảnh đội Shrewsbury Town
  Shrewsbury Town
  0 0.86
  Lịch sử
  -0.25 1.02
  Bristol Rovers 33% Lịch sử
  Shrewsbury Town 67% Lịch sử
  Ảnh đội Bristol Rovers
  Bristol Rovers
  vs Ảnh đội Shrewsbury Town
  Shrewsbury Town
  Lịch sử
  Chẵn 47% Lịch sử
  Lẻ 53% Lịch sử
  Ảnh đội Bristol Rovers
  Bristol Rovers
  vs Ảnh đội Shrewsbury Town
  Shrewsbury Town
  Tài: 2.25 0.92
  Lịch sử
  Xỉu: 2.25 0.94
  Tài 33% Lịch sử
  Xỉu 67% Lịch sử
  Ảnh đội Bristol Rovers
  Bristol Rovers
  vs Ảnh đội Shrewsbury Town
  Shrewsbury Town
  Lịch sử
  Bristol Rovers 35% Lịch sử
  Shrewsbury Town 38% Lịch sử

  Bristol Rovers

  • 00:00 - 15:0031%
  • 15:01 - 30:0017%
  • 30:01 - 45:0031%
  • 45:01 - 60:007%
  • 60:01 - 75:0010%
  • 75:01 - 90:003%

  Shrewsbury Town

  • 00:00 - 15:0041%
  • 15:01 - 30:007%
  • 30:01 - 45:0014%
  • 45:01 - 60:0014%
  • 60:01 - 75:007%
  • 75:01 - 90:0017%
  Ảnh đội Bristol Rovers
  Bristol Rovers
  vs Ảnh đội Shrewsbury Town
  Shrewsbury Town
  Tài: 9.5 0.8
  Lịch sử
  Xỉu: 9.5 1
  Tài 21% Lịch sử
  Xỉu 71% Lịch sử
  Ảnh đội Bristol Rovers
  Bristol Rovers
  vs Ảnh đội Shrewsbury Town
  Shrewsbury Town
  Lịch sử
  Tài 0% Lịch sử
  Xỉu 0% Lịch sử

  Bristol Rovers

  Hoà

  Shrewsbury Town

  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  #Tổng bình chọn: 0

Trực tiếp bóng đá - Xem truc tiep ngoai hang Anh

Khucamdia.com - Cung cấp cho người mộ điệu túc cầu link trực tiếp bóng đá nhanh nhất. đường truyền ổn định, tốc độ cao, chất lượng. Cập nhật liên tục lịch thi đấu, kết quả, bảng xếp hạng các giải đấu ngoại hạng Anh, Laliga, Seri A, C1, C2...

Bóng đá được coi là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống hiện nay. Người hâm mộ luôn thỏa mãn khi xem những cầu đỉnh cao của bóng đá thế giới như Euro 2020, World Cup 2022. Champions League, Ngoại Hạng Anh, Bundesliga, La Liga, Serie A, Ligue 1,…

Hiện nay, các trận đấu lớn nhỏ đều thuộc bản quyền ở các đài truyền hình trả tiền. Tuy nhiên, không phải ai cũng có đủ khả năng cũng như thiết bị cần thiết để có thể xem trực tuyến bóng đá mọi lúc mọi nơi. Hiện tại, VTV6 hiện cũng đã mua bản quyền của giải bóng đá Ngoại Hạng Anh và Laliga các bạn có thể xem miễn phí tuy nhiên lại không thể bình luận trực tiếp với những người hôm mộ khác, khá bất tiện ở khoản này.

Nhìn ra sự bất cập này, Khucamdia.com cho rằng việc mang bóng đá đến với mọi nhà là xứ mệnh hàng đầu. Bạn có thể xem, có thể bình luận ngay tại video thoải mái. Chúng tôi không phan biệt độ tuổi, sang giàu, đội bóng yêu thích mà chỉ gom chung thành một tình yêu với trái bóng trong. Chúng tôi cung cấp đường truyền HD, mạnh mẽ, băng tần lớn, băng thông rộng để đáp ứng mọi nhu cầu từ những trận siêu kinh điền của Châu Âu như Derby Anh, Đức, Ý đến những trận bóng cỏ của Úc, Argentina, Ai cập ...

Những nội dung chính mà Khucamdia.com - cung cấp cho người yêu thể thao:

Việc tạo ra Khucamdia.com - mục đích chính là cung cấp tructiepbongda đến những người hâm mộ, chia sẻ chút công sức nhỏ của chúng tôi để góp phàn tăng trải nghiểm của những người đam mê xem trực tiếp bóng đá

của các trận đấu đã và đang diễn ra. Hãy truy cập vào mục Video bàn thắng. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể theo dõi tỉ số qua phần Kết quả cập nhật.

Tất cả link xem trực tiếp bóng đá. tỷ lệ keo nha cai đều được cung cấp đến quý khách hoàn toàn miễn phí, không mất thêm phí nào mà có thể nhận được những thông tin độc quyền từ kèo nội bộ nhà cái.

Thông thường, hệ thống link xem trực tiếp sẽ được cập nhật trước 30p trước khi trận đấu diễn ra. Riêng những trận cầu kinh điển, nhận được sự quan tâm của nhiều người thì link xem sẽ được update trước 1 tiếng hoặc sớm nhất có thể.